Công văn số 1482/HTQTCT-HT ngày 31/10/2016 của Cục Hộ tịch, Quốc tịch, Chứng thực hướng dẫn nghiệp vụ hộ tịch

Ngày 31/10/2016 Cục Hộ tịch, Quốc tịch, Chứng thực ban hành Công văn số 1482/HTQTCT-HT   hướng dẫn nghiệp vụ hộ tịch, thì việc đăng ký khai sinh lại cho cán bộ, công chức là đảng viên thực hiện như sau:

Đăng ký khai sinh lại cho CBCC

THeo quy định của Luật Hộ tịch Nghị định 123/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch thì cá nhân có quyền đăng ký lại khai sinh khi có đủ căn cứ, điều kiện theo quy định của pháp luật. Do đó, trường hợp cán bộ, công chức là đảng viên có yêu cầu đăng ký lại khai sinh (cho bản thân) thì cơ quan có thẩm quyền chỉ tiếp nhận và giải quyết khi có đủ căn cứ, điều kiện theo quy định của pháp luật hộ tịch và phù hợp với nội dung Thông báo số 13/TB-TW ngày 17/8/2016 của của Ban Bí thư về việc xác định tuổi của đảng viên.

Tổng hợp điểm mới của Luật Hộ tịch 2014
Hướng dẫn điều chỉnh ngày tháng năm sinh đối với đảng viên

Trước đó theo Thông báo số 13/TB-TW ngày 17/8/2016 của của Ban Bí thư về việc xác định tuổi của đảng viên thì: Kể từ ngày 18-8-2016, không xem xét điều chỉnh tuổi của đảng viên mà thống nhất xác định tuổi của đảng viên theo tuổi khai trong hồ sơ Lý lịch đảng viên (hồ sơ gốc) khi được kết nạp vào Đảng. Đây là căn cứ, cơ sở để các cấp ủy, tổ chức đảng có thẩm quyền xem xét khi quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; bố trí, sử dụng và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ là đảng viên.

Tôi cho rằng việc Cục Hộ tịch, Quốc tịch, Chứng thực ban hành  Công văn số 1482/HTQTCT-HT hướng dẫn về đăng ký lại khai sinh cho cán bộ, công chức là đảng viên là hết sức kịp thời, tháo gở được vướng mắc cho các địa phương khi có sự chênh nhau giữa Luật Hộ tịch, Nghị định 123 và Thông báo số 13/TB-TW.

Ru bi

Trangtinphapluat.com cũng đã có bài viết trao đổi về việc cán bộ, công chức có được cải chính ngày tháng năm sinh hay không?

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *