Cục Hộ tịch hướng dẫn triển khai thi hành Luật Hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành

 Ngày 28/12/2015 Cục Hộ tịch, Quốc tịch, Chứng thực ban hành  Công văn 6555/HTQTCT-HT về hướng dẫn thi hành Luật Hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Hộ tịch, trangtinphapluat.com giới thiệu một số nội dung chính của Công văn 6555 như sau:

  1. Giải quyết yêu cầu đăng ký hộ tịch từ 01/01/2016

Đối với việc hộ tịch đã được Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp, UBND xã, phường tiếp nhận trước 01/01/2016 mà chưa giải quyết xong thì tiếp tục thực hiện theo quy định của pháp luật tại thời điểm tiếp nhận hồ sơ và được sử dụng biểu mẫu tương ứng được ban hành kèm theo Thông tư 08a, Thông tư 16a…

Tổng hợp điểm mới của Luật Hộ tịch 2014
Tổng hợp điểm mới của Luật Hộ tịch 2014

Kể từ ngày 02/01/2016 thống nhất áp dụng theo Luật Hộ tịch, Nghị định 123/2015/NĐ-CPThông tư 15/2015/TT-BTP

2. Về sử dụng  biểu mẫu hộ tịch, số hộ tịch

Sổ hộ tịch được sử dụng trong năm không sử dụng đăng ký cho năm tiếp theo.

3. Về ghi số định danh cá nhân

Trong quý I/2016, Thành phố Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng sẽ cấp số định danh cá nhân khi đăng ký khai sinh, các địa phương còn lại thực hiện theo 2 phương án:

– Nếu người đăng ký khai sinh muốn có GIấy khai sinh ngay thì để trống về số định danh cá nhân, cấp Giấy khai sinh cho người dân, giải thích rõ cho người dân về quyền bổ sung hộ tịch sau này.

– Nếu người đăng ký khai sinh muốn có số định danh cá nhân thì viết phiếu hẹn, sau đó định kỳ 1 lần/tuần tập trung hồ sơ lên Phòng Tư pháp để nhập dữ liệu khai sinh vào hệ thống để lấy số định danh cá nhân, sau đó ghi vào Giấy khai sinh và gửi kết quả qua bưu điện cho người dân.

TẢI CÔNG VĂN TẠI ĐÂY

Ru Bi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *