Cục Quốc tịch – hộ tịch – chứng thực Bộ Tư pháp quán triệt việc đăng ký khai sinh

Ngày 19/5/2017, Bộ Tư pháp ban hành Công văn số 422/HTQTCT-HT về việc quán triệt thực hiện các quy định về đăng ký khai sinh.

TẢI TẠI ĐÂY

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *