Luật trẻ em 2016

Tóm tắt một số điểm chính Luật Trẻ em 2016:

Luật Trẻ em có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 6 năm 2017.

– Trẻ em là người dưới 16 tuổi.

Luật Trẻ em
Luật Trẻ em

(Xem slide bài giảng Luật Trẻ em)

– Tháng 6 là tháng hành động vì trẻ em: Tháng hành động vì trẻ em được tổ chức vào tháng 6 hằng năm để thúc đẩy phong trào toàn dân chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em; tuyên truyền, phổ biến, vận động cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình, cá nhân thực hiện chính sách, chương trình, kế hoạch, dự án, xây dựng các công trình và vận động nguồn lực cho trẻ em.

(Xem slide bài giảng pháp luật về An toàn cho phụ nữ và trẻ em)

TẢI TẠI ĐÂY

 

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *