loading...

Luật trẻ em 2016

Tóm tắt một số điểm chính:

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 6 năm 2017.

loading...

– Trẻ em là người dưới 16 tuổi.

– Tháng 6 là tháng hành động vì trẻ em: Tháng hành động vì trẻ em được tổ chức vào tháng 6 hằng năm để thúc đẩy phong trào toàn dân chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em; tuyên truyền, phổ biến, vận động cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình, cá nhân thực hiện chính sách, chương trình, kế hoạch, dự án, xây dựng các công trình và vận động nguồn lực cho trẻ em.

TẢI TẠI ĐÂY

 

loading...

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Blog chia sẻ thông tin pháp luật - Tư vấn pháp luật - Quảng cáo trực tuyến. Liên hệ: kesitinh355@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *