Tài liệu phổ biến về đăng ký nuôi con nuôi thực tế

  1. Quy định pháp luật về đăng ký nuôi con nuôi thực tế
  2. Thời hạn đăng ký nuôi con nuôi thực tế

Theo quy định của Điều 50 Luật Nuôi con nuôi và Điều 23 Nghị định số 19/ 2011/NĐ-CP ngày 21/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi, việc nuôi con nuôi giữa công dân Việt Nam với nhau trước ngày 01 tháng 01 năm 2011 mà chưa đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền thì được đăng ký trong thời hạn 5 năm, tính từ ngày 01 tháng 01 năm 2011 đến hết 31 tháng 12 năm 2015.

 2. Hậu quả pháp lý trong trường hợp không đăng ký việc nuôi con nuôi thực tế

Nếu sau ngày 31 tháng 12 năm 2015, người dân không tiến hành đăng ký việc nuôi con nuôi thực tế thì việc nuôi con nuôi đó sẽ không được công nhận, người nuôi không được coi là cha, mẹ nuôi; người được nuôi không được coi là con; việc nuôi con nuôi sẽ không làm phát sinh quyền và nghĩa vụ giữa người nuôi và người được nuôi; các tranh chấp phát sinh liên quan đến cha mẹ nuôi và con nuôi, giữa con nuôi với thành viên gia đình của cha mẹ nuôi (như nghĩa vụ cấp dưỡng, quyền thừa kế…) sẽ không được pháp luật bảo hộ.

  1. 3. Điều kiện đăng ký nuôi con nuôi thực tế

– Các bên có đủ điều kiện về nuôi con nuôi theo quy định của pháp luật tại thời điểm phát sinh quan hệ nuôi con nuôi;

– Đến thời điểm đăng ký việc nuôi con nuôi thì quan hệ cha, mẹ và con vẫn đang tồn tại và cả cha mẹ nuôi và con nuôi vẫn còn sống;

– Giữa cha mẹ nuôi và con nuôi có quan hệ chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục nhau như cha mẹ và con.

  1. 4. Hồ sơ đăng ký nuôi con nuôi thực tế

– Tờ khai đăng ký nuôi con nuôi thực tế (Mẫu mới số TP/CN-2014/CN.03 được ban hành kèm theo Thông tư số 24/2014/TT-BTP, truy cập vào website của Bộ Tư pháp: moj.gov.vn để lấy biểu mẫu này);

– Bản sao Giấy chứng minh nhân dân và sổ hộ khẩu của người nhận con nuôi;

– Bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc Giấy khai sinh của người được nhận làm con nuôi;

– Bản sao Giấy chứng nhận kết hôn của người nhận con nuôi, nếu có;

5.Thủ tục đăng ký nuôi con nuôi thực tế

– Người nhận con nuôi nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi người đó thường trú.

– Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp xã cử công chức tư pháp – hộ tịch phối hợp với Công an xã tiến hành xác minh và kiểm tra, nếu đáp ứng đủ điều kiện thì đăng ký nuôi con nuôi thực tế.

  1. Hướng dẫn giải quyết một số vướng mắc phát sinh thường gặp trong quá trình đăng ký nuôi con nuôi thực tế

 

Trường hợp 1: Các bên chưa đăng ký việc nuôi con nuôi thực tế nhưng Giấy khai sinh của con nuôi đã có tên cha mẹ nuôi và Sổ hộ khẩu đã có tên con nuôi thì giải quyết như thế nào?

Trả lời: Trường hợp các bên chưa đăng ký việc nuôi con nuôi nhưng Giấy khai sinh của con nuôi và  Sổ hộ khẩu đã có tên con nuôi thì  Ủy ban nhân dân cấp xã tiến hành đăng ký việc nuôi con nuôi thực tế, không cần đăng ký khai sinh lại cho con nuôi, nhưng trong cột ghi chú của  Sổ đăng ký khai sinh phải ghi rõ là  “cha mẹ nuôi”.

Trường hợp 2: Trường hợp một bên cha hoặc mẹ đã mất, bên còn lại có nguyện vọng đăng ký nuôi con nuôi thực tế thì giải quyết như thế nào?

Trả lời: Trường hợp một bên cha hoặc mẹ nuôi đã mất, người còn lại có nguyện vọng đăng ký nuôi con nuôi thực tế thì cơ quan có thẩm quyền chỉ đăng ký việc nuôi con nuôi giữa người còn sống và con nuôi. Trong Giấy chứng nhận việc nuôi con nuôi, phần ghi về cha mẹ nuôi chỉ ghi thông tin của người còn sống.

Trường hợp 3: Cha mẹ nuôi có nguyện vọng đăng ký nuôi con nuôi thực tế nhưng muốn giữ bí mật, không để con nuôi  (trên 9 tuổi) ký vào Tờ khai đăng ký con nuôi thực tế thì giải quyết như thế nào?

Trả lời: Theo biểu mẫu về Tờ khai đăng ký con nuôi thực tế được ban hành kèm theo Thông tư số 24/2014/TT-BTP, nếu người nhận con nuôi muốn giữ bí mật về việc nuôi con nuôi thì người được nhận làm con nuôi không cần phải ký tên vào Tờ khai.

Nguồn:Bộ Tư pháp

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *