Quyết định 40/2015/QĐ-UBND Ban hành quy định đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Thẩm quyền phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ xác định đơn giá khởi điểm, phê duyệt đơn giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất thuê, đất thuê xây dựng công trình ngầm, đất thuê có mặt nước

  1. Thẩm quyền xác định đơn giá khởi điểm

a) Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan tham mưu UBND tỉnh phê duyệt giá khởi điểm theo Khoản 2 dưới đây, để đấu giá quyền sử dụng đất thuê, đất thuê xây dựng công trình ngầm, đất thuê có mặt nước trên cơ sở giá cụ thể được xác định nêu tại Khoản 3 Điều 4 Quy định này.

b) Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thị xã, thành phố chủ trì, phối hợp với các phòng ban có liên quan tham mưu UBND huyện, thị xã, thành phố phê duyệt giá khởi điểm theo Khoản 2 dưới đây, để đấu giá quyền sử dụng đất thuê, đất thuê xây dựng công trình ngầm, đất thuê có mặt nước trên cơ sở giá đất cụ thể được xác định nêu tại Khoản 3 Điều 4 Quy định này.

2. Thẩm quyền phê duyệt đơn giá khởi điểm

a) Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt đơn giá khởi điểm các trường hợp sau:

Đấu giá quyền sử dụng đất thuê đối với đất Nhà nước thu hồi do sắp xếp lại, xử lý trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh mà tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước.

– Đấu giá quyền sử dụng đất thuê, đất thuê xây dựng công trình ngầm, đất thuê có mặt nước đối với các trường hợp UBND tỉnh giao cho tổ chức phát triển quỹ đất, các cơ quan quản lý cấp tỉnh làm chủ đầu tư hoặc được UBND tỉnh giao nhiệm vụ chủ trì đấu giá.

– Đấu giá quyền sử dụng đất thuê, đất thuê xây dựng công trình ngầm, đất thuê có mặt nước của thửa đất hoặc khu đất có diện tích trên 3.000 m2 tại đô thị  trong các trường hợp: Quỹ đất thuê thuộc dự án do UBND cấp huyện giao cho tổ chức phát triển quỹ đất, các cơ quan quản lý cấp huyện, cấp xã làm chủ đầu tư.

b) Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phê duyệt đơn giá khởi điểm các trường hợp sau:

Đấu giá quyền sử dụng đất thuê, đất thuê xây dựng công trình ngầm, đất thuê có mặt nước đối với các trường hợp UBND cấp huyện giao đất cho tổ chức phát triển quỹ đất, các cơ quan quản lý nhà nước cấp huyện, cấp xã làm chủ đầu tư hoặc được UBND cấp huyện giao nhiệm vụ chủ trì đấu giá; trừ quỹ đất thuê tại đô thị có diện tích của thửa đất hoặc khu đất từ 3.000 m2 trở lên.

TẢI QUYẾT ĐỊNH TẠI ĐÂY

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Chuyên Tư vấn về xử lý vi phạm hành chính.- Quảng cáo trực tuyến: Textlink, bài viết quảng cáo...Nhận làm bài giảng powerpoint tuyên truyền Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *