Bộ luật dân sự 2015

Bộ luật dân sự 2015 (gồm 689 Điều). Theo đó, có những nội dung nổi bật như sau:

– Cho phép chuyển đổi giới tính theo quy định của pháp luật (Điều 37).

– Dành riêng một mục đề quy định về quyền hưởng dụng (từ Điều 257 đến Điều 266).

– Dành riêng một mục đề quy định về quyền bề mặt (từ Điều 267 đến Điều 273).

Xác lập quyền sở hữu đối với gia súc bị thất lạc
Bộ luật dân sự 2015

(Xem bài viết so sánh Bộ luật dân sự 2015- 2005)

– Quy định rõ về lãi suất theo thỏa thuận không được vượt quá 20%/năm của khoản tiền vay, trừ trường hợp luật khác có liên quan quy định khác (Điều 468).

– Thực hiện hợp đồng khi hoàn cảnh thay đổi cơ bản (Điều 420).

– Các nghĩa vụ tài sản và các khoản chi phí liên quan đến thừa kế được thanh toán theo thứ tự (Điều 658).

Bộ luật dân sự 2015 sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017.

TẢI TẠI ĐÂY

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *