Công văn 2659/BTP-QLXL VPHC&TDTHPL ngày 10/8/2016 của Bộ Tư pháp về việc giải quyết khó khăn trong việc xử phạt vi phạm hành chính

1. Hướng dẫn xử lý lập biên bản vi phạm hành chính có sai sót

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 6 Nghị định 81/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính  thì” Mỗi hành vi vi phạm chỉ bị lập biên bản và ra quyết định xử phạt một lần…”. Như vậy, trường hợp vi phạm hành chính đã bị lập biên bản vi phạm hành chính , nhưng sau đó cơ quan, người có thẩm quyền xử phạt phát hiện ra những sai sót trong biên bản vi phạm hành chính thì không được hủy biên bản đã lập để lập biên bản vi phạm hành chính mới.

Theo quy định tại Điều 59 Luật xử lý vi phạm hành chính khi xem xét ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, trong trường hợp cần thiết người có thẩm quyền xử phạt có trách nhiệm xác minh tình tiết của vụ việc vi phạm hành chính.

(Hướng dẫn cách ghi biên bản vi phạm hành chính chuẩn nhất)

Căn cứ quy định nêu trên, Bộ Tư pháp cho rằng, trường hợp vụ việc đã được lập biên bản vi phạm hành chính, nhưng sau đó, cơ quan, người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính  phát hiện ra những sai sót trong biên bản vi phạm hành chính đã lập thì có thể lập biên bản xác minh các tình tiết vụ việc vi phạm hành chính theo quy định tại Khoản 2 Điều 59 Luật XLVPHC để sửa đổi, bổ sung những nội dung có sai sót trong biên bản vi phạm hành chính đã lập.

Công văn 2659/BTP-QLXL VPHC&TDTHPL ngày 10/8/2016 của Bộ Tư pháp về việc giải quyết khó khăn trong việc xử phạt vi phạm hành chính
Hướng dẫn nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính của Bộ Tư pháp

Biên bản xác minh này cũng được lập theo đúng thủ tục, trình tự quy định tại Điều 58 Luật XLVPHC  và có đầy đủ chữ ký của những người có liên quan: cá nhân hoặc đại diện tổ chức vi phạm; người chứng kiến, người bị thiệt hại hoặc đại diện tổ chức bị thiệt hại (nếu có) và là tài liệu gắn liền với biên bản vi phạm hành chính trình người có thẩm quyền ra quyết định xử phạt, đồng thời lưu trong hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính.

2. Việc lập biên bản vi phạm hành chính khi không xác định được đối tượng vi phạm hành chính

Biên bản vi phạm hành chính là cơ sở pháp lý quan trọng để người có thẩm quyền ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Do đó khoản 1 Điều 58 Luật XLVPHC quy định “khi phát hiện hành vi vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của mình, người có thẩm quyền đang thi hành công vụ phải kịp thời lập biên bản vi phạm hành chính, trừ trường hợp xử phạt không lập biên bản theo Khoản 1 Điều 56 Luật XLVPHC” và mẫu biên bản vi phạm hành chính được ban hành kèm theo Nghị định 81/2013/NĐ-CP (nay là mẫu theo Nghị định 97/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 81/2013/NĐ-CP).

Tuy nhiên, Luật XLVPHC và các nghị định quy định chi tiết thi hành Luật chưa quy định cụ thể về việc lập biên bản vi phạm hành chính trong trường hợp không xác định được đối tượng vi phạm hành chính. Đây là một trong những vướng mắc thi hành Luật XLVPHC và các nghị định quy định chi tiết thi hành Luật XLPVHC trong thời gian vừa qua.

Các sai sót thường gặp trong xử lý vi phạm hành chính
Hướng dẫn lập biên bản vi phạm hành chính

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 65 Luật XLVPHC , nếu không xác định được đối tượng vi phạm hành chính, người có thẩm quyền không ra quyết định xử phạt VPHC nhưng có thể ra quyết định tịch thu sung vào ngân sách nhà nước  hoặc tiêu hủy tang vật vi phạm hành chính thuộc loại cấm lưu hành và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định tại Khoản 1 Điều 28 Luật XLVPHC. Do đó, Bộ Tư pháp cho rằng để có căn cứ tịch thu sung vào ngân sách nhà nước  hoặc tiêu hủy tang vật vi phạm hành chính thuộc loại cấm lưu hành và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả, trong trường hợp không xác định được đối tượng vi phạm hành chính thì người có thẩm quyền đang thi hành công vụ vẫn phải lập biên bản vi phạm hành chính.

Trước mắt, để giải quyết khó khăn, vướng mắc đối với các trường hợp không xác định chủ thể vi phạm, quý Sở có thể tham mưu hoặc hướng dẫn sử dụng mẫu biên bản vi phạm hành chính đã nêu ở trên , gạch chéo những nội dung không điền thông tin. Tại phần đầu của biên bản vi phạm hành chính ghi rõ “Không xác định được đối tượng vi phạm hành chính“.

3. Về việc cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả

4. Hướng dẫn cưỡng chế liên quan đến trật tự xây dựng

5. Xác định đối tượng vi phạm là tổ chức

TẢI CÔNG VĂN

Xem slide bài giảng nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính

Giải đáp, hướng dẫn nghiệp vụ xử phạt vi phạm hành chính

 

 

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *