Trang chủ / TỔNG HỢP VĂN BẢN LUẬT / VB CÁN BỘ CÔNG CHỨC / Hướng dẫn tỷ lệ biên chế tuyển dụng công chức, viên chức

Hướng dẫn tỷ lệ biên chế tuyển dụng công chức, viên chức

(PLO)- Hàng năm, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ vào định hướng phát triển kinh tế, xã hội và nhu cầu của địa phương, trong kế hoạch tuyển dụng phải xác định một tỷ lệ biên chế hợp lý để tổ chức tuyển dụng người dân tộc thiểu số vào công chức, viên chức. 
Ưu tiên quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ, công viên chức người dân tộc thiểu số là nữ, trẻ 

Việc quy hoạch bổ nhiệm cán bộ công chức, viên chức người dân tộc thiểu số thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành; ưu tiên quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ, công viên chức người dân tộc thiểu số là nữ, trẻ tham gia vào các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong hệ thống chính trị các cấp. Đây là nội dung quy định tại thông tư liên tịch của Bộ Nội vụ và UB dân tộc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành chính sách cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số có hiệu lực thi hành từ ngày 1-11.

Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số công tác từ cấp huyện trở xuống đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch vào vị trí lãnh đạo, quản lý hoặc tương đương được bổ nhiệm lần đầu nếu còn thiều tiêu chuẩn theo quy định thì vẫn được xem xét bổ nhiệm để đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ, nhưng trong thời gian không quá ½ thời hạn bổ nhiệm, cơ quan có thẩm quyền quản lý phải có trách nhiệm cử đi đào tạo, bồi dưỡng để hoàn thiện tiêu chuẩn.

Cơ quan có thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức người dân tộc thiểu số có trách nhiệm ưu tiên đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về lý luận chính trị, quản lý nhà nước, tin học và các kỹ năng quản lý hành chính nhà nước cho cán bộ, công viên chức người dân tộc thiểu số.

Đ.LIÊN

Nguồn:plo.vn

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Blog chia sẻ thông tin pháp luật - Tư vấn pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, đất đai, xây dựng; tư vấn lĩnh vực dân sự, hôn nhân gia đình... - Quảng cáo trực tuyến: Textlink, bài viết quảng cáo... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *