loading...
Trang chủ / Uncategorized / Nghị định số 121/2017/NĐ-CP Quy định xây dựng, quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu về thi hành tạm giữ, tạm giam

Nghị định số 121/2017/NĐ-CP Quy định xây dựng, quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu về thi hành tạm giữ, tạm giam

Ngày 06 tháng 11 năm 2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 121/2017/NĐ-CP Quy định xây dựng, quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu về thi hành tạm giữ, tạm giam, theo đó Nghị định quy định về xây dựng, lưu trữ, thu thập, xử lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng (gọi chung là xây dựng, quản lý, sử dụng) cơ sở dữ liệu về thi hành tạm giữ, tạm giam. Trách nhiệm, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong xây dựng, quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu về thi hành tạm giữ, tạm giam.cơ sở giữ liệu tạm giữ, tạm giam

Các hành vi bị nghiêm cấm trong Nghị định 121/2017/NĐ-CP

Theo Điều 4 Nghị định 121/2017/NĐ-CP thì các hành vi bị nghiêm cấm trong xây dựng, quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu về thi hành tạm giữ, tạm giam có 5 nhóm hành vi bị nghiêm cấm như sau:

loading...

– Cố tình làm sai lệch thông tin, cung cấp thông tin sai lệch.

– Tự ý lập, tẩy xóa, sửa chữa làm sai lệch thông tin, tài liệu.

– Cố tình sử dụng sai mục đích kết quả thu thập, quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu về thi hành tạm giữ, tạm giam xâm phạm quyền tự do, danh dự, đời tư và lợi ích hợp pháp khác của cá nhân và nhà nước theo quy định của pháp luật.

– Chiếm đoạt, làm hư hỏng, mất mát tài liệu, mua bán, chuyển giao, tiêu hủy trái phép thông tin, tài liệu.

– Truy cập trái phép, thay đổi, giả mạo, sao chép, tiết lộ, gửi, hủy trái phép tài liệu lưu trữ điện tử, tạo ra hoặc phát tán chương trình phầm mềm làm rối loạn hoặc hủy hoại thông tin và cơ sở dữ liệu.

Nghị định 121/2017/NĐ-CP sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.

TẢI NGHỊ ĐỊNH 121/2017/NĐ-CP

Phương Thảo

loading...

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Blog chia sẻ thông tin pháp luật - Tư vấn pháp luật - Quảng cáo trực tuyến. Liên hệ: kesitinh355@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *