loading...
Trang chủ / Search Results for: luật giao thông đường bộ (page 10)

Search Results for: luật giao thông đường bộ

Công văn 6230/BTC-QLG năm 2015 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện bình ổn giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi

Kính gửi: – Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; – Các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi. Ngày 12/5/2015, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 857/QĐ-BTC sửa đổi, bổ sung …

Read More »

Toàn văn Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

I- TÌNH HÌNH VÀ NGUYÊN NHÂN 1- Những năm qua, các cấp, các ngành đã tích cực triển khai chủ trương của Đảng về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và đạt được một số kết quả quan trọng. Công …

Read More »

Nghị quyết 26/NQ-CP năm 2015 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế do Chính phủ ban hành

CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ …

Read More »

Đáp án tình huống pháp luật số 01/2015 – Ép uống rượu, bia say gây tai nạn, ai phải bồi thường?

Tình huống của tháng 1: Sắp đến tết nên nhà chị A tổ chức tất niên, chị A có mời người yêu của mình là anh B tới nhà chơi. Trong buổi tiệc, anh trai của chị A mời anh B uống rượu. Anh B từ chối vì uống không được. …

Read More »

Một số văn bản pháp luật của tỉnh Quảng Nam có hiệu lực tháng 12/2014 và tháng 01/2015

Cuối tháng 12/2014 và đầu tháng 01/2015, HĐND, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành một số văn bản QPPL quan trọng như: Quy định về công tác thi đua khen thưởng; xây dựng và phát triển Trung tâm Văn hóa-Thể thao xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam …

Read More »

Công văn 4800 /BTP-BTTP của Bộ Tư pháp về việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Thời gian qua Bộ Tư pháp nhận được Công văn của một số Sở Tư pháp xin ý kiến chỉ đạo về việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người …

Read More »

Văn bản mới đến ngày 14-7 (phần 1): Công bố 11 Luật mới!

(PLO) Bao gồm 11 Luật mới công bố: Luật Xây dựng, Luật phá sản, Luật HNGĐ…; quy định mới về thi đua khen thưởng; phòng chống thiên tai và các chính sách về lao động, tiền lương… Thông tư 22/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định chi tiết một …

Read More »

Thông tư 12/2014/TT-BCT quy định tính toán mức giá bán lẻ điện bình quân do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành (có hiệu lực 15/5/2014)

Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương; Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004; Luật sửa đổi, bổ sung một số …

Read More »