Trang chủ / Search Results for: blds 201 (page 3)

Search Results for: blds 201

Hợp đồng chuyển nhượng nhà đất vô hiệu – Hợp đồng thế chấp có vô hiệu?

Giải trình bằng văn bản

Ngày 03/4/2019, Tòa án nhân dân tối cao ban hành Công văn 64/TANDTC-PC năm 2019 thông báo kết quả giải đáp trực tuyến một số vướng mắc về hình sự, dân sự và tố tụng hành chính, theo đó: Trường hợp giao dịch chuyển nhượng nhà đất bị vô hiệu …

Read More »

Tổng hợp các quy định pháp luật về mở cửa sổ khi xây dựng nhà ở

Khiếu kiện Quyết định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất

Hiện nay quy định của pháp luật về mở cửa sổ khi xây dựng nhà ở được quy định ở nhiều văn bản khác nhau như Bộ luật dân sự 2015, Luật Xây dựng, tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9411:2012 về nhà ở liên kề, tiêu chuẩn thiết kế, Thông …

Read More »

Trường hợp nào công dân được quyền yêu cầu thay đổi tên?

Biểu mẫu hộ tịch mới nhất

Ngày 11/01/2017, Cục Hộ tịch, Quốc tịch, chứng thực ban hành Công văn 13/HTQTCT-HT  của  hướng dẫn nghiệp vụ về yêu cầu thay đổi tên. Quyền  thay đổi tên của công dân Quyền thay đổi tên là quyền dân sự của công dân, cá nhân được phép yêu cầu cơ quan có thẩm …

Read More »

Ghi quyết định thu hồi đất như thế nào khi người sử dụng đất đã chết

Mấu biên bản cưỡng chế thu hồi đất

Hướng dẫn ghi quyết định thu hồi đất Theo hướng dẫn của mẫu số 10 – quyết định thu hồi đất được Ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ …

Read More »