Tag Archives: biểu mẫu trong hoạt động điều tra hình sự

Ban hành mới 284 biểu mẫu trong hoạt động điều tra hình sự

Quy định mới về xác nhận lý lịch cá nhân

Bộ Công an vừa ban hành Thông tư 61/2017/TT-BCA quy định biểu mẫu, giấy tờ, sổ sách về điều tra hình sự.Theo đó có 284 biểu mẫu trong hoạt động điều tra hình sự của Cơ quan điều tra của Công an nhân dân, Cơ quan điều tra trong Quân đội nhân dân, Cơ quan …

Read More »