Trang chủ / Tag Archives: luật xlvphc

Tag Archives: luật xlvphc

Lúng túng thẩm quyền áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả

Vi phạm hành chính phải bị xử lý nghiêm minh

Theo Luật xử lý vi phạm hành chính thì biện pháp khắc phục hậu quả được áp dụng kèm theo Quyết định xử phạt vi phạm hành chính hoặc áp dụng độc lập trong trường hợp: Không xác định được đối tượng vi phạm hành chính; hết thời hiệu xử …

Đọc tiếp

Biên bản vi phạm hành chính, quyết định xử phạt VPHC có cần phải lập biên bản giao nhận?

Nhiều hành vi vi phạm lập một hay nhiều biên bản vi phạm hành chính

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 58 Luật Xử lý vi phạm hành chính thì :”Biên bản vi phạm hành chính lập xong phải giao cho cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính 01 bản; trường hợp vi phạm hành chính không thuộc thẩm quyền hoặc vượt quá …

Đọc tiếp

Vướng mắc trong tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính

Vi phạm hành chính phải bị xử lý nghiêm minh

Hiện nay, việc tịch thu tang vật vi phạm hành chính còn một số vướng mắc, bất cập do các quy định của pháp luật chưa rõ ràng, còn chồng chéo, như: Trường hợp quá thời gian tạm giữ thì phải Thông báo bao nhiêu lần? Thông báo trên phương …

Đọc tiếp

Quyết định cưỡng chế có bắt buộc phải ghi căn cứ giao quyền?

thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 87 của Luật Xử lý vi phạm hành chính thì: Người có thẩm quyền cưỡng chế quy  có thể giao quyền cho cấp phó. Việc giao quyền chỉ được thực hiện khi cấp trưởng vắng mặt và phải được thể hiện bằng văn bản, trong đó …

Đọc tiếp

Quyết định cưỡng chế có bắt buộc phải ghi căn cứ giao quyền?

Vi phạm hành chính phải bị xử lý nghiêm minh

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 87 của Luật Xử lý vi phạm hành chính thì: Người có thẩm quyền cưỡng chế  có thể giao quyền cưỡng chế cho cấp phó. Việc giao quyền chỉ được thực hiện khi cấp trưởng vắng mặt và phải được thể hiện bằng …

Đọc tiếp

Người đang thi hành công vụ có quyền lập biên bản vi phạm hành chính?

          Theo quy định tại Khoản 1 Điều 58 Luật Xử lý vi phạm hành chính thì: “Khi phát hiện vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của mình, người có thẩm quyền đang thi hành công vụ phải kịp thời lập biên bản, trừ trường hợp xử …

Đọc tiếp

Thời điểm nào được xem là trước khi tiến hành cưỡng chế?

Theo Điều 88 của Luật Xử lý vi phạm hành chính thì  Người ra quyết định cưỡng chế có trách nhiệm gửi ngay quyết định cưỡng chế cho các cá nhân, tổ chức liên quan và tổ chức thực hiện việc cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt của mình …

Đọc tiếp

Ghi văn bản viện dẫn trong xử phạt hành chính như thế nào là đúng?

          Hiện nay, Chính phủ đã ban hành nhiều Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính, trong đó có những Nghị định được sửa đổi bởi những Nghị định khác, chẳng hạn Nghị định 124/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 185/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm …

Đọc tiếp

Người thi hành công vụ sẽ được lập biên bản vi phạm hành chính

Theo Khoản 1 Điều 6 Nghị định 81/2013/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính thì: Người có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính gồm người có thẩm quyền xử phạt, công chức, viên chức đang thi …

Đọc tiếp

Trâu, bò thả rông trong đô thị, hướng nào để xử lý?

          Hiện tượng trâu, bò thả rông trong đô thị không phải là hiếm, nhất là ở những đô thị mà có tỉ lệ người dân làm nông nghiệp nhiều. Việc thả rông trâu bò không những làm mất mỹ quan đô thị mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây …

Đọc tiếp