loading...
Trang chủ / Tag Archives: bộ luật dân sự 2015

Tag Archives: bộ luật dân sự 2015

Ghi quyết định thu hồi đất như thế nào khi người sử dụng đất đã chết

          Theo hướng dẫn của mẫu số 10 – quyết định thu hồi đất được Ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục …

Read More »

Người có biểu hiện tâm thần có được quyền bầu cử?

          Còn hơn 1 tháng nữa là đến ngày bầu cử đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp (ngày 22/5/2016) – đây là ngày hội của toàn dân, ngày sinh hoạt dân chủ rộng lớn nhất, ngày mà người dân có quyền lựa chọn bầu những …

Read More »