Ghi quyết định thu hồi đất như thế nào khi người sử dụng đất đã chết

Hướng dẫn ghi quyết định thu hồi đất

Theo hướng dẫn của mẫu số 10 – quyết định thu hồi đất được Ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất, thì khi ban hành quyết định thu hồi đất, ở phần thu hồi đất tại Điều 1 phải ghi rõ tên người có đất bị thu hồi.

          Đối với các trường hợp mà người sử dụng đất có giấy chứng nhận hoặc không có giấy chứng nhận nhưng được UBND cấp xã xác nhận là người sử dụng đất thì việc ghi tên người có đất trong quyết định thu hồi rất đơn giản, nhưng đối với trường hợp khi thu hồi đất người sử dụng đất đã chết mà những người thừa kế theo pháp luật, theo di chúc chưa thực hiện chia di sản thừa kế, chưa sang tên, đổi chủ sử dụng đất thì các cơ quan tham mưu rất lúng túng không biết ghi thu hồi đất như thế nào cho đúng.

Mấu biên bản cưỡng chế thu hồi đất
Thu hồi đất đối với người sử dụng đất đã chết

Lúng túng khi người bị thu hồi đất chết

          Có ý kiến cho rằng khi người sử dụng đất đã chết thì nếu họ có để lại di chúc hoặc không để lại di chúc thì vẫn phát sinh quyền thừa kế đối với những người được hưởng quyền thừa kế theo quy định tại chương 33 của BLDS 2005, do đó, trước khi thu hồi đất cần hướng dẫn những người đồng thừa kế làm thủ tục ủy quyền cho một người thừa kế đứng ra đại diện để thực hiện các thủ tục liên quan đến thu hồi đất. Lúc đó, cơ quan nhà nước sẽ căn cứ vào giấy ủy quyền đó ban hành quyết định thu hồi đất đối với đất do người sử dụng đất đã chết để lại, trong đó ghi rõ: Thu hồi đất của ông/bà Nguyễn Văn A – đại diện cho những người đồng thừa kế đất của ông/bà Nguyễn Văn C, chết ngày, tháng năm theo Giấy ủy quyền số, ngày, tháng năm.

(Tổng hợp mẫu biên bản trong cưỡng chế thu hồi đất)

          Trường hợp những người đồng thừa kế không thỏa thuận cử được người đại diện để làm thủ tục liên quan đến thu hồi đất thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền cần phải xác minh cụ thể có bao nhiêu người được hưởng thừa kế của người sử dụng đất đã chết. Sau đó, trong quyết định ghi rõ tất cả những người này thuộc đối tượng thu hồi đất, cụ thể: Bà B chết có 3 người thừa kế thì trong quyết định ghi rõ: Thu hồi đất của ông C, D, E là những người thừa kế theo di chúc (theo pháp luật) của bà B chết ngày tháng năm…Tuy nhiên, trường hợp này rất khó thực hiện vì số tiền bồi thường sẽ giao cho ai khi mà cả 3 người đồng thừa kế không thống nhất được với nhau. Giải pháp được các cơ quan đưa ra là sau khi có quyết định thu hồi đất, sẽ vận dụng quy định tại Khoản 3 Điều 30 Nghị định 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, quyết định bồi thường sẽ ghi theo hướng: bồi thường cho ông C, D, E số tiền bao nhiêu đó, tạm thời số tiền được chuyển vào kho bạc, khi nào 3 anh em giải quyết xong tranh chấp, thỏa thuận được việc phân chia di sản thừa kế thì sẽ chi trả tiền bồi thường.

  Trangtinphapluat.com rất mong nhận được ý kiến trao đổi của quý bạn đọc.

Phương Thảo

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *