Bộ câu hỏi trắc nghiệm tiếng Anh trình độ A2 thi công chức, viên chức

Trangtinphapluat.com tổng hợp giới thiệu tới bạn đọc bộ câu hỏi 69 câu trắc nghiệm tiếng Anh trình độ A1, A2 thi công chức, viên chức năm 2020 của thành phố Hà Nội.

1.Let’s go for a walk.

a) Going for a walk is so relaxing

b) You should go for a walk alone.

c) Is going for a walk you hobby?

 d) Would you like to go for a walk with me?

Bộ câu hỏi trắc nghiệm tiếng Anh thi công chức, viên chức 2020
Bộ câu hỏi trắc nghiệm tiếng Anh thi công chức, viên chức 2020

 2. You can play at the park. You can go to the zoo.

a) You can play at the zoo.

b) You can go to the zoo.

c) You can play at the park and you can go to the zoo.

 d) You can play at the park or you can go to the zoo.

3.I am thinking about ___ to a new place.

a) Moved      b) Moving      c) Is moving d) Moves

4. Who is___ man over there?

a) This  b) That        c) These        d) Those

5. No one in her class is taller than her.

Đáp án:  She is the tallest in her class.

 6. She loves painting. She loves dancing.

Đáp án= She loves painting and dancing

7. My friend is She is clever.

a) My friend is beautiful but clever.

 b) My friend is beautiful and clever.

c) My friend is beautiful or clever.

d)  My friend is beautiful so clever.

8. Her son is fat. He is short.

 a) Her son is fat and short.

b) Her son is fat or short.

c)Her son is fat but short.

d) Her son is fat so short

9. Her school is near the river.  

a) Her school isn’t far from the river.

b) Her school is behind the river.

c)Her school is next to the river.

d) Her school has a river.

10. The Red river is 189km long. The Mekong is 450 km long.

a) The Mekong is shorter than the Red river.

 b) The Mekong is longer than the Red river.

c)The Mekong is as long as the Red river.

d) The Mekong is more long than the Red river.

Liên hệ mail kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo: 0935634572 để tải toàn văn 69 câu trắc nghiệm (có đáp án) môn tiếng Anh trình độ A 2 thi công chức, viên chức thành phố Hà Nội đã thi năm 2020.

(Tải Bộ câu hỏi thi trắc nghiệm tiếng Anh công chức khối Đảng, Mặt trận, Đoàn thể tỉnh Quảng Nam năm 2020 có đáp án)

Tải Bộ câu hỏi tin học  (120 câu hỏi và đáp án), tài liệu Anh văn để thi công chức, viên chức tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

14 Bình luận

 1. Nguyễn Thị Hảo

  Anh cho em xin bộ câu hỏi và trả lời trắc nghiệm môn tiếng anh thi công chức của tỉnh Nghệ An năm 2020 với ạ

 2. Anh cho em xin bộ câu hỏi và trả lời trắc nghiệm môn anh văn trình độ A2 thi công chức, viên chức 2020 tỉnh quảng nam và Thành phố Hà Nội với ạ

 3. Phùng thị thu hằng

  Anh cho em xin bộ câu hỏi và trả lời trắc nghiệm môn anh văn trình độ A2 thi công chức, viên chức 2020 tỉnh quảng nam và Thành phố Hà Nội với ạ!

 4. Bùi Thị Tuyết Phương

  A cho e xin bộ tài liệu thi công chức năm 2020 ở tỉnh Quảng Nam với ạ, e cảm ơn a nhé!

 5. Anh ơi! Anh cho em xin bộ câu hỏi và trả lời trắc nghiệm môn tiếng Anh trình độ A2 thi công chức, viên chức năm 2020 tỉnh Quảng Nam với ạ!
  Em cảm ơn anh nhiều!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *