Đáp án 300 câu kiến thức chung thi công chức tỉnh Long An 2024

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc đáp án Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ  công chức  tỉnh Long An, gồm 300 câu theo Thông báo số 781/TB-SNV ngày 15/3/2024 của Sở Nội vụ tỉnh Long An về Danh mục tài liệu ôn tập – kỳ thi tuyển công chức năm 2023

  • Liên hệ mail kesitinh355@gmail.com hoặc zalo 0935634572 để tải Đáp án 215 câu trắc nghiệm ôn thi công chức tỉnh Long An năm 2024

Câu 1. Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019). Không phải là tỉnh miền núi, vùng cao có trên một triệu dân được bầu tối đa bao nhiêu đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh?

A.70 đại biểu

B.75 đại biểu

C.80 đại biểu

D.85 đại biểu

Đáp án D

Câu 2. Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019). Tỉnh miền núi, vùng cao được bầu tối đa bao nhiêu đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh?

A.70 đại biểu

B.75 đại biểu

C.80 đại biểu

D.85 đại biểu

Đáp án B

Câu 108. Theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Việc tập hợp, sắp xếp văn bản, tài liệu hình thành trong quá trình theo dõi, giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, cá nhân theo những nguyên tắc và phương pháp nhất định  là

A,Kiểm tra hồ sơ

B.Quản lý hồ sơ

C.Lập hồ sơ

D.Lưu trữ hồ sơ

Đáp án C

Đáp án 300 câu kiến thức chung thi công chức tỉnh Long An 2024
Đáp án 300 câu kiến thức chung thi công chức tỉnh Long An 2024

Câu 109. Theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ.  Hệ thống thông tin được xây dựng với chức năng chính để thực hiện việc tin học hóa công tác soạn thảo, ban hành văn bản; quản lý văn bản; lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan trên môi trường mạng là

A.Hệ thống thông tin

B.Hệ thống hồ sơ

C.Hệ thống hồ sơ điện tử

D.Hệ thống quản lý tài liệu điện tử

Đáp án D

Câu 160. Theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP, trong thi tuyển công chức, trường hợp nào được miễn phần thi tin học?

A.Có bằng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên các chuyên ngành liên quan đến tin học

B.Có bằng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên các chuyên ngành liên quan đến công nghệ thông tin

C.Có bằng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên các chuyên ngành liên quan đến tin học, công nghệ thông tin

D.Không được miễn trường hợp nào

Đáp án C

Câu 161. Theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP, việc thi tuyển công chức ở vòng 2 (Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành) có thể tổ chức theo hình thức nào?

A.Phỏng vấn

B.Viết

C.Kết hợp phỏng vấn và viết

D.Căn cứ vào tính chất, đặc điểm và yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định một trong ba hình thức thi: Phỏng vấn; viết; kết hợp phỏng vấn và viết.

Đáp án D

Câu 239. Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi bổ sung năm 2019), hình thức kỷ luật nào sau đây không phải là hình thức kỷ luật đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý?      

A.Khiển trách; Cảnh cáo

B.Buộc thôi việc.

C.Bãi nhiệm

D.Giáng chức; Cách chức

Đáp án C

Câu 240. Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi bổ sung năm 2019), hình thức kỷ luật nào sau đây không phải là hình thức kỷ luật đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý?      

A.Khiển trách; Cảnh cáo

B.Miễn nhiệm

C,Giáng chức; Cách chức

D.Buộc thôi việc.

Đáp án B

Câu 267. Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi bổ sung năm 2019), nội dung nào dưới đây không phải là quyền của cán bộ, công chức?   

A.Được hưởng chính sách ưu đãi về nhà ở

B. Được quyền thành lập công ty hợp danh

C. Được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật

D. Được hưởng chính sách ưu đãi về phương tiện đi lại

Đáp án B

Câu 268. Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi bổ sung năm 2019), Cán bộ, công chức phải thực hiện tiêu chuẩn đạo đức gì trong hoạt động công vụ?       

A.Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư

B.Cần, kiệm, liêm, chính

C.Chí công vô tư

D.Liêm khiết

Đáp án A

Câu 3. Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019). Cơ quan có thẩm quyền quy định tiêu chuẩn, điều kiện thành lập Ban Dân tộc là:

A.Ủy ban Thường vụ Quốc hội

B.Chính phủ

C.Thủ tướng Chính phủ

D. Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Đáp án A

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Đáp án 300 câu hỏi kiến thức chung thi công chức tỉnh Long An năm 2024

Tải tiếng anh trình độ A2 thi công chức tại đây

Tải tài liệu ôn thi tin học theo chuẩn Bộ Thông tin và Truyền thông tại đây

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Thi thử kiến thức chung công chức hành chính tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *