Bộ câu hỏi thi thử Kiến thức chung viên chức Ngành Y tế

Trangtinphapluat.com giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi thi thử kiến thức chung kỳ thi viên chức Ngành Y tế, gồm 25 câu tập trung vào các văn bản như: Luật Viên chức 2010, sửa đổi, bổ sung 2019; Luật Bảo hiểm y tế, Luật Dược, Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; Nghị định 112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức…

Phần mềm thi thử công chức, viên chức
Phần mềm Thi thử kiến thức chung viên chức ngành Y tế

1.  Trường hợp nào phải tổ chức cách ly y tế

 
 
 

2. Theo Nghị quyết 20 thì  Mục tiêu đến năm 2030 Phấn đấu trên bao nhiêu phần trăm dân số được quản lý sức khoẻ?

 
 
 
 

3.   Vị trí công việc không phải có Chứng chỉ hành nghề dược?

 
 
 
 

4.   Bệnh viện đa khoa hạng II là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh?

 
 
 

5.   Thẩm quyền công bố dịch, hết dịch đối với bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A khi dịch lây lan nhanh từ tỉnh này sang tỉnh khác, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe con người.

 
 
 
 

6.  Thời gian tập sự đối với viên chức thuộc trường hợp tuyển dụng vào chức danh nghề nghiệp có yêu cầu tiêu chuẩn trình độ đào tạo đại học là bao lâu?

 
 
 
 

7.   Khi phục vụ nhân dân, viên chức phải tuân thủ các quy định nào?

 
 
 

8. Mục tiêu đến năm 2025, Tỉ lệ hài lòng của người dân với dịch vụ y tế đạt bao nhiêu %

 
 
 
 

9.   Nguyên tắc công bố dịch là

 
 
 

10.  Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức đang trong thời gian thi hành quyết định kỷ luật tiếp tục có hành vi vi phạm mà  Nếu có hành vi vi phạm bị xử lý kỷ luật ở hình thức nặng hơn so với hình thức kỷ luật đang thi hành thì ?

 
 
 

11.   Mỗi hành vi vi phạm chỉ ?

 
 
 

12.   Thẩm quyền tuyển dụng Đối với đơn vị sự nghiệp công lập bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư và đơn vị sự nghiệp công lập bảo đảm chi thường xuyên như thế nào?

 
 
 

13.  Người đã được cấp Chứng chỉ hành nghề dược mà không hành nghề trong thời gian bao nhiêu tháng liên tục thì bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề dược?

 
 
 
 

14. Đối với chất thải lây nhiễm được vận chuyển từ cơ sở y tế khác về để xử lý theo mô hình cụm hoặc mô hình tập trung, phải?

 
 
 

15.   Nghĩa vụ nào dưới đây không phải là Nghĩa vụ của viên chức trong hoạt động nghề nghiệp?

 
 
 
 

16. Nghĩa vụ nào dưới đây không phải là Nghĩa vụ của viên chức trong hoạt động nghề nghiệp?

 
 
 
 

17. Theo Nghị quyết 39 thì tỉ lệ tinh giản biên chế đến năm 2021 tối thiểu là bao nhiêu phần trăm biên chế của bộ, ban, ngành, tổ chức chính trị – xã hội, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương?

 
 
 
 

18. Trường hợp viên chức bị kỷ luật bằng hình thức cách chức thì không thực hiện việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm trong thời hạn bao nhiêu tháng, kể từ ngày quyết định kỷ luật có hiệu lực.

 
 
 

19. Mức đóng bảo hiểm y tế hằng tháng của  cán bộ, công chức, viên chức là?

 
 
 

20.  Những hành nào dưới đây không bị nghiêm cấm theo Luật Bảo hiểm y tế

 
 
 
 

21.  Tiêu chuẩn đạo đức người làm công tác y tế có mấy tiêu chuẩn?

 
 
 
 

22.  Nhà nước đóng hoặc hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm y tế cho

 
 
 

23.   Chọn đáp án đúng

 

 
 
 

24.   Mức hưởng bảo hiểm y tế theo

 
 
 

25. Theo Nghị quyết số 19-NQ/TW thì   mục tiêu  Hoàn thành lộ trình tính giá dịch vụ sự nghiệp công (tính đủ tiền lương, chi phí trực tiếp, chi phí quản lý và khấu hao tài sản) đối với một số lĩnh vực cơ bản như y tế, giáo dục – đào tạo, giáo dục nghề nghiệp, thực hiện trong giai đoạn nào?

 
 
 
 

26.  Người bệnh có nghĩa vụ nào dưới đây?

 
 
 

27.   Người bệnh được cung cấp thông tin

 
 
 

28.   Xây dựng hệ thống y tế công bằng, chất lượng, hiệu quả và hội nhập theo phương châm:

 
 
 

29.  Chứng chỉ hành nghề dược hết hiệu lực khi nào?

 
 
 

30. Theo Nghị quyết 20 thì  Mục tiêu đến năm 2030 Giảm tỉ suất tử vong trẻ em: Dưới 5 tuổi còn?

 
 
 
 

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung  ôn thi viên chức Ngành Y tế năm 2021

Tải tài liệu tiếng Anh trình độ A2 thi công chức, viên chức tại đây

Tải tài liệu ôn thi tin học văn phòng theo 6 modul tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published.