Bộ câu hỏi thi thử Kiến thức chung viên chức Ngành Y tế

Trangtinphapluat.com giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi thi thử kiến thức chung kỳ thi viên chức Ngành Y tế, gồm 40 câu tập trung vào các văn bản như: Luật khám chữa bệnh năm 2023, Luật Viên chức 2010, sửa đổi, bổ sung 2019; Luật Bảo hiểm y tế, Luật Dược, Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; Nghị định 112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức…

Phần mềm thi thử công chức, viên chức
Phần mềm Thi thử kiến thức chung viên chức ngành Y tế

1. Theo Luật Khám chữa bệnh năm 2023 thì có bao nhiêu Nguyên tắc trong khám bệnh, chữa bệnh?

 
 
 
 

2. Theo Luật Khám chữa bệnh năm 2023 thì Khám bệnh là?

 
 
 
 

3.   Vị trí công việc không phải có Chứng chỉ hành nghề dược?

 
 
 
 

4.   Mỗi hành vi vi phạm chỉ ?

 
 
 

5. Nghĩa vụ nào dưới đây không phải là Nghĩa vụ của viên chức trong hoạt động nghề nghiệp?

 
 
 
 

6.  Nhà nước đóng hoặc hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm y tế cho

 
 
 

7.  Thời gian tập sự đối với viên chức thuộc trường hợp tuyển dụng vào chức danh nghề nghiệp có yêu cầu tiêu chuẩn trình độ đào tạo đại học là bao lâu?

 
 
 
 

8.  Người đã được cấp Chứng chỉ hành nghề dược mà không hành nghề trong thời gian bao nhiêu tháng liên tục thì bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề dược?

 
 
 
 

9.  Trường hợp nào phải tổ chức cách ly y tế

 
 
 

10.  Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức đang trong thời gian thi hành quyết định kỷ luật tiếp tục có hành vi vi phạm mà  Nếu có hành vi vi phạm bị xử lý kỷ luật ở hình thức nặng hơn so với hình thức kỷ luật đang thi hành thì ?

 
 
 

11. Theo Nghị quyết 20 thì  Mục tiêu đến năm 2030 Phấn đấu trên bao nhiêu phần trăm dân số được quản lý sức khoẻ?

 
 
 
 

12. Theo Luật Khám chữa bệnh năm 2023 thì Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh là?

 
 
 
 

13. Theo Luật Khám chữa bệnh năm 2023 thì Giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh là?

 
 
 
 

14.  Những hành nào dưới đây không bị nghiêm cấm theo Luật Bảo hiểm y tế

 
 
 
 

15. Theo Luật Khám chữa bệnh năm 2023 thì Người bệnh không có thân nhân là người thuộc một trong các trường hợp nào dưới đây?

 
 
 
 

16. Theo Luật Khám chữa bệnh năm 2023 thì Thân nhân của người bệnh là người thuộc một trong các trường hợp nào dưới đây?

 
 
 
 

17. Mức đóng bảo hiểm y tế hằng tháng của  cán bộ, công chức, viên chức là?

 
 
 

18. Đối với chất thải lây nhiễm được vận chuyển từ cơ sở y tế khác về để xử lý theo mô hình cụm hoặc mô hình tập trung, phải?

 
 
 

19. Theo Nghị quyết 39 thì tỉ lệ tinh giản biên chế đến năm 2021 tối thiểu là bao nhiêu phần trăm biên chế của bộ, ban, ngành, tổ chức chính trị – xã hội, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương?

 
 
 
 

20. Theo Nghị quyết số 19-NQ/TW thì   mục tiêu  Hoàn thành lộ trình tính giá dịch vụ sự nghiệp công (tính đủ tiền lương, chi phí trực tiếp, chi phí quản lý và khấu hao tài sản) đối với một số lĩnh vực cơ bản như y tế, giáo dục – đào tạo, giáo dục nghề nghiệp, thực hiện trong giai đoạn nào?

 
 
 
 

21.   Nghĩa vụ nào dưới đây không phải là Nghĩa vụ của viên chức trong hoạt động nghề nghiệp?

 
 
 
 

22.   Chọn đáp án đúng

 

 
 
 

23.   Mức hưởng bảo hiểm y tế theo

 
 
 

24.   Bệnh viện đa khoa hạng II là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh?

 
 
 

25.   Khi phục vụ nhân dân, viên chức phải tuân thủ các quy định nào?

 
 
 

26.   Thẩm quyền công bố dịch, hết dịch đối với bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A khi dịch lây lan nhanh từ tỉnh này sang tỉnh khác, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe con người.

 
 
 
 

27.  Tiêu chuẩn đạo đức người làm công tác y tế có mấy tiêu chuẩn?

 
 
 
 

28.   Xây dựng hệ thống y tế công bằng, chất lượng, hiệu quả và hội nhập theo phương châm:

 
 
 

29.  Chứng chỉ hành nghề dược hết hiệu lực khi nào?

 
 
 

30. Theo Nghị quyết 20 thì  Mục tiêu đến năm 2030 Giảm tỉ suất tử vong trẻ em: Dưới 5 tuổi còn?

 
 
 
 

31. Trường hợp viên chức bị kỷ luật bằng hình thức cách chức thì không thực hiện việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm trong thời hạn bao nhiêu tháng, kể từ ngày quyết định kỷ luật có hiệu lực.

 
 
 

32.   Người bệnh được cung cấp thông tin

 
 
 

33. Theo Luật Khám chữa bệnh năm 2023 thì Chữa bệnh là?

 
 
 
 

34. Theo Luật Khám chữa bệnh năm 2023 thì Bài thuốc gia truyền hoặc phương pháp chữa bệnh gia truyền là?

 
 
 
 

35.  Người bệnh có nghĩa vụ nào dưới đây?

 
 
 

36. Theo Luật Khám chữa bệnh năm 2023 thì Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh là?

 
 
 
 

37.   Nguyên tắc công bố dịch là

 
 
 

38. Mục tiêu đến năm 2025, Tỉ lệ hài lòng của người dân với dịch vụ y tế đạt bao nhiêu %

 
 
 
 

39. Theo Luật Khám chữa bệnh năm 2023 thì Người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh là?

 
 
 
 

40.   Thẩm quyền tuyển dụng Đối với đơn vị sự nghiệp công lập bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư và đơn vị sự nghiệp công lập bảo đảm chi thường xuyên như thế nào?

 
 
 

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung  ôn thi viên chức Ngành Y tế năm 2023

Tải tài liệu tiếng Anh trình độ A2 thi công chức, viên chức tại đây

Tải tài liệu ôn thi tin học văn phòng theo 6 modul tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

16 Bình luận

 1. Nguyễn Thị Huyền Ngân

  xin câu hỏi trắc nghiệm thông tư 51/2017/TT-BYT
  LUẬT KHÁM CHỮA BỆNH 15/2023/QH15
  THÔNG TƯ 07/2014/TT-BYT QUY TẮC ỨNG XỬ
  TT20/2021/TT-BYT XỬ LÝ CHẤT THẢI

 2. Xin câu hỏi trắc nghiệm
  LUẬT KHÁM CHỮA BỆNH SỐ 40/2009/QH12
  BỘ LUẬT SỐ 45/2019/QH14
  THÔNG TƯ 07/2014/TT-BYT

 3. Xin câu hỏi trắc nghiệm thông tư 07/2014 của bộ y tế

 4. Cho mình xin bộ trắc nghiệm thi công chức Đà Nẵng năm 2023 ạ. Mình cảm ơn

 5. Thầy cho em xin bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi viên chức với ạ. Em thi ở Bắc Giang 2024 này, mong thầy giúp đỡ. Em chúc thầy nhiều sức khoẻ ạ, em cảm ơn thầy!!

 6. minh xin bộ câu hỏi trắc nghiệm thi viên chức điều dưỡng

 7. cho em xin câu hỏi trắc nghiệm về luật khám bệnh. chữa bệnh năm 2023 và câu hỏi về thông tư 31/2021/TT-BYT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *