Bộ câu hỏi thi thử viên chức ngành Giáo dục năm 2021

Trangtinphapluat.com giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi thi thử kiến thức chung kỳ thi viên chức Ngành giáo dục năm 2021, gồm 25 câu tập trung vào các văn bản:

Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010; Luật Viên chức số 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019; Luật   Giáo dục 2019;

Phần mềm thi thử công chức, viên chức
Thi thử trắc nghiệm kiến thức chung viên chức ngành giáo dục

Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT về Điều lệ Trường tiểu học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành; Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT về Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học; Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Hội nghị lần thứ VIII Ban Chấp hành Trung ương Khóa 11 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế…

1.  Vị trí của trường trung học trong hệ thống giáo dục quốc dân?

 
 
 

2.    Hoạt động giáo dục được thực hiện theo nguyên lý nào?

 
 
 

3.   Chương trình giáo dục phổ thông hình thành và phát triển cho học sinh những phẩm chất chủ yếu nào?

 
 
 

4.   Đâu không phải là Trách nhiệm của nhà giáo, cán bộ quản lý và người lao động trong thực hiện dân chủ trong cơ sở giáo dục công lập?

 
 
 
 

5.  Những năng lực chung được hình thành, phát triển thông qua tất cả các môn học và hoạt động giáo dục gồm?

 
 
 

6.   Thông tư 11/2020/TT-BGDĐT hướng dẫn thực hiện dân ch trong hoạt động của cơ s giáo công lập gồm?

 
 
 

7.   Một trong những nhiệm vụ của trường mầm non là?

 
 
 

8. Đối thoại tại cơ sở giáo dục được thực hiện thông qua?

 
 
 

9.  Viên chức làm việc theo hợp đồng làm việc xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng trong trường hợp

 
 
 

10.  Những năng lực đặc thù được hình thành, phát triển chủ yếu thông qua một số môn học và hoạt động giáo dục nhất định gồm?

 
 
 

11.   Quan điểm chỉ đạo của Nghị quyết 29 về Giáo dục và đào tạo là ?

 
 
 

12.   Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trường công lập do ai  bổ nhiệm?

 
 
 
 

13.   Quan điểm chỉ đạo của Nghị quyết 29 là  Đổi mới hệ thống giáo dục theo hướng nào?

 
 
 

14.   Nền giáo dục Việt Nam là?

 
 
 

15.   Theo mục tiêu cụ thể của Nghị quyết 29 thì Đối với giáo dục mầm non?

 
 
 

16.  Tổ chuyên môn tổ chức sinh hoạt chuyên môn như thế nào?

 
 
 

17. Văn bằng, chứng chỉ do cơ sở giáo dục thuộc các loại hình và hình thức đào tạo trong hệ thống giáo dục quốc dân cấp?

 
 
 

18.   Ứng xử của giáo viên  với cha mẹ người học?

 
 
 

19.  Tài liệu giáo dục địa phương do cơ quan nào tổ chức biên soạn đáp ứng nhu cầu và phù hợp với đặc điểm của địa phương

 
 
 
 

20.  Hệ thống giáo dục quốc dân là?

 
 
 

21.   Hành vi, ngôn ngữ ứng xử của giáo viên tiểu học phải?

 
 
 

22.  Nguyên tắc  nào dưới đây không nằm trong nguyên tắc quản lý viên chức

 
 
 
 

23.    Học sinh học tiểu học ở trường phổ thông có nhiều cấp học học hết chương trình tiểu học, đủ điều kiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì được?

 
 
 

24.   Hợp đồng làm việc là?

 
 
 

25. Đâu không phải là Trách nhiệm của nhà giáo, cán bộ quản lý và người lao động trong thực hiện dân chủ trong cơ sở giáo dục công lập?

 
 
 
 

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi  viên chức ngành Giáo dục năm 2021

Tải tài liệu tiếng Anh trình độ A2 thi công chức, viên chức tại đây

Tải tài liệu ôn thi tin học văn phòng theo 6 modul tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *