Câu hỏi đề thi vòng 2 viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo

Trangtinphapluat.com giới thiệu tới bạn đọc cơ cấu đề thi vòng 2, nghiệp vụ chuyên ngành thi viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo để bản đọc tham khảo phục vụ thi giáo viên.

– Môn: Nghiệp vụ chuyên ngành.

– Hình thức: Thi viết, Thời gian: 180 phút.

– Kết cấu đề thi: 3 câu, thang điểm 100.

  1. Đối với vị trí dự tuyển khối Nhân viên

* Đối với vị trí tuyển dụng thuộc nguồn nhân lực chất lượng cao theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP của Chính phủ:

+ Câu 1 (50 điểm): Sự hiểu biết của thí sinh về pháp luật viên chức.

+ Câu 2 (50 điểm): Vận dụng các quy định của Trung ương, của tỉnh để giải quyết các tình huống thực tế chuyên môn theo yêu cầu vị trí việc làm tuyển dụng theo từng lĩnh vực.

Tài liệu thi vòng 2 viên chức Ngành Giáo dục
Tài liệu thi vòng 2 viên chức Ngành Giáo dục

* Đối với các vị trí tuyển dụng thông thường:

– Câu 1 (30 điểm): Sự hiểu biết của thí sinh về các văn bản quy phạm pháp luật, các chương trình, kế hoạch, đề án…của Trung ương, của tỉnh về lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm tuyển dụng.

– Câu 2 (30 điểm): Vận dụng các quy định của Trung ương, của tỉnh để giải quyết các tình huống thực tế gắn với lĩnh vực dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm tuyển dụng đối với từng chức danh nghề nghiệp.

– Câu 3 (40 điểm): Sự hiểu biết của thí sinh về Luật Viên chức và các văn bản hướng dẫn. Liên hệ để giải quyết các vấn đề cụ thể liên quan đến pháp luật viên chức.

 2. Đối với vị trí dự tuyển khối Giáo viên

* Cơ cấu câu hỏi cấp Mầm non

– Câu 1 (30 điểm):

+ Điều lệ trường Mầm non (15 điểm);

+ Xử lý tình huống sư phạm (15 điểm).

– Câu 2 (30 điểm): Sự hiểu biết của thí sinh về Chương trình giáo dục mầm non.

– Câu 3 (40 điểm): Soạn kế hoạch bài dạy (trong giới hạn 20 tiết bài theo Kế hoạch dạy học môn học).

* Cơ cấu câu hỏi cấp Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông

– Câu 1 (30 điểm):

+ Sự hiểu biết của thí sinh về Chương trình giáo dục tổng thể, chương trình giáo dục môn học và hoạt động giáo dục của cấp học (15 điểm);

+ Xử lý tình huống sư phạm (15 điểm).

– Câu 2 (30 điểm): Vận dụng kiến thức chuyên môn, phương pháp, kĩ thuật dạy học để hướng dẫn học sinh giải quyết nội dung kiến thức môn học hoặc một vấn đề về chuyên môn của môn học hoặc kiểm tra kiến thức chuyên môn của môn học.

– Câu 3 (40 điểm): Soạn kế hoạch bài dạy (trong giới hạn 20 tiết bài theo Kế hoạch dạy học môn học).

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published.