Lập pháp

xây dựng pháp luật, hoàn thiện hệ thống pháp luật,

Trả lời các vướng mắc trong công tác xây dựng văn bản pháp luật

Tài liệu hướng dẫn hệ thống hóa văn bản kỳ 2014-2018

Trangtinphapluat.com giới thiệu tới bạn đọc bảng tổng hợp trả lời các vướng mắc của các Bộ, ngành, địa phương liên quan đến công tác xây dựng, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tư pháp phát hành. Đề nghị Bộ Tư pháp quan tâm nghiên cứu, …

Đọc tiếp

Nội quy kỳ họp Hội đồng nhân dân có phải là văn bản quy phạm pháp luật

Thời hiệu là gì

Việc xác định một văn bản là văn bản quy phạm pháp luật hay văn bản cá biệt để ban hành cho đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền không phải là việc dễ dàng. Bởi lẽ việc quy định thế nào là văn bản quy phạm pháp luật và …

Đọc tiếp

Chính phủ thống nhất thông qua dự án Luật đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt

Nghị định số 28/2018/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về một số biện pháp phát triển ngoại thương.

Theo Nghị quyết số 83/NQ-CP ngày 31/8/2017 của Chính phủ về phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 8/2017 thì Chính phủ đã thống nhất thông qua dự án Luật đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt. Chính phủ khẳng định dự án Luật đơn vị …

Đọc tiếp

Bất cập trong bình xét danh hiệu gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa

Theo dự thảo Tờ trình của Bộ Văn hóa , thể thao và du lịch về việc đề nghị xây dựng Nghị định quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa” thì qua gần 06 năm thực hiện  việc bình xét danh hiệu “Gia …

Đọc tiếp

Quy định mới về cải cách thủ tục hành chính và trách nhiệm của cá nhân có thẩm quyền

Nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính

Theo dự thảo Luật Hành chính công đang được lấy ý kiến nhân dân thì Cải cách thủ tục hành chính và trách nhiệm của cá nhân có thẩm quyền được quy định như sau: Cải cách thủ tục hành chính công là hoạt động của các cơ quan, tổ chức, …

Đọc tiếp

Phòng Y tế sẽ không được thành lập ở thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Theo dự thảo lần 6  (đang được Bộ Tư pháp thẩm định) Nghị định quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương sẽ thay thế Nghị định 37/2014/NĐ-CP  nếu …

Đọc tiếp

Luật cảnh sát biển Việt Nam (dự thảo)

TẢI DỰ THẢO TẠI ĐÂY Trangtinphapluat.com trân trọng giới thiệu tới bạn đọc nội dung chính của Luật Cảnh sát biển Việt Nam. Chương 1: Những quy định chung Chương 2: Nhiệm vụ, quyền hạn của Cảnh sát biển Việt Nam Chương 3. Hoạt động của Cảnh sát biển Việt …

Đọc tiếp