Lập pháp

xây dựng pháp luật, hoàn thiện hệ thống pháp luật,

Sửa quy định về nộp bản sao chứng thực đối với TTHC lĩnh vực Văn hóa, thể thao

Hướng dẫn đóng dấu giáp lai khi chứng thực văn bản điện tử

Ngày 30/01/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 11/2019/NĐ-CP  Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định có quy định thủ tục hành chính liên quan đến yêu cầu nộp bản sao giấy tờ có công chứng, chứng thực thuộc phạm vi chức năng quản lý …

Read More »