loading...

Lập pháp

xây dựng pháp luật, hoàn thiện hệ thống pháp luật,

Trả lời các vướng mắc trong công tác xây dựng văn bản pháp luật

Thẩm quyền chứng thực chữ ký tiếng nước ngoài

Trangtinphapluat.com giới thiệu tới bạn đọc bảng tổng hợp trả lời các vướng mắc của các Bộ, ngành, địa phương liên quan đến công tác xây dựng, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tư pháp phát hành. Đề nghị Bộ Tư pháp quan tâm nghiên cứu, …

Read More »

Chính phủ thống nhất thông qua dự án Luật đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt

Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công

Theo Nghị quyết số 83/NQ-CP ngày 31/8/2017 của Chính phủ về phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 8/2017 thì Chính phủ đã thống nhất thông qua dự án Luật đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt. Chính phủ khẳng định dự án Luật đơn vị …

Read More »

Quy định mới về cải cách thủ tục hành chính và trách nhiệm của cá nhân có thẩm quyền

          Chỉ thành lập Trung tâm hành chính công cấp tỉnh

Theo dự thảo Luật Hành chính công đang được lấy ý kiến nhân dân thì Cải cách thủ tục hành chính và trách nhiệm của cá nhân có thẩm quyền được quy định như sau: Cải cách thủ tục hành chính công là hoạt động của các cơ quan, tổ chức, …

Read More »

Phòng Y tế sẽ không được thành lập ở thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Theo dự thảo lần 6  (đang được Bộ Tư pháp thẩm định) Nghị định quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương sẽ thay thế Nghị định 37/2014/NĐ-CP  nếu …

Read More »