loading...
Trang chủ / BÀI VIẾT HAY / Lập pháp (page 2)

Lập pháp

xây dựng pháp luật, hoàn thiện hệ thống pháp luật,

Quy định mới về cải cách thủ tục hành chính và trách nhiệm của cá nhân có thẩm quyền

Thông tư số 01/2018/TT-VPCP Hướng dẫn Nghị định số 61/2018/NĐ-CP

Theo dự thảo Luật Hành chính công đang được lấy ý kiến nhân dân thì Cải cách thủ tục hành chính và trách nhiệm của cá nhân có thẩm quyền được quy định như sau: Cải cách thủ tục hành chính công là hoạt động của các cơ quan, tổ chức, …

Read More »

Phòng Y tế sẽ không được thành lập ở thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Phòng Y tế sẽ không thành lập ở tất các đơn vị hành chính cấp huyện mà chỉ thành lập ở huyện, còn ở thành phố, thị xã, quận thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thì không thành lập Phòng Y tế. Theo dự thảo lần 6  (đang được …

Read More »

Một số bất cập về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

Theo Bản thuyết minh chi tiết Dự thảo Nghị định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của Bộ Nội vụ thì sau 7 năm thi hành các quy định của pháp luật về đào tạo, bồi dưỡng CB, CC, VC đã xuất hiện một số hạn chế, …

Read More »