Sửa quy định về nộp bản sao chứng thực đối với TTHC lĩnh vực Văn hóa, thể thao

Ngày 30/01/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 11/2019/NĐ-CP  Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định có quy định thủ tục hành chính liên quan đến yêu cầu nộp bản sao giấy tờ có công chứng, chứng thực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Theo đó, Chính phủ đã bỏ quy định bắt buộc phải nộp bản sao có công chứng, chứng thực, cụ thể:

– Sửa đổi Đối với thủ tục cấp giấy phép kinh doanh vũ trường; thủ tục cấp giấy phép kinh doanh karaoke theo  Nghị định 01/2012/NĐ-CPcủa Chính phủ sửa đổi, thay thế, hủy bỏ quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Không bắt buộc nộp bản sao chứng thực khi thực hiện TTHC
Không bắt buộc nộp bản sao chứng thực khi thực hiện TTHC

– Sửa đối với hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “nghệ nhân nhân dân”, “nghệ nhân ưu tú”  trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể; hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “nghệ sĩ nhân dân”, nghệ sĩ ưu tú”; giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật…theo Nghị định 181/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật quảng cáo; Nghị định 62/2014/NĐ-CP quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể; Nghị định 89/2014/NĐ-CP quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú”…

Thì cá nhân, tổ chức có quyền nộp bản sao có chứng thực hoặc bản sao và xuất trình bản chính để đối chiếu (trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp), nộp bản sao có chứng thực (trường hợp nộp hồ sơ qua bưu điện).

Nghị định số 11/2019/NĐ-CP  Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định có quy định thủ tục hành chính liên quan đến yêu cầu nộp bản sao giấy tờ có công chứng, chứng thực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có hiệu lực thi hành từ ngày 15/3/2019.

Phương Thảo

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *