Tài liệu thi công chức, viên chức

Tổng hợp tài liệu ôn tập thi công chức, thi viên chức mới nhất

Tài liệu thi nâng ngạch lên chuyên viên tỉnh Thừa Thiên Huế 2022

Tài liệu thi nâng ngạch lên chuyên viên tỉnh Thừa Thiên Huế 2022

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi nâng ngạch lên chuyên viên và tương đương tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021, gồm 630 câu. Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi lên chuyên viên và tương …

Read More »

Tài liệu thi nâng ngạch công chức, viên chức tỉnh Vĩnh Phúc 2021

Tài liệu thi nâng ngạch công chức, viên chức tỉnh Vĩnh Phúc 2021

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi nâng ngạch công chức, viên chức hành chính tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021. Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi nâng ngạch công chức, viên chức tỉnh Vĩnh Phúc …

Read More »

Đáp án Bộ câu hỏi tiếng Anh thi công chức khối Đảng Quảng Nam 2022

Bộ câu hỏi trắc nghiệm tiếng Anh thi công chức, viên chức 2020

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Đáp án 200 câu hỏi  ôn thi tiếng Anh phục vụ thi tuyển công chức  cơ quan Đảng, Đoàn thể tỉnh ủy Quảng Nam năm 2022. I. Choose the word or phrase which best completes each sentence. 1. Can you see the …

Read More »

Đáp án 400 câu hỏi thi khối Đảng, Đoàn thể tỉnh Quảng Nam 2022

Đáp án 400 câu hỏi thi khối Đảng, Đoàn thể tỉnh Quảng Nam 2022

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Đáp án 400 câu hỏi trắc nghiệm môn kiến thức chung phục vụ thi tuyển công chức  cơ quan Đảng, Đoàn thể tỉnh ủy Quảng Nam năm 2022. Câu 1. Theo quy định thi hành Điều lệ Đảng hiện hành quy định …

Read More »

Tài liệu thi công chức, viên chức khối Đảng, Đoàn thể tỉnh Hà Nam

Tài liệu thi công chức, viên chức khối Đảng, Mặt trận, Đoàn thể tỉnh Hà Nam

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ  công chức, viên chức khối Đảng, Mặt trận, đoàn thể tỉnh Hà Nam năm 2021. Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ công chức, viên chức khối Đảng, Mặt trận, Đoàn …

Read More »

Hướng dẫn học kiến thức chung thi công chức, viên chức

Bộ tài liệu ôn thi công chức tỉnh Bình Phước năm 2020

Trangtinphapluat.com biên soạn giới thiệu tới bạn đọc clip hướng dẫn học kiến thức chung ôn thi công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp. I. Những nội dung cần phải nắm rõ để ôn thi công chức, viên chức, thi nâng ngạch, …

Read More »

Tài liệu thi công chức, viên chức khối Đảng, Đoàn thể tỉnh Hà Tĩnh

Tài liệu thi công chức khối Đảng, Mặt trận, Đoàn thể tỉnh Hà Tỉnh 2021

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ  công chức, viên chức khối Đảng, đoàn thể tỉnh Hà Tĩnh năm 2021, gồm 914 câu. Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ công chức, viên chức khối Đảng, Mặt trận, …

Read More »

Tài liệu thi thăng hạng viên chức giáo viên tỉnh Bến Tre 2021

Tài liệu thi nâng ngạch công chức, viên chức lên chuyên viên chính tỉnh Bến Tre 2021

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi thăng hạng viên chức ngành giáo dục tỉnh Bến Tre năm 2021, gồm 508 câu. Bộ tài liệu ôn thi thăng hạng viên chức giáo viên tỉnh Bến Tre 2021 được biên soạn theo Thông …

Read More »

Tài liệu ôn thi viên chức ngành giáo dục thành phố Huế năm 2021

Tài liệu thi nâng ngạch lên chuyên viên tỉnh Thừa Thiên Huế 2022

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi viên chức ngành giáo dục thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021, gồm 394 câu. Bộ tài liệu ôn thi viên chức ngành giáo dục thành phố Huế năm 2021 …

Read More »

Tài liệu thi công chức cấp xã, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh 2021

Tài liệu thi công chức cấp xã, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh 2021

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi công chức cấp xã thuộc huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021, gồm 1321 câu. Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi công chức cấp xã, …

Read More »

Tài liệu ôn thi công chức tỉnh Đăk Nông năm 2021

Tài liệu ôn thi công chức tỉnh Đăk Nông năm 2021

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi công chức năm 2021 tỉnh Đăk Nông, gồm 885 câu. Bộ câu hỏi kiến thức chung ôn thi công chức  tỉnh Đăk Nông năm 2021 được trangtinphapluat.com biên soạn dựa theo Thông …

Read More »

Tài liệu ôn thi công chức hành chính tỉnh Lai Châu năm 2021

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi công chức hành chính tỉnh Lai Châu năm 2021, gồm 793 câu. Bộ câu hỏi kiến thức chung ôn thi công chức hành chính tỉnh Lai Châu năm 2021 được trangtinphapluat.com biên …

Read More »