Slide bài giảng tuyên truyền Bộ luật Lao động năm 2019

Ngày 20/11/2019, tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa 14 đã thông qua Bộ luật Lao động năm 2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021. Để  kịp thời tuyên truyền các quy định của Bộ luật Lao động đến cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân, trangtinphapluat.com biên soạn slide bài giảng tuyên truyền Bộ luật Lao động năm 2019.

Slide bài giảng Bộ luật lao động năm 2019

Slide bài giảng tuyên truyền Bộ luật Lao động năm 2019 được biên soạn dựa vào các tài liệu sau:

Diem moi Bo luat lao dong 2019
Bài giảng tuyên truyền Bộ luật Lao động 2019

– Bộ luật Lao động năm 2019, Bộ luật Lao động năm 2012;

– Báo cáo tổng kết thi hành Bộ luật Lao động năm 2012 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội;

(Xem bài viết So sánh Bộ luật Lao động 2019 với Bộ luật Lao động 2012)

– Tờ trình của Chính phủ về đề nghị ban hành Bộ luật Lao động 2019;

– Các báo cáo tổng kết, đánh giá về bình đẳng giới, về thời gian làm việc, báo cáo thẩm tra, thẩm định của các cơ quan của Quốc hội, Bộ Tư pháp…

Nội dung slide bài giảng BLLĐ 2019

Slide Bộ luật Lao động được biên soạn bằng power point, hình ảnh đẹp, nội dung gồm:

– Phần 1. Sự cần thiết ban hành Bộ luật Lao động năm 2019

Phần này tập trung giới thiệu những hạn chế, bất cập trong quá trình thi hành Bộ luật Lao động năm 2012 như về hợp đồng lao động, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ nghơi, kỷ luật lao động, quy định riêng đối với lao động nữ, hoạt động công đoàn…

Xem slide bài giảng tuyên truyền Bộ luật Lao động 2019

(Tải bộ câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu Bộ luật Lao động 2019)

– Phần 2. Những nội dung cơ bản, điểm mới của Bộ luật lao động năm 2019

Phần này tập trung giới thiệu về hợp đồng lao động; đối thoại tại nơi làm việc, thỏa ước lao động tập thể; tiền lương; thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi; kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất; những quy định riêng đối với lao động nữ, lao động chưa thành niên; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; giải quyết tranh chấp lao động, tuổi nghỉ hưu…

(Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động)

Liên hệ mail: kesitinh355@gmail.com để tải slide bài giảng Bộ luật Lao động năm 2019.

Rubi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Chuyên Tư vấn về xử lý vi phạm hành chính.- Quảng cáo trực tuyến: Textlink, bài viết quảng cáo...Nhận làm bài giảng powerpoint tuyên truyền Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *