Bài giảng Luật Đất đai năm 2024

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc slide bài giảng Luật Đất đai năm 2024 để phục vụ cho việc tìm hiểu, học tập, tuyên truyền cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân.

Slide bài giảng tuyên truyền Luật Đất đai năm 2024 được biên soạn trên cơ sở nội dung Luật Đất đai, tài liệu xây dựng dự án Luật Đất đai đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Quốc hội, tài liệu tập huấn Luật Đất đai của Bộ Tài nguyên và Môi trường và các bài viết, tài liệu khác có liên quan…

Phần 1. Sự cần thiết ban hành Luật Đất đai

Phần này tập trung giới thiệu về lịch sử xây dựng và hoàn thiện Luật Đất đai từ năm 1987 đến năm 2024, với 9 lần sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn và pháp luật quốc tế.

Giới thiệu về cơ sở chính trị, các văn bản chỉ đạo của Đảng cộng sản Việt Nam liên quan đến sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai.

Những tồn tại, vướng mắc trong quá trình thi hành Luật Đất đai trong thực tiễn và những mâu thuẩn, chồng chéo với pháp luật chuyên ngành khác.

Phần 2. Quan điểm xây dựng Luật Đất đai 2024

Phần này tập trung giới thiệu 6 quan điểm xây dựng Luật Đất đai sửa đổi.

Bài giảng Luật Đất đai năm 2024
Bài giảng tuyên truyền Luật Đất đai năm 2024

Phần 3. Nội dung cơ bản và những điểm mới của Luật Đất đai

1. Về bố cục của Luật Đất đai

Luật gồm 16 chương, 260 điều: Tăng 2 chương so với Luật Đất đai 2013. Sửa đổi, bổ sung 180  điều, bổ sung mới 78 điều, bỏ 30 điều.

2. Những nội dung cơ bản và điểm mới của Luật

Phần này giới thiệu gần như gần hết các nội dung quan trọng và những điểm mới của Luật đất đai 2024, như:

+ Các phần về giải thích từ ngữ.

+ Quy định về người sử dụng đất.

+ Nguyên tắc sử dụng đất

+ Trách nhiệm của Nhà nước trong quản lý đất đai

+ Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất

+ Thẩm quyền giải quyết tranh chấp địa giới hành chính

+ Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Các trường hợp cấp giấy chứng nhận không thu tiền; các trường hợp cấp giấy chứng nhận thu tiền sử dụng đất; các loại giấy tờ để xem xét cấp giấy chứng nhận.

+ Quy định chuyển mục đích sử dụng đất, tách thửa.

+ Về bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất: Các quy định mới trong kiểm kê, cưỡng chế thu hồi đất, bố trí tái định cư.
+ Về kế hoạch sử dụng đất, giải quyết tranh chấp đất đai….

Toàn bộ bài giảng Luật Đất đai bao gồm 201 slide.

Liên hệ mail: kesitinh355@gmail.com hoặc trangtinphapluat2019@gmail.com hoặc zalo 0935634572 để tải slide bài giảng Luật Đất đai năm 2024. 

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

2 Bình luận

  1. Nguyễn Thị Hoa

    cho em xin dưới dạng powerpoint với sj

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *