Áp dụng tình tiết tăng nặng “Tái phạm” sao cho đúng?

Một bạn đọc đề nghị trangtinphapluat.com giải đáp về hành vi đã bị xử phạt vi phạm hành chính sau đó tiếp tục vi phạm lại hành vi đó thì xác định là tái phạm để áp dụng tình tiết tăng nặng khi ban hành quyết định xử phạt trong trường hợp nào?.

Tình huống xử phạt hành chính về tái phạm

Cụ thể như trường hợp sau:  1 cửa hàng kinh doanh gas bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi kinh doanh gas không có giấy đủ điều kiện kinh doanh ngày 1/1/2022. Sau khi có quyết định xử phạt, cửa hàng kinh doanh gas đã chấp hành xử phạt, sau đó   cửa hàng vẫn tiếp tục bán hàng và có hóa đơn xuất bán hàng hằng ngày.

tái phạm hành chính
Áp dụng tình tiết tăng nặng “Tái phạm” sao cho đúng?

Ngày 20/3/2024, cơ quan có thẩm quyền kiểm tra và lập biên bản hành vi vi phạm hành chính đối với cửa hàng kinh doanh gas vì có hành vi bán hàng không có giấy đủ điều kiện kinh doanh gas. Vậy theo anh chị thì cửa hàng có bị áp dụng tình tiết tặng nặng là tái phạm hay không?

Thế nào là tái phạm

Qua nội dung bạn hỏi, căn cứ vào quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành thì trangtinphapluat.com trả lời như sau:

Theo quy định tại khoản 5 Điều 1 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 được sửa đổi, bổ sung năm 2020 thì:

“Tái phạm là việc cá nhân, tổ chức đã bị ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính nhưng chưa hết thời hạn được coi là chưa bị xử phạt vi phạm hành chính mà lại thực hiện hành vi vi phạm hành chính đã bị xử phạt; cá nhân đã bị ra quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính nhưng chưa hết thời hạn được coi là chưa bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính mà lại thực hiện hành vi thuộc đối tượng bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đó.”.”

Thế nào là chưa bị xử phạt hành chính

Theo quy định tại khoản 1 Điều 7 của Luật Xử lý vi phạm hành chính thì:

“Cá nhân, tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính, nếu trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày chấp hành xong quyết định xử phạt cảnh cáo hoặc 01 năm, kể từ ngày chấp hành xong quyết định xử phạt hành chính khác hoặc từ ngày hết thời hiệu thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính mà không tái phạm thì được coi là chưa bị xử phạt vi phạm hành chính.”

Áp dụng tái phạm để tăng nặng khi xử phạt

Căn cứ vào quy định về tái phạm và thời hạn được coi là chưa bị xử phạt vi phạm hành chính thì: Trường hợp cá nhân, tổ chức đã bị xử phạt và chấp hành xong quyết định xử phạt (gồm cả phạt tiền, phạt bổ sung, khắc phục hậu quả). Trong thời hạn 01 năm mà tiếp tục vi phạm lại hành vi đã bị xử phạt thì được xác định là Tái phạm. Khi xử phạt áp dụng tình tiết tăng nặng để xử phạt cá nhân, tổ chức vi phạm.

Trường hợp đã chấp hành xong quyết định xử phạt nhưng quá 01 năm kể từ ngày chấp hành xong mới vi phạm lại hành vi đã bị xử phạt trước đó thì không xem là tái phạm mà xác định là hành vi mới và xử phạt bình thường không áp dụng tình tiết tăng nặng tái phạm.

Việc chấp hành xong quyết định xử phạt

Theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính được viện dẫn ở trên và đối chiều tình huống bạn đưa ra thì cửa hàng kinh doanh gas bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi kinh doanh gas không có giấy đủ điều kiện kinh doanh ngày 1/1/2022. Cửa hàng đã chấp hành việc nộp tiền phạt nhưng bạn không đề cập rõ là quyết định xử phạt chỉ phạt tiền hay có áp dụng biện pháp phạt bổ sung, khắc phục hậu quả nào nữa không?

Hướng dẫn ghi quyết định xử phạt vi phạm hành chính chuẩn nhất
Hướng dẫn ghi quyết định xử phạt vi phạm hành chính chuẩn nhất

Trường hợp chấp hành xong quyết định

Nếu quyết định xử phạt ngày 01/01/2022 chỉ phạt tiền thì cửa hàng kinh doanh gas đã chấp hành xong quyết định xử phạt tiền và đến ngày 20/3/2024 cơ quan có thẩm quyền mới lập biên bản về hành vi kinh doanh không có giấy phép thì không tính là tái phạm. Vì đã quá 1 năm kể từ ngày cửa hàng chấp hành xong quyết định xử phạt mới vi phạm lại, do đó hành vi lần này được xác định là hành vi vi phạm mới, bị lập biên bản và ra quyết định xử phạt như bình thường.

Trường hợp chưa chấp hành xong quyết định

Nếu quyết định xử phạt ngày 01/01/2022 vửa áp dụng phạt tiền vừa áp dụng hình phạt bổ sung, biện pháp khắc phục hậu quả thì cửa hàng kinh doanh gas mới chỉ chấp hành xong một phần quyết định xử (phạt tiền) và đến ngày 20/3/2024 cơ quan có thẩm quyền mới lập biên bản về hành vi kinh doanh không có giấy phép thì căn cứ vào quy định về tái phạm và trường hợp được xác định là chưa bị xử phạt vi phạm hành chính đã viện dẫn ở trên thì cửa hàng kinh doanh tiếp tục vi phạm khi chưa chấp hành xong quyết định xử phạt nên xác định là tái phạm, khi xử phạt áp dụng tình tiết tăng nặng để xử phạt.

Trên đây là giải đáp của trangtinphapluat.com liên quan đến việc xác định hành vi tái phạm để áp dụng tình tiết tăng nặng khi ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Bạn đọc có thắc mắc hoặc có ý kiến phản hồi vui lòng ghi ở mục bình luận bên dưới bài viết hoặc gửi qua mail trangtinphapluat2019@gmail.com

Rubi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *