Bài giảng Nghị định 118/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Xử lý vi phạm hành chính

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc slide bài giảng Nghị định 118/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Xử lý vi phạm hành chính, thay thế cho Nghị định 81/2013/NĐ-CP và Nghị định 97/2017/NĐ-CP để phục vụ cho việc tìm hiểu, học tập, tuyên truyền pháp luật.

Slide bài giảng tuyên truyền Nghị định 118/2021/NĐ-CP tập trung vào 16 nội dung chính như:

+ Đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính gồm cá nhân, tổ chức; trong đó giới thiệu những điểm mới của Chi nhánh, Văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh là tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính. Xử phạt đối với cán bộ, công chức, viên chức vi phạm hành chính; cơ quan nhà nước vi phạm hành chính trong thi hành công vụ.

+ Áp dụng văn bản quy phạm pháp luật để xử phạt đối với hành vi vi phạm hành chính: Hướng dẫn cụ thể cách thức áp dụng văn bản để xử phạt khi có sự chồng chéo giữa các văn bản pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính.

Điểm mới của Nghị định 118/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật xử lý vi phạm hành chính
Bài giảng Nghị định 118/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Xử lý vi phạm hành chính

+Nguyên tắc xác định hành vi vi phạm hành chính, áp dụng các hình thức xử phạt vi phạm hành chính, biện pháp khắc phục hậu quả và sự kiện bất khả kháng

+ Áp dụng hình thức phạt tiền; tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn; đình chỉ hoạt động có thời hạn; tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả

+ Giao quyền trong xử phạt vi phạm hành chính: Hướng dẫn cụ thể các trường hợp giao quyền xử phạt, giao quyền cưỡng chế; các trường hợp chấm dứt giao quyền và thẩm quyền của người giao quyền xử phạt

+ Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Trưởng đoàn Thanh tra chuyên ngành

+ Lập biên bản vi phạm hành chính: Hướng dẫn cụ thể cách lập biên bản vi phạm hành chính, thẩm quyền lập biên bản, so sánh những điểm mới của biên bản vi phạm hành chính theo Nghị định 118 so với Nghị định 97/2017/NĐ-CP

+ Hủy bỏ, ban hành quyết định mới trong xử phạt vi phạm hành chính: Hướng dẫn cụ thể các trường hợp hủy bỏ, ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, thời hạn hủy bỏ, hiệu lực thi hành…

+ Đính chính, sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ một phần quyết định trong xử phạt vi phạm hành chính

+ Thời hạn thực hiện và nội dung đính chính, sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ một phần hoặc toàn bộ quyết định trong xử phạt vi phạm hành chính

+ Về giải trình vi phạm hành chính, các trường hợp giải trình, thời gian giải trình, ban hành quyết định xử phạt trong trường hợp giải trình và không thực hiện quyền giải trình

+ Xử lý tang vật, phương tiện bị chiếm đoạt, sử dụng trái phép để vi phạm hành chính thuộc trường hợp bị tịch thu…

  • Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải slide bài giảng Nghị định 118/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Xử lý vi phạm hành chính

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *