Bộ câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu Bộ luật Lao động 2019

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc bộ câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu Bộ luật Lao động năm 2019, gồm 136 câu.

Câu 1.  Quy rối tình dục tại nơi làm việc là?

a) hành vi có tính chất tình dục của người sử dụng lao động đối với người khác tại nơi làm việc mà không được người đó mong muốn hoặc chấp nhận.

b) hành vi có tính chất tình dục của bất kỳ người nào đối với người khác tại nơi làm việc mà không được người đó mong muốn hoặc chấp nhận.

c) hành vi có tính chất tình dục của bất kỳ người nào đối với người lao động tại nơi làm việc mà không được người đó mong muốn hoặc chấp nhận.

Đáp án C, căn cứ Khoản 9 Điều 3 BLLĐ 2019

Diem moi Bo luat lao dong 2019
Bộ câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu Bộ luật Lao động 2019

Câu 2. Người lao động có quyền nào dưới đây

a) Từ chối làm việc nếu có nguy cơ rõ ràng đe dọa trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe trong quá trình thực hiện công việc;

b) Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động;

c) Đình công;

d) Tất cả đáp án trên

Đáp án D, căn cứ Khoản 1 Điều 5 BLLĐ 2019

(So sánh Bộ luật Lao động năm 2019 với Bộ luật Lao động năm 2012)

Câu 3.Chọn đáp án đúng

a) Người lao động được tự do lựa chọn việc làm, làm việc cho bất kỳ người sử dụng lao động nào và ở bất kỳ nơi nào.

b) Người lao động được tự do lựa chọn việc làm, làm việc cho bất kỳ người sử dụng lao động nào và ở bất kỳ nơi nào mà pháp luật không cấm.

c) Người lao động được tự do lựa chọn việc làm, làm việc cho bất kỳ người sử dụng lao động nào và ở bất kỳ nơi nào mà pháp luật cho phép.

Đáp án B

Khoản 1 Điều 10 BLLĐ 2019

Câu 4. Hình thức của hợp đồng lao động gồm?

a) Bằng văn bản    b) Bằng lời nói   c) Cả 2 đáp án trên

Đáp án C, căn cứ Điều 14 BLLĐ 2019

(Tải Slide bài giảng tuyên truyền Bộ luật Lao động năm 2019)

Câu 5. Hợp đồng lao động bằng lời nói áp dụng trong trường hợp nào?

a) đối với hợp đồng có thời hạn dưới 01 tháng, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 18, điểm a khoản 1 Điều 145 và khoản 1 Điều 162 của Bộ luật này.

b) đối với hợp đồng có thời hạn dưới 03 tháng, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 18, điểm a khoản 1 Điều 145 và khoản 1 Điều 162 của Bộ luật này.

c) đối với hợp đồng có thời hạn dưới 06 tháng, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 18, điểm a khoản 1 Điều 145 và khoản 1 Điều 162 của Bộ luật này.

Đáp án A, căn cứ khoản 2 Điều 14 BLLĐ 2019

Câu 6. Hợp đồng lao động được chia làm mấy loại?

a) 2    b) 3    c) 4

Đáp án A (HĐ xã định thời hạn và HĐ không xác định thời hạn), căn cứ Điều 20 BLLĐ 2019

Câu 7. Không áp dụng thử việc đối với người lao động giao kết hợp đồng lao động có thời hạn dưới bao nhiêu tháng?

a) 01 tháng.   b) 02 tháng   c) 03 tháng   d) 06 tháng

Đáp án A, căn cứ Khoản 3 Điều 24 BLLĐ 2019

Câu 8.  Thời gian thử việc đối với công việc có chức danh nghề nghiệp cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật từ cao đng trở lên là bao nhiêu ngày?

a) Không quá 50 ngày    b) Không quá 60 ngày    c) Không quá 70 ngày

Đáp án B, căn cứ Khoản 2 Điều 25 BLLĐ 2019

Câu 9.  Thời gian thử việc đối với công việc có chức danh nghề nghiệp cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật trung cấp, công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ là bao nhiêu ngày?

a) Không quá 30 ngày    b) Không quá 40 ngày  c) Không quá 50 ngày

Đáp án B, căn cứ Khoản 3 Điều 25 BLLĐ 2019

Câu 10. Tiền lương của người lao động trong thời gian thử việc do hai bên thỏa thuận nhưng ít nhất phải bằng bao nhiêu phần trăm mức lương của công việc đó.

a) bằng 85%   b) bằng 90%  c) bằng 95%

Đáp án A, căn cứ Điều 26 BLLĐ 2019

(Phạt đến 50 triệu đồng nếu chậm trả lương cho người lao động)

Tăng mức trợ cấp cho cán bộ xã nghỉ việc
Tiền lương đối với người lao động

Câu 11. Trường hợp nào dưới đây không được tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động?

a) Người lao động thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ;

b) Người lao động bị tạm giữ, tạm giam theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự

c) Phụ nữ đang nuôi con nhỏ

Đáp án C, căn cứ khoản 1 Điều 30 BLLĐ 2019

Câu 12. Đối với hợp đồng lao động không xác định thời hạn, Người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động nhưng phải báo trước cho người sử dụng lao động bao nhiêu ngày?

a) Ít nhất 30 ngày   b) Ít nhất 45 ngày   c) Ít nhất 60 ngày

Đáp án B, căn cứ khoản 1 Điều 35 BLLĐ 2019

Câu 13. Đối với hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng, Người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động nhưng phải báo trước cho người sử dụng lao động bao nhiêu ngày?

a) Ít nhất 30 ngày  b) Ít nhất 45 ngày  c) Ít nhất 60 ngày

Đáp án A , căn cứ khoản 1 Điều 35 BLLĐ 2019

Câu 14. Đối với hợp đồng lao động   xác định thời hạn có thời hạn dưới 12 tháng, Người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động nhưng phải báo trước cho người sử dụng lao động bao nhiêu ngày?

a) Ít nhất 03 ngày làm việc    b) Ít nhất 05 ngày làm việc

c) Ít nhất 10 ngày làm việc

Đáp án A , căn cứ khoản 1 Điều 35 BLLĐ 2019

Câu 15. Thời giờ làm việc bình thường không quá?

a) 08 giờ trong 01 ngày và không quá 56 giờ trong 01 tuần

b) 08 giờ trong 01 ngày và không quá 48 giờ trong 01 tuần

c) 08 giờ trong 01 ngày và không quá 40 giờ trong 01 tuần

Đáp án B, căn cứ Điều 105 BLLĐ 2019

Câu 16. Người lao động là người Việt Nam được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương bao nhiêu ngày trong những ngày lễ tết của năm?

a) 10 ngày    b) 11 ngày   c) 12 ngày

Đáp án B, căn cứ Điều 112 BLLĐ 2019

Câu 17. Người lao động kết hôn thì được nghỉ hưởng nguyên lương mấy ngày?

a) 2 ngày   b) 3 ngày   c) 4 ngày

Đáp án B, căn cứ Điều 115 BLLĐ 2019

Câu 18. Hình thức xử lý kỷ luật lao động bao gồm?

a) Khiển trách;  Kéo dài thời hạn nâng lương không quá 06 tháng;  Cách chức; Sa thải

a) Khiển trách; Cảnh cáo;  Kéo dài thời hạn nâng lương không quá 06 tháng;  Cách chức; Sa thải

a) Khiển trách;  Kéo dài thời hạn nâng lương không quá 06 tháng;  Cách chức; Buộc thôi việc; Sa thải

Đáp án A, căn cứ Điều 124 BLLĐ 2019

(Bất cập trong xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức và người lao động)

Câu 19. Người lao động có hành vi đánh bạc tại nơi làm việc thì bị hình thức kỷ luật nào?

a) Khiển trách

b) Kéo dài thời hạn nâng lương không quá 06 tháng

c) Sa thải

Đáp án , căn cứ Điều 125 BLLĐ 2019

Câu 20. Lao động nữ được nghỉ thai sản trước và sau khi sinh con là bao nhiêu tháng?

a) 04 tháng   b) 05 tháng   c) 06 tháng

Đáp án C, căn cứ Điều 139 BLLĐ 2019

Câu 21.. Không được đình công ở nơi sử dụng lao động trong trường hợp nào?

a) việc đình công có thể đe dọa đến quốc phòng, an ninh, trật tự công cộng

b) việc đình công có thể đe dọa đến quốc phòng, an ninh, sức khỏe của con người

c) việc đình công có thể đe dọa đến quốc phòng, an ninh, trật tự công cộng, sức khỏe của con người

Đáp án C

 Câu 22. Khi xét thấy cuộc đình công có nguy cơ gây thiệt hại nghiêm trọng cho nền kinh tế quốc dân, lợi ích công cộng, đe dọa đến quốc phòng, an ninh, trật tự công cộng, sức khỏe của con người thì ai co quyền quyết định hoãn hoặc ngừng đình công?

a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

b) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện

c) Giám đốc Doanh nghiệp nơi có công nhân đình công

Đáp án A

 Câu 23. Ít nhất là bao nhiêu ngày làm việc trước ngày bắt đầu đình công, tổ chức đại diện người lao động tổ chức và lãnh đạo đình công phải gửi văn bản về việc quyết định đình công cho người sử dụng lao động, Ủy ban nhân dân cấp huyện và cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh?

a) 03 ngày làm việc b) 05 ngày làm việc  c) 10 ngày làm việc

Đáp án B

Câu 24. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động cá nhân bao gồm?

a)Hòa giải viên lao động; Hội đồng trọng tài lao động 

b)  Hội đồng trọng tài lao động; Tòa án nhân dân.

c)Hòa giải viên lao động; Hội đồng trọng tài lao động; Tòa án nhân dân.

Đáp án C

Câu 25. Thẩm quyền bổ nhiệ Hòa giải viên lao động?

a) Chủ tịch UBND cấp tỉnh    b) Chủ tịch UBND cấp huyện   c) Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Đáp án A

Liên hệ mail: kesitinh355@gmail.com hoặc zalo 0935634572 để tải Slide bài giảng Bộ luật Lao động năm 2019

Câu 26. Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ bao nhiêu tuổi đối với lao động nam vào năm 2028?

a) 60 tuổi     b) 61 tuổi    c) 62 tuổi    d) 63 tuổi

Đáp án C

Câu 27. Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ bao nhiêu tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035?

a) 60 tuổi     b) 61 tuổi    c) 62 tuổi    d) 63 tuổi

Đáp án A

Câu 28. Hình thức Hợp đồng lao động đối với người giúp việc gia đình dưới 1 tháng là?

a) Hợp đồng bằng văn bản    b) Hợp đồng bằng lời nói   c) Cả a và b

Đáp án A

Câu 29. Hình thức hợp đồng lao động đối với người chưa đủ 18 tuổi có thời gian làm việc dưới 01 tháng là?

a) Hợp đồng bằng văn bản    b) Hợp đồng bằng lời nói   c) Cả a và b

Đáp án A

Câu 30. Thời giờ làm việc của người chưa đủ 15 tuổi không được quá bao nhiêu giờ trong 01 ngày?

a) 03 giờ     b) 04 giờ    c) 5 giờ     d) 6 giờ

Đáp án B

Liên hệ kesitinh355@gmail.com hoặc zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu Bộ luật Lao động năm 2019 gồm 136 câu hỏi và đáp án.

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

102 Bình luận

 1. gửi mình bộ câu hỏi luật lao động vs ạ.

 2. Gửi mình bộ câu hỏi luật lao động vs ạ.

 3. dạ cho e xin bộ câu hỏi luật lao động với ạ.

 4. gửi cho em bộ câu hỏi với ạ, e cảm ơn

 5. Cho mình xin bộ câu hỏi và đáp án nhé

 6. Dương Thế Nguyên

  Anh vui lòng gửi cho em xin bộ câu hỏi và đáp án tìm hiểu BLLĐ 2019 nhé! Cám ơn anh rất nhiều. Trân trọng!

 7. lê minh thắng

  Anh vui lòng gửi cho em xin bộ câu hỏi và đáp án tìm hiểu BLLĐ 2019 nhé! Cám ơn anh rất nhiều. Trân trọng!

 8. Nguyễn Thạo

  cho em xin bộ câu hỏi với ạ

 9. Trịnh Khánh Toàn

  gửi em bộ câu hỏi luật lao động 2019 với ạ, em xin cảm ơn!

 10. Cho em xin hộ câu hỏi và đáp án luật lao động 2019 với ạ. Em cảm ơn ạ

 11. Cho mình xin bọ câu hỏi. Cám ơn bạn!!!

 12. Cho em xin bộ câu hỏi với ạ! Em cảm ơn.

 13. câu 9 đáp án bị sai ạ. A không quá 30 ngày mới đúng ạ

 14. Cho em xin bộ câu hỏi và đáp án luật lao động 2019 với ạ. Em cảm ơn nhiều ạ

 15. Cho em xin bộ câu hỏi và đáp án luật lao động 2019 với ạ. Em cảm ơn nhiều ạ!

 16. Cho em xin bộ câu hỏi đầy đủ với ạ. Em cảm ơn nhiều ạ.

 17. Nguyễn Ngọc Ánh Hồng

  Cho em xin bộ câu hỏi trắc nghiệm bộ luật lao động 2019 với ạ. Em cảm ơn!

 18. Trần Trọng Phước

  mình xin với ạ!

 19. Nguyễn Trường Phúc

  Cho em xin bộ câu hỏi và đáp án luật lao động 2019 với ạ. Em cảm ơn nhiều ạ!

 20. Cho em xin bộ câu hỏi trắc nghiệm với ạ

 21. Nguyễn Nguyễn

  Cho mình xin bộ câu hỏi trắc nghiệm. Mình cảm ơn nhiều ạ

 22. Cho em xin bộ câu hỏi với ạ

 23. Gửi cho tôi xin bộ câu hỏi trắc nghiệm, đáp án với ạ. Xin trân trọng cảm ơn!

 24. Dạ cho em xin bộ câu hỏi trắc nghiệm và đáp án môn Luật Lao động với ạ. Em cảm ơn nhiều ạ.

 25. mong anh sử gửi em bộ trắc nghiệm luật lao động
  em cảm ơn a

 26. cho em xin câu hỏi trắc nghiệm môn lao động ạ

 27. Phạm Như Quỳnh

  Dạ cho em xin bộ câu hỏi trắc nghiệm và đáp án môn Luật Lao động với ạ. Em cảm ơn nhiều ạ.

 28. Dạ cho em xin bộ câu hỏi trắc nghiệm và đáp án môn Luật lao động với ạ, Em xin cảm ơn nhiều ạ.

 29. Dạ ad cho em xin bộ câu hỏi và đáp án với ạ
  Em cảm ơn.

 30. Cho mình xin bộ câu hỏi với đáp án với ạ!
  Em cảm ơn nhiều ạ!

 31. Nguyễn Thị Thanh Hân

  Thầy vui lòng gửi cho em xin bộ câu hỏi và đáp án tìm hiểu BLLĐ 2019 nhé! Cám ơn thầy rất nhiều!

 32. cho em xin bộ câu hỏi trắc nghiệm và đáp án môn lao động với ạ

 33. Cho e xin bộ câu hỏi và đáp án luật lao động. e cảm ơn ạ

 34. cho mình xin bộ câu hỏi luật lao động 2019 với ạ. Cám ơn

 35. MÌnh xin Bộ câu hỏi trắc nghiệm Luật Lao động 2019 có đáp án với ạ. Cám ơn

 36. Cho em xin bộ câu hỏi trắc nghiệm với ạ, em cảm ơn

 37. Cho mình xin bộ câu hỏi bộ luật lao động 2019 với ạ

 38. dạ cho em xin trọn bộ câu hỏi BLLĐ 2019 với ạ
  em cảm ơn ạ

 39. Cho mình xin bộ câu hỏi bộ luật lao động 2019 với ạ

 40. Dạ cho em xin bộ câu hỏi trắc nghiệm 136 câu của BLLĐ 2019 với ạ. Em cảm ơn ạ <3

 41. Cho e xin bộ câu hỏi và đáp án luật lao động. e cảm ơn ạ

 42. Add ơi cho em xin bộ câu hỏi trắc nghiệm luật lao động 2019 với ạ.

 43. cho em xin bộ câu hỏi luật lao động với ạ

 44. em xin bộ câu hỏi trắc nghiệm bộ luật lao động năm 2019 với ạ

 45. Dạ cho em xin bộ câu hỏi trắc nghiệm và silde bài giảng bộ luật lao động 2019 với ạ. Em xin cảm ơn.

 46. Dạ cho em xin bộ câu hỏi trắc nghiệm ạ. Em cảm ơn

 47. Cho em xin bộ câu hỏi trắc nghiệm và slide bài giảng Luat lao động này nhé. Xin cám ơn!!!

 48. Cho em xin bộ câu hỏi trắc nghiệm ạ. Em cảm ơn.

 49. Kiểm tra lại câu trả lời của câu 9 ạ

 50. cho em xin bộ câu hỏi và đáp án bộ luật lao động 2019 với ạ

 51. cho em xin bộ câu hỏi và đáp án bộ luật lao động 2019 với ạ

 52. Mỹ Duyên Phạm Trần

  Cho em xin bộ câu hỏi với ạ

 53. Em xin bộ tài liệu Trắc nghiệm PLLD có đáp án với ạ, em cảm ơn

 54. Trần Thị Minh Anh

  cho em xin bộ đề với ạ

 55. Trần Nguyễn Anh Hào

  Cho em xin bộ đề luật lao động với ạ

 56. Cho mình xin bộ câu hỏi và đáp án nhé. Cảm ơn admin rất nhiều.

 57. Dạ! Thầy cho em xin bộ câu hỏi luật lao động 2019 với ạ. Em cảm ơn ạ!

 58. Xin chào bạn, mong bạn vui lòng cho mình xin bộ câu hỏi trắc nghiệm Bộ luật lao động 2019 với ah, xin cảm ơn bạn nhiều…

 59. Võ Thị Ngọc Diễm

  cho em xin bộ câu hỏi với ạ

 60. Dạ cho em xin bộ câu hỏi trắc nghiệm và silde bài giảng bộ luật lao động 2019 với ạ. Em xin cảm ơn.

 61. Dạ cho em xin bộ câu hỏi trắc nghiệm có đáp án vơi ạ. Em xin cảm ơn.

 62. Có thể gửi giúp minh kho đề này . Cám ơn rất nhiều.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *