Bài giảng tập huấn nghiệp vụ xử phạt vi phạm hành chính năm 2023

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc slide bài giảng tập huấn nghiệp vụ xử phạt vi phạm hành chính năm 2023 để phục vụ cho việc tìm hiểu, học tập, tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức làm công tác tham mưu xử phạt vi phạm hành chính…

Bài giảng tập huấn nghiệp vụ xử phạt hành chính được biên soạn dựa vào Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2020, Nghị định 118/2021/NĐ-CP của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính; Nghị định 166/2013/NĐ-CP về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính; Nghị định 19/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; Nghị định 91/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực đất đai; Nghị định 16/2022/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực xây dựng…

Bài giảng tập huấn nghiệp vụ xử phạt vi phạm hành chính năm 2022
Bài giảng tập huấn nghiệp vụ xử phạt vi phạm hành chính năm 2022

Bài giảng được chia thành 03 phần lớn:

Phần 01 – Các quy định về lập biên bản vi phạm hành chính, hướng dẫn chi tiết cách lập biên bản vi phạm hành chính theo Nghị định 118/2021/NĐ-CP.

Những điểm cần lưu ý trong quá trình lập biên bản vi phạm hành chính.

Phần 02 – Ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, quyết định buộc khắc phục hậu quả, quyết định sửa đổi, hủy bỏ quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Hướng dẫn trình tự, thủ tục, thẩm quyền ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính; ban hành quyết định buộc khắc phục hậu quả trong trường hợp không xử phạt. Các trường hợp được sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo Nghị định 118/2021/NĐ-CP

Phần 03- Ban hành quyết định cưỡng chế và tổ chức cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Hướng dẫn cụ thể ban hành quyết định cưỡng chế xử phạt vi phạm hành chính trong trường hợp cá nhân, tổ chức không chấp hành toàn bộ quyết định hoặc một phần quyết định xử phạt; không chấp hành quyết định buộc khắc phục hậu quả…Các bước ban hành kế hoạch tổ chức cưỡng chế, những lưu ý trong quá trình cưỡng chế hành chính.

Liên hệ mail: kesitinh355@gmail.com hoặc trangtinphapluat2019@gmail.com hoặc zalo 0935634572 để tải slide bài giảng tập huấn nghiệp vụ xử phạt vi phạm hành chính năm 2023

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *