Trang chủ / BÀI VIẾT HAY / Quản lý hành chính / Quyết định cưỡng chế có bắt buộc phải ghi căn cứ giao quyền?

Quyết định cưỡng chế có bắt buộc phải ghi căn cứ giao quyền?

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 87 của Luật Xử lý vi phạm hành chính thì: Người có thẩm quyền cưỡng chế quy  có thể giao quyền cho cấp phó. Việc giao quyền chỉ được thực hiện khi cấp trưởng vắng mặt và phải được thể hiện bằng văn bản, trong đó xác định rõ phạm vi, nội dung, thời hạn được giao quyền.

Cấp phó được giao quyền phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình trước cấp trưởng và trước pháp luật. Người được giao quyền không được giao quyền, ủy quyền tiếp cho bất kì cá nhân nào khác. Và tại mẫu quyết định số 06 ban hành kèm theo Nghị định 81/2013/NĐ-CP quy đnh chi tiết mt s điu và bin pháp thi hành Lut x  vi phm hành chính thì phn căn c quyết đnh có câu “Căn c văn bn giao quyn s, ngày tháng năm (nếu có)”. 

Như vậy, căn cứ vào Luật Xử lý vi phạm hành chính và mẫu số 06 ban hành theo Nghị định 81 thì trường hợp cấp trưởng giao quyền cưỡng chế cho cấp phó thì trong quyết định cưỡng chế phải thể hiện văn bản giao quyền. Quy định này nhằm mục đích thể hiện rõ trách nhiệm của người được giao quyền khi ký quyết định, đồng thời nó cũng thể hiện tính công khai, minh bạch để người dân có quyền biết được người ký quyết định cưỡng chế có được quyền ký văn bản hay không?

Ủy quyền cưỡng chế vi phạm hành chính
Ủy quyền cưỡng chế vi phạm hành chính

Luật XLVPHC và biểu mẫu Nghị định 81 quy định cụ thể như vậy, nhưng tại Khoản 4 Điều 5 của Nghị định 81 lại có quy định : ” Văn bản giao quyền quy định tại Điều 54, Khoản 2 Điều 87  (giao quyền cưỡng chế) và Khoản 2 Điều 123 Luật xử lý vi phạm hành chính phải xác định rõ phạm vi, nội dung, thời hạn giao quyền; văn bản giao quyền phải đánh số, ghi rõ ngày, tháng, năm, ký và đóng dấu; trường hợp cơ quan, đơn vị của người giao quyền không được sử dụng dấu riêng, thì đóng dấu treo của cơ quan cấp trên. Phần căn cứ pháp lý ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính của cấp phó được giao quyền phải thể hiện rõ số, ngày, tháng, năm, trích yếu của văn bản giao quyền.

Căn cứ vào Khoản 4 Điều 5 Nghị định 81 thì chỉ có quyết định xử phạt vi phạm hành chính mới bắt buộc phải ghi căn cứ văn bản giao quyền trong trường hợp giao quyền xử phạt, còn quyết định cưỡng chế thì không có quy định. Do đó, nhiều ý kiến cho rằng trong quyết định cưỡng chế không nhất thiết phải ghi văn bản giao quyền.

Do Luật và Nghị định quy định không thống nhất nên áp dụng còn khác nhau. Thiết nghĩ khi sửa đổi Nghị định 81 cần bổ sung quy định phần căn cứ quyết định cưỡng chế cũng phải bắt buộc ghi văn bản giao quyền đối với trường hợp giao quyền.

Rất mong nhận được ý kiến trao đổi của bạn đọc

Quốc Sử

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Blog chia sẻ thông tin pháp luật - Tư vấn pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, đất đai, xây dựng; tư vấn lĩnh vực dân sự, hôn nhân gia đình... - Quảng cáo trực tuyến: Textlink, bài viết quảng cáo... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *