Tổng hợp tất cả biểu mẫu xử phạt vi phạm hành chính ở các lĩnh vực

Biểu mẫu xử phạt vi phạm hành chính được quy định tại Nghị định 97/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 81/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính. Ngoài ra trên từng lĩnh vực thì Bộ trưởng có quy định riêng biểu mẫu xử phạt VPHC cho ngành của mình.

Trangtinphapluat.com tổng hợp tất cả các biểu mẫu xử phạt VPHC ở các lĩnh vực để bạn đọc nghiên cứu, áp dụng vào quá trình xử phạt vi phạm hành chính.

1. Biểu mẫu xử phạt vi phạm hành chính dùng chung

55 biểu mẫu văn bản xử lý vi phạm hành chính, gồm 38 mẫu quyết định và 17 mẫu biên bản được ban hành kèm theo Nghị định 97/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 81/2013/NĐ-CP.

Tải biểu mẫu Tại Đây

Biểu mẫu xử phạt vi phạm hành chính
Tổng hợp tất cả biểu mẫu xử phạt vi phạm hành chính ở các lĩnh vực

2. Biểu mẫu xử phạt VPHC của lực lượng Công an

Ngày 20/3/2019, Bộ Công an ban hành Thông tư 07/2019/TT-BCA quy định về các biểu mẫu sử dụng để xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của Công an nhân dân, có hiệu lực 06/5/2019. Theo đó, có 70 biểu mẫu sử dụng để xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Công an nhân dân, gồm 42 mẫu quyết định, 23 mẫu biên bản, 3 mẫu Thông báo và 2 mẫu văn bản khác.

Tải biểu mẫu tại đây

(Hướng dẫn cách ghi biên bản vi phạm hành chính chuẩn nhất)

3. Biểu mẫu xử phạt VPHC lĩnh vực Quốc phòng

Ngày 11/6/2019, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư 78/2019/TT-BQP  quy định về ban hành, quản lý và sử dụng biểu mẫu trong xử lý vi phạm hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng, Theo đó, có 66 biểu mẫu xử phạt VPHC lĩnh vực quốc phòng, gồm: 37 mẫu quyết định, 20 mẫu biên bản và 9 mẫu văn bản khác.

Tải biểu mẫu tại đây

Xử phạt hành chính lĩnh vực quốc phòng
Xử phạt hành chính lĩnh vực quốc phòng

4. Biểu mẫu xử phạt VPHC lĩnh vực hàng hải

Ngày 22/02/2018, Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư 08/2018/TT-BGTVT về quy định mẫu biên bản, mẫu quyết định sử dụng trong xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực hàng hải, theo đó có 23 biểu mẫu xử phạt VPHC lĩnh vực hàng hải, gồm: 15 mẫu quyết định và 8 mẫu biên bản.

Tải biểu mẫu tại đây

5. Biểu mẫu xử phạt VPHC lĩnh vực hàng không

Ngày 28/5/2018, Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư 34/2018/TT-BGTVT quy định về mẫu biên bản, mẫu quyết định sử dụng để xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng, theo đó có 41 biểu mẫu xử phạt VPHC, cụ thể: 28 mẫu quyết định, 13 mẫu biên bản.

Tải biểu mẫu tại đây

6. Biểu mẫu xử phạt VPHC lĩnh vực giao thông đường bộ

Ngày 09/10/2017,Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư 37/2017/TT-BGTVT quy định mẫu biên bản, mẫu quyết định sử dụng trong xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt, theo đó có 30 mẫu xử phạt vi phạm hành chính, cụ thể: 20 mẫu quyết định, 10 mẫu biên bản.

Tải biểu mẫu tại đây

Biểu mẫu Xử phạt hành chính lĩnh vực giao thông
Biểu mẫu Xử phạt hành chính lĩnh vực giao thông

7. Biểu mẫu xử phạt VPHC lĩnh vực thuế

Ngày 15/11/2013, Bộ Tài Chính ban hành Thông tư 166/2013/TT-BTC quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế, theo đó có 16 biểu mẫu xử phạt, gồm: 5 mẫu biên bản, 11 mẫu quyết định.

Tải biểu mẫu tại đây

(Các sai sót thường gặp trong quá trình xử phạt vi phạm hành chính cần biết để tránh)

Trangtinphapluat.com sẽ tiếp tục cập nhật các biểu mẫu xử phạt vi phạm hành chính mới nhất ở tất cả các lĩnh vực để bạn đọc nghiên cứu, áp dụng.

Rubi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *