Tag Archives: mẫu biên bản

Tổng hợp tất cả biểu mẫu xử phạt vi phạm hành chính ở các lĩnh vực

11 Biểu mẫu xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực Quốc phòng

Biểu mẫu xử phạt vi phạm hành chính được quy định tại Nghị định 97/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 81/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính. Ngoài ra trên từng lĩnh vực thì Bộ trưởng …

Read More »