Các sai sót thường gặp trong xử lý vi phạm hành chính

Trangtinphapluat.com tổng hợp các sai sót thường gặp trong quá trình lập biên bản vi phạm hành chính, ban hành quyết định xử phạt hành chính, quyết định cưỡng chế…theo các bản án sơ thẩm, phúc thẩm do Tòa án cấp huyện, cấp tỉnh và Tòa án cấp cao tại Đà Năng chỉ ra trong các bản án, quyết định khi xét xử.

1. Sai sót về biên bản vi phạm hành chính

a) Về việc kịp thời trong lập biên bản vi phạm hành chính

Tại Bản án số 02/2018/HC-PT ngày 31/7/2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc khiếu kiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính trên lĩnh vực đất đai thì phần ý kiến của đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh nêu: Theo Khoản 1 Điều 58 Luật Xử lý vi phạm hành chính , người có thẩm quyền đang thi hành công vụ phải kịp thời lập biên bản VPHC . Trong vụ án này, bà Q thực hiện hành vi cày xới đất của bà M vào ngày 07/9/2017 và sạ lúa ngày 15/9/2017, nhưng người có thẩm quyền không tiến hành lập biên bản VPHC mà đến ngày 03/10/2017 mới mời bà Q đến trụ sở UBND xã N lập biên bản vi phạm hành chính trên cơ sở tổng hợp 2 biên bản sự việc lập vào ngày 07/9/2017 và ngày 15/9/2017 là chưa đúng theo Khoản 1 Điều 58 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

 Các sai sót thường gặp trong xử lý vi phạm hành chính

Các sai sót thường gặp trong xử lý vi phạm hành chính

Tại Bản án số 29/2018/HC-ST ngày 26/11/2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương  về việc khiếu kiện quyết định hành chính về việc xử phạt hành chính và giải quyết khiếu nại. Tòa án nhận định như sau:

UBND phường N phát hiện hành vi vi phạm từ ngày 05/12/2017 nhưng đến ngày 06/6/2018 mới lập biên bản vi phạm hành chính là không đúng quy định tại Khoản 1 Điều 58 Luật XLVPHC “khi phát hiện vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của mình , người có thẩm quyền đang thi hành công vụ phải kịp thời lập biên bản”. Đồng thời tại khoản 3 Điều 58 Luật XLVPHC quy định “…Biên bản vi phạm hành chính lập xong phải giao cho cá nhân, tổ chức vi phạm 1 bản,…”. Biên bản vi phạm hành chính ngày 06/6/2018 thể hiện người vi phạm là ông Đặng HUy A vằng mặt nhưng UBND phường N không lập thủ tục giao biên bản vi phạm hành chính cho ông A là không đúng theo quy định.

* Theo trangtinphapluat.com thì Kinh nghiệm rút ra từ các bản án trên là khi phát hiện hành vi phạm hành chính người có thẩm quyền phải lập biên bản ngay chứ để thời gian sau lập biên bản VPHC là không đảm bảo. Trường hợp không lập biên bản ngay tại thời điểm đó được thì sau này khi lập biên bản ở phần mô tả vi phạm nên ghi thời điểm phát hiện hành vi trùng với thời điểm lập biên bản VPHC.

Đối với trường hợp người vi phạm không ký vào biên bản vi phạm hành chính thì cần lập biên bản thể hiện có bàn giao biên bản vi phạm hành chính cho người vi phạm, trong biên bản cần ghi rõ người vi phạm nhận hay không nhận biên bản vi phạm hành chính. Để đảm bảo tính pháp lý thì cần mời người chứng kiến việc bàn giao biên bản VPHC.

(Hướng dẫn cách lập biên bản vi phạm hành chính chuẩn nhất)

Các sai sót thường gặp trong xử lý vi phạm hành chính
Các sai sót thường gặp trong lập biên bản vi phạm hành chính

b) Về tóm tắt hành vi vi phạm trong biên bản

Cũng tại Bản án số 02/2018/HC-PT ngày 31/7/2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Trà Vinh nêu trên, Viện kiểm sát nêu: Biên bản không nêu tóm tắt hành vi vi phạm là không đúng theo quy định tại Khoản 2 Điều 58 Luật XLVPHC và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu của Nghị định 97/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 81/2013/NĐ-CP.

* Theo trangtinphapluat.com thì Kinh nghiệm rút ra từ  bản án trên là ở phần mô tả của biên bản vi phạm hành chính cần mô tả cụ thể hành vi vi phạm như: thời điểm thực hiện hành vi, thời điểm kết thúc, hiện trạng vi phạm…

c) Về ký từng tờ trong biên bản

Cũng tại Bản án số 02/2018/HC-PT ngày 31/7/2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Trà Vinh nêu trên, Viện kiểm sát nêu:  Biên bản vi phạm hành chính lập tổng số 02 tờ nhưng những người có mặt không ký tên vào từng tờ  là vi phạm Khoản 3 Điều 58 Luật XLVPHC

(Người vi phạm có được ghi ý kiến vào biên bản vi phạm hành chính?)

2. Sai sót trong bàn giao quyết định cưỡng chế, xử phạt, tổ chức cưỡng chế

a) Thời gian tổ chức cưỡng chế tối thiểu phải là 15 ngày

Tại Bản án số 04/2017HC-PT ngày 22/8/2017 của Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa về khiếu kiện Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, quyết định cưỡng chếquyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Tòa án nhận định Quyết định cưỡng chế số 71/QĐ-CC ấn định thời gian tổ chức cương chế chưa đủ 15 ngày kể từ ngày ban hành quyết định cưỡng chế là vi phạm Khoản 3 Điều 5 Nghị định 166/2013/NĐ-CP về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

(Hướng dẫn mẫu kế hoạch cưỡng chế quyết định xử phạt vi phạm hành chính, quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả)

Việc UBND xã ấn định thời gian tổ chức cưỡng chế sau 2 ngày kể từ ngày ra Thông báo là chưa phù hợp, không đủ thời gian để ông P tự tháo dỡ nhằm hạn chế tối đa thiệt hại.

Sai sót trong cưỡng chế xử phạt hành chính
Sai sót trong cưỡng chế xử phạt hành chính

* Theo trangtinphapluat.com thì Kinh nghiệm rút ra từ các bản án trên là: Trong quyết định cưỡng chế ghi thời gian tổ chức cưỡng chế là 15 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hoặc ghi nhiều hơn 15 ngày để có thời gian chuẩn bị lực lượng, phương tiện và thông báo cho người bị cưỡng chế.

Đối với việc thông báo thời gian cưỡng chế, hiện nay Nghị định 166/2013/NĐ-CP không quy định phải thông báo trước, tuy nhiên để người vi phạm có thể biết và tháo dỡ thì nên ghi thời gian từ 5 ngày trở lên.

b) Về giao quyết định cưỡng chế xử phạt VPHC

Theo Bản án số 05/2019/HC-PT ngày 08/01/2019 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng về việc khiếu kiện quyết định hành chính về phá dỡ công trình và yêu cầu bồi thường thiệt hại, thì Tòa án nhận định :

Tại Khoản 2 Điều 5 Nghị định 166/2013/NĐ-CP quy định “Quyết định cưỡng chế được giao trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện bằng hình thức bảo đảm và thông báo cho cá nhân, tổ chức bị cưỡng chế biết”. Quá trình làm việc với UBND thành phố B và UBND phường T, ông Bùi Mạnh H đều lấy địa chỉ thường trú số 29, ngách 152, ngõ xã Đàn 2, phường Nam Đồng, Quận ĐỐng Đa, Hà Nội. Trong Quyết định xử phạt vi phạm hành chính và các văn bản liên quan đến việc cưỡng chế ông H đều ghi địa chỉ của ông H là địa chỉ nêu trên. Nhưng khi tống đạt các văn bản liên quan đến việc xử phạt và cưỡng chế, UBND thành phố B và UBND phường T  chỉ tống đạt và niêm yết tại địa chỉ công trình đang xây dựng là 357 đường H4, phường T, thành phố B mà không gửi về địa chỉ của ông Bùi Mạnh H là không đúng quy định tại Khoản 2 Điều 5 Nghị định 166.

Giao biên bản, quyết định phải ở nơi thường trú
Giao biên bản, quyết định phải ở nơi thường trú

* Theo trangtinphapluat.com thì Kinh nghiệm rút ra từ các bản án trên là: Khi gửi Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, quyết định cưỡng chế phải gửi về địa chỉ ghi trong quyết định xử phạt, quyết định cưỡng chế chứ không phải địa chỉ có công trình, hành vi vi phạm. Đồng thời niêm yết tại công trình vi phạm, nhà sinh hoạt văn hóa nơi có công trình vi phạm, nơi thường trú của người vi phạm.

Đối với trường hợp gửi qua đường bưu điện thì ở phần nội dung gửi phải ghi rõ tên quyết định, nội dung quyết định để làm cơ sở chứng minh cho việc đã gửi quyết định. Đồng thời có thông báo cho người vi phạm biết là đã gửi quyết định xử phạt vi phạm hành chính, quyết định cưỡng chế cho người vi phạm qua đường bưu điện.

3. Sai sót về   ban hành quyết định xử phạt

3.1. Về thời hạn ban hành quyết định xử phạt

Tại Bản án số 10/2018/HCST ngày 29/5/2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về việc kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai.

(Xem bài viết: Hướng dẫn thời hạn ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính)

Tòa án nhận định: Ngày 10/8/2016, Phòng TNMT huyện C lập biên bản vi phạm hành chính đối với bà H nhưng đến ngày 18/8/2016 Chủ tịch UBND huyện C mới ban hành quyết định số 734 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với bà H là vi phạm khoản 1 Điều 66 Luật XLVPHC (Ban hành quá 01 ngày so với quy định. QUy định là 7 ngày kể từ ngày lập biên bản VPHC nhưng UBND huyện C ban hành vào ngày thứ 8). Đây là vụ việc không có nhiều tình tiết phức tạp  mà không thuộc trường hợp phải giải trình  nên căn cứ vào Khoản 2 Điều 66 Luật XLVPHC thi chủ tịch UBND huyện C không được ban hành quyết định xử phạt 734; do đó cũng không có căn cứ để ban hành quyết định 1056 cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với bà H.Cách tính thời hạn ban hành quyết định xử phạt hành chính

(Tổng hợp tất cả các biểu mẫu xử phạt vi phạm hành chính ở các lĩnh vực mới nhất)

3.2. Sai sót về một hành vi xử phạt 2 lần

Tại Bản án số 114/2019/HC-PT ngày 31/7/2019 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng  “về việc khiếu kiện quyết định giải quyết khiếu nại đối với quyết định xử phạt vi phạm hành chính” , Tòa án nhận định như sau:

Ngày 24/3/2014, Chủ tịch UBND xã H ban hành Quyết định số 34/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Nguyễn Thị D . Ngày 03/4/2015, Chủ tịch UBND thành phố N ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai số 1899/QĐ-XPVPHC đối với bà Nguyễn Thị D. Cả hai Quyết định xử phạt vi phạm hành chính nêu trên đều xử phạt đối với hành vi lấn chiếm đất sử dụng trên phần diện tích đất thuộc Công ty cổ phần Đầu tư quản lý và một phần diện tích mương nước thủy lợi do UBND xã quản lý.
Như vậy, với cùng một hành vi,UBND xã H và UBND thành phố N cùng ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Nguyễn Thị D là vi phạm điểm d khoản 1 Điều 3 Luật xử lý vi phạm Hành chính năm 2012
(Một hành vi vi phạm hành chính chỉ bị xử phạt một lần).

3.3. Sai sót về thời hiệu ban hành quyết định sửa đổi

Tại Bản án số 114/2019/HC-PT ngày 31/7/2019 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng  “về việc khiếu kiện quyết định giải quyết khiếu nại đối với quyết định xử phạt vi phạm hành chính” , Tòa án nhận định như sau:

Theo Nghị định 97/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị   định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và Biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm Hành chính quy định thời hạn thực hiện việc sửa đổi, bổ sung, đính chính, hủy bỏ, ban hành quyết định mới về xử lý vi phạm hành chính là 01 năm, kể từ ngày ra quyết định, trừ trường hợp hếtthời hiệu quy định tại điểm a khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 6 L
uật xử lý vi phạm hành chính. Tuy nhiên,cho đến ngày 28/5/2018, UBND xã H mới ban hành Quyết định số 110/QĐ-HBXPVPHC về việc Hủy bỏ Quyết định số 34/QĐ-XPVPHC. Như vậy, theo quy định của pháp luật thời hạn hủy bỏ Quyết định xử lý vi phạm hành chính là một (01) năm nhưng đến ba (03) năm sau quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với nhà bà D mới được hủy bỏ là không đúng pháp luật.
Mặt khác, ngày 24/3/2014, Chủ tịch UBND xã H ban hành Quyết định số 34/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Nguyễn Thị D, quyết định này chưa được hủy bỏ . Ngày 03/4/2015, Chủ tịch UBND thành phốN lại tiếp tục ban hành Q uyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, số:1899/QĐ-XPVPHC đối với bà Nguyễn Thị D là xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của gia đình nhà bà D, vi phạm quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.
* Theo trangtinphapluat.com thì Kinh nghiệm rút ra từ các bản án trên là: Khi ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, người có thẩm quyền hết sức lưu ý về thời gian 7 ngày, 30 ngày hoặc 60 ngày để ban hành cho đúng thời gian. Luôn nhớ nguyên tắc “một hành vi chỉ bị xử phạt một lần”, trường hợp phát hiện có sai sót thì sửa đổi, hủy bỏ trong vòng 1 năm và ban hành lại quyết định xử phạt nếu có căn cứ.

Trangtinphapluat.com rất mong nhận được ý kiến của bạn đọc về các sai sót thường gặp trong quá trình xử phạt vi phạm hành chính. Bạn đọc hãy chia sẻ kinh nghiệm của mình để nhiều người cùng biết và rút kinh nghiệm trong quá trình tham mưu xử phạt, cưỡng chế vi phạm hành chính nhé.

Xem clip hướng dẫn kinh nghiệm tránh sai sót trong xử phạt vi phạm hành chính

Ý kiến phản hồi, tham gia vui lòng ghi ở phần bình luận bên dưới bài viết hoặc gửi về mail kesitinh355@gmail.com.

Bạn đọc nào có nhu cầu tải các Bản án nêu trên về nghiên cứu thì gửi yêu cầu qua mail kesitinh355@gmail.com để Ban biên tập gửi.

Rubi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

3 Bình luận

  1. cho mình xin slide

  2. Bài viết thực sự rất hữu ích. Cho mình xin bản án để nghiên cứu nhé

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *