Trang chủ / HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT / Thời hạn ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Thời hạn ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Hỏi: với trường hợp vi phạm thông thường: ngày 1 tháng 1 năm 2019 lập biên bản vi phạm hành chính. Nhưng đến ngày ngày 7 tháng 1 năm 2019, người có thẩm quyền xử phạt không ra quyết định xử phạt thì người có thẩm quyền phải thực hiện những bước tiếp theo như thế nào – đề nghị cho ví dụ cụ thể:

Trangtinphapluat.com, Trả lời:

Thời hạn ban hành quyết định XPVPHC là 7 ngày

Theo Điều 66 Luật Xử lý vi phạm hành chính thì Thời hạn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính như sau:

1. Người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính phải ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính. Đối với vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp mà không thuộc trường hợp giải trình hoặc đối với vụ việc thuộc trường hợp giải trình theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 61 của Luật này thì thời hạn ra quyết định xử phạt tối đa là 30 ngày, kể từ ngày lập biên bản.

Trường hợp vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, có nhiều tình tiết phức tạp và thuộc trường hợp giải trình theo quy định tại đoạn 2 khoản 2 và khoản 3 Điều 61 của Luật này mà cần có thêm thời gian để xác minh, thu thập chứng cứ thì người có thẩm quyền đang giải quyết vụ việc phải báo cáo thủ trưởng trực tiếp của mình bằng văn bản để xin gia hạn; việc gia hạn phải bằng văn bản, thời hạn gia hạn không được quá 30 ngày.

Thời hạn ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính
Thời hạn ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính

2. Quá thời hạn quy định tại khoản 1 Điều này hoặc khoản 3 Điều 63 của Luật này, người có thẩm quyền xử phạt không ra quyết định xử phạt nhưng vẫn quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 1 Điều 28 của Luật này, quyết định tịch thu sung vào ngân sách nhà nước hoặc tiêu hủy tang vật vi phạm hành chính thuộc loại cấm lưu hành.

Người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính nếu có lỗi trong việc để quá thời hạn mà không ra quyết định xử phạt thì bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Quá thời hạn không xử phạt, áp dụng khắc phục hậu quả

Căn cứ vào qu định trên thì  đối với các vụ việc vi phạm thông thường, thời hạn ban hành quyết định xử phạt hành chính là 7 ngày. Nếu quá thời hạn ra quyết định xử phạt thì không ban hành quyết định xử phạt nhưng ban hành quyết định áp dụng biện pháp buộc khắc phục hậu quả. Và chỉ áp dụng khắc phục hậu quả khi Nghị định xử phạt hành chính trên lĩnh vực đó có quy định cụ thể biện pháp khắc phục hậu quả.

Ví dụ: Trong lĩnh vực xây dựng, hành vi xây dựng không phép quá thời hạn xử phạt thì ban hành quyết định buộc khắc phục hậu quả tháo dở công trình xây dựng vi phạm.

Đồng thời đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý trách nhiệm đối với các cán bộ tham mưu, người ra quyết định do để quá thời hạn.

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Blog chia sẻ thông tin pháp luật - Tư vấn pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, đất đai, xây dựng; tư vấn lĩnh vực dân sự, hôn nhân gia đình... - Quảng cáo trực tuyến: Textlink, bài viết quảng cáo... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *