Quyết định cưỡng chế xử phạt hành chính hết hiệu lực, xử lý thế nào?

Theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính thì trong trường hợp cá nhân, tổ chức không chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, quyết định áp dụng biện pháp buộc khắc phục hậu quả thì người có thẩm quyền  ban hành quyết định cưỡng chế để tổ chức thực hiện thu tiền phạt, buộc khắc phục hậu quả.

Thời hạn thi hành quyết định cưỡng chế

Và theo Khoản 3 Điều 5 Nghị định 166/2013/NĐ-CP của Chính phủ về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính thì thời hạn thi hành quyết định cưỡng chế là 15 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định cưỡng chế; trường hợp quyết định cưỡng chế có ghi thời hạn thi hành nhiều hơn 15 ngày thì thực hiện theo thời hạn đó.

(Quy định mời về Thời hạn thi hành quyết định cưỡng chế vi phạm hành chính)

Thực tế trong quyết định cưỡng chế thì cơ quan có thẩm quyền thường ghi thời gian khá dài (90, 200…ngày) để có thời gian vận động, chuẩn bị điều kiện tổ chức cưỡng chế, nhưng cũng có trường hợp quá thời hạn tổ chức cưỡng chế mà cơ quan có thẩm quyền vẫn không tổ chức cưỡng chế dẫn đến khó cưỡng chế vì có nhiều quan điểm khác nhau.

Quyết định cưỡng chế xử phạt hành chính hết hiệu lực, xử lý thế nào?
Quyết định cưỡng chế xử phạt hành chính hết hiệu lực, xử lý thế nào?

Đa số ý kiến cho rằng, do trong quyết định cưỡng chế đã ghi rõ thời gian tổ chức cưỡng chế nên nếu hết thời gian đó mà không tổ chức cưỡng chế thì không tổ chức cưỡng chế nữa mà quy trách nhiệm, xử lý cơ quan, tổ chức không thực hiện việc tổ chức cưỡng chế.

Hết thời hạn cưỡng chế, vẫn tổ chức cưỡng chế

Tuy nhiên, theo quan điểm của người viết thì ý kiến trên chưa phù hợp, bởi vì:

Thời gian tổ chức thực hiện các biện pháp cưỡng chế trong Quyết định cưỡng chế quyết định xử phạt vi phạm hành chính hết hiệu lực nhưng Quyết định cưỡng chế vẫn còn hiệu lực thi hành, chưa bị thay thế, hủy bỏ bởi một văn bản khác, do đó vẫn phải tổ chức thực hiện quyết định cưỡng chế đó. Tuy nhiên, do thời gian tổ chức cưỡng chế trong quyết định đã hết nên cần phải sửa đổi lại thời gian tổ chức cưỡng chế trong quyết định cưỡng chế lại cho phù hợp. Để thực hiện việc này vận dụng khoản 2 Điều 15 Nghị định 118/2021/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính để ban hành quyết định sửa đổi, bổ sung quyết định cưỡng chế.

(Mẫu kế hoạch cưỡng chế xử phạt vi phạm hành chính)

– Cứ cho rằng do thời gian tổ chức cưỡng chế trong quyết định cưỡng chế đã hết nên không thể tổ chức cưỡng chế nhưng các hậu quả do hành vi đó gây ra vẫn phải khắc phục và vẫn còn thời hạn để khắc phục. Cụ thể theo Khoản 1 ĐIều 74 Luật Xử lý vi phạm hành chính thì:  Thời hiệu thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính là 01 năm, kể từ ngày ra quyết định, quá thời hạn này thì không thi hành quyết định đó nữa, trừ trường hợp quyết định xử phạt có hình thức xử phạt tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả thì vẫn phải tịch thu tang vật, phương tiện thuộc loại cấm lưu hành, áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả trong trường hợp cần thiết để bảo vệ môi trường, bảo đảm giao thông, xây dựng và an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Hết thời hạn vẫn tổ chức cưỡng chế
Hết thời hạn vẫn tổ chức cưỡng chế

-Như vậy, mặc dù thời gian thực hiện các biện pháp cưỡng chế hết hiệu lực nhưng quyết định xử phạt vi phạm hành chính phần liên quan đến khắc phục hậu quả thì vẫn có hiệu lực và cơ quan có thẩm quyền phải tiếp tục tổ chức thực hiện để buộc khắc phục hậu quả. Do đó, trong trường hợp này cơ quan có thẩm quyền cần tiếp tục ban hành quyết định cưỡng chế mới để tiếp tục cưỡng chế biện pháp khắc phục hậu quả do hành vi vi phạm hành chính gây ra.

– Bên cạnh các căn cứ viện dẫn ở trên thì theo khoản 2a ĐIều 88 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính 2020 thì: Thời hiệu thi hành quyết định cưỡng chế được tính kể từ ngày ra quyết định cưỡng chế cho đến thời điểm chấm dứt hiệu lực thi hành của quyết định xử phạt vi phạm hành chính quy định tại khoản 1 Điều 74 của Luật này; quá thời hạn này thì không thi hành quyết định cưỡng chế đó, trừ trường hợp quyết định xử phạt có áp dụng hình thức xử phạt tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả thì vẫn phải cưỡng chế tịch thu tang vật, phương tiện, áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đó

Cách ghi thời gian để quyết định cưỡng chế không hết hiệu lực

– THời gian thực hiện quyết định cưỡng chế: Sau 15 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định này;

– Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và hết hiệu lực khi tổ chức thực hiện xong các biện pháp cưỡng chế.

XEM các bài viết liên quan đến Cưỡng chế

Trangtinphapluat.com rất mong nhận được ý kiến trao đổi của bạn đọc về nội dung bài viết trên, nhất là về thời hiệu thi hành quyết định cưỡng chế. Ý kiến góp ý ghi trực tiếp ở phần bình luận bên dưới hoặc gửi qua mail: kesitinh355@gmail.com.

(Vì sao Quyết định cưỡng chế xử phạt hành chính có 2 thời gian thực hiện?)

Hướng dẫn ban hành quyết định cưỡng chế xử phạt vi phạm hành chính

Rubi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *