Mẫu biên bản làm việc với người bị xử lý vi phạm hành chính

Biên bản làm việc trong xử lý vi phạm hành chính được chính thức quy định tại Nghị định 118/2021/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính, theo khoản 1 Điều 12 Nghị định 118 những trường hợp sau được lập biên bản làm việc trước khi lập biên bản vi phạm hành chính:

Các trường hợp lập biên bản làm việc

1Lập và chuyển biên bản vi phạm hành chính:

a) Người có thẩm quyền đang thi hành công vụ, nhiệm vụ khi phát hiện vi phạm hành chính phải lập biên bản vi phạm hành chính.

Đối với hành vi có dấu hiệu vi phạm hành chính không thuộc thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính hoặc không thuộc lĩnh vực, địa bàn quản lý của mình, thì người có thẩm quyền đang thi hành công vụ, nhiệm vụ phải lập biên bản làm việc để ghi nhận sự việc và chuyển ngay biên bản đến người có thẩm quyền;

b) Trường hợp vụ việc phải giám định, kiểm nghiệm, kiểm định, xét nghiệm tang vật, phương tiện và các trường hợp cần thiết khác, thì người có thẩm quyền đang thi hành công vụ, nhiệm vụ có thể lập biên bản làm việc để ghi nhận sự việc.

Biên bản làm việc quy định tại các điểm a và b khoản này là một trong những căn cứ để lập biên bản vi phạm hành chính;”

Mẫu biên bản làm việc với cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính
Mẫu biên bản làm việc với cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính

03 trường hợp lập biên bản làm việc

Theo quy định trên thì có 03 trường hợp được lập biên bản làm việc trước khi lập biên bản vi phạm hành chính:

+ 1. Đối với hành vi vi phạm không thuộc thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính hoặc không thuộc địa bàn của người thi hành công vụ phát hiện vi phạm.

+ 2. rường hợp vụ việc phải giám định, kiểm nghiệm, kiểm định, xét nghiệm tang vật, phương tiện

+ 3. và các trường hợp cần thiết khác

Với trường hợp thứ 3 thì theo trangtinphapluat.com chúng ta nên lập biên bản làm việc trước khi lập biên bản vi phạm hành chính với bất kỳ hành vi vi phạm nào, bởi lẻ lập biên bản làm việc xong chúng ta có điều kiện để xác minh thêm thông tin về người vi phạm, hành vi vi phạm, tình tiết tăng nặng, tình tiết giảm nhẹ… và có đủ thời gian để lập biên bản vi phạm hành chính.

Cách ghi Biên bản làm việc

Trangtinphapluat.com giới thiệu biểu mẫu Biên bản làm việc theo Nghị định 118/2021/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính, để làm việc với những cá nhân/tổ chức có liên quan đến vụ việc vi phạm hành chính như sau:

CƠ QUAN (1)

(1) Ghi tên cơ quan của người có thẩm quyền lập biên bản làm việc theo hướng dẫn về thể thức của Chính phủ.

Thực hiện theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: …./BB-LV

BIÊN BẢN LÀM VIỆC (ghi theo nội dung làm việc, ví dụ: về hành vi xây dựng không phép)

Hôm nay, hồi …. giờ …. phút, ngày …./…./……, tại (2)   Ghi địa chỉ nơi lập biên bản.

Chúng tôi gồm:

 1. Người lập biên bản

a) Họ và tên: Chức danh:

Cơ quan:

b) Họ và tên: Chức danh:

Cơ quan:

 1. Người chứng kiến (nếu có):

Họ và tên:      Nghề nghiệp:

Địa chỉ:

 1. <Cá nhân/Tổ chức>(*) bị thiệt hại (nếu có): (3) Ghi họ và tên của người bị thiệt hại/họ và tên, chức vụ của người đại diện tổ chức bị thiệt hại và tên của tổ chức bị thiệt hại.                    
 1. <Cá nhân/Tổ chức>(*) có liên quan trực tiếp đến vụ việc:

<Họ và tên>(*):        Giới tính:

Ngày, tháng, năm sinh:…./…./         Quốc tịch:

Nghề nghiệp:

Nơi ở hiện tại:

Số định danh cá nhân/CMND/Hộ chiếu:  ;ngày cấp: …./…./……..; nơi cấp:

<Tên của tổ chức>(*):

Địa chỉ trụ sở chính:

Mã số doanh nghiệp:

Số GCN đăng ký đầu tư/doanh nghiệp hoặc GP thành lập/đăng ký hoạt động:           ; ngày cấp: …./…./      nơi cấp:

Người đại diện theo pháp luật: (4) Ghi họ và tên của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp; ghi họ và tên của người đứng đầu tổ chức không phải là doanh nghiệp.   Giới tính:

Chức danh: (5)     Ghi chức danh của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp; ghi chức danh của người đứng đầu tổ chức không phải là doanh nghiệp.

Tiến hành lập biên bản làm việc đối với <ông (bà)/tổ chức>(*) có liên quan trực tiếp đến vụ việc:

 1. Thời gian xảy ra vụ việc: Ghi rõ thời gian xảy ra vụ việc là khi nào, ví dụ: Vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 01/01/2023 (ghi theo ngày dương lịch)
 1. Địa điểm xảy ra vụ việc: Ghi cụ thể địa điểm xảy ra vụ việc là ở đâu. Ví dụ: Tại tổ 1,thôn A, xã B, huyện D, tỉnh X. Hoặc trường hợp vi phạm đất đai, xây dựng thì ghi cụ thể tại: Thửa đất số 123, tờ bản đồ số 5, tổ 1, thôn A, xã B, huyện X, tỉnh Q
 1. Diễn biến của vụ việc: Ghi rõ quá trình diễn ra của vụ việc. Ví dụ: Tại thời điểm kiểm tra Ông Nguyễn Văn A có hành vi xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ không có giấy phép xây dựng của cơ quan có thẩm quyền, cụ thể dài 30m, rộng 5m, diện tích vi phạm 150m2, móng bê tông cốt thép, tường xây gạch cao 2m.

Khi tổ thực hiện kiểm tra, ông Nguyễn Văn A có mặt tại hiện trường nhưng không cung cấp được hồ sơ, giấy phép xây dựng, ông A không phối hợp cung cấp thông tin, không chấp hành yêu cầu kiểm tra của tổ kiểm tra.

 1. Hiện trường: Ông Nguyễn Văn A vẫn tiếp tục xây dựng công trình mặc dù đã được yêu cầu dừng thi công.

 1. Thiệt hại (nếu có):
 1. Ý kiến trình bày của <cá nhân/tổ chức>(*) bị thiệt hại (nếu có):
 1. Lời khai của <cá nhân/tổ chức>(*) có liên quan trực tiếp đến vụ việc:
 1. Ý kiến trình bày của người chứng kiến (nếu có):
 1. Các biện pháp xử lý và ngăn chặn hậu quả do sự việc gây ra (nếu có): Yêu cầu ông Nguyễn Văn A chấm dứt ngay hành vi vi phạm, không tiếp tục xây dựng.
 1. <Tang vật/phương tiện>(*) có liên quan đến vụ việc (nếu có):

Biên bản lập xong hồi …. giờ …. phút, ngày …./…./……, gồm …. tờ, được lập thành …. bản có nội dung và giá trị như nhau; đã đọc lại cho những người có tên nêu trên cùng nghe, công nhận là đúng và cùng ký tên dưới đây; giao cho ông (bà) (6)    (Ghi họ và tên của cá nhân/người đại diện của tổ chức có liên quan trực tiếp đến vụ việc.)  là <cá nhân/người đại diện của tổ chức>(*) có liên quan trực tiếp đến vụ việc 01 bản, 01 bản lưu hồ sơ.

<Trường hợp cá nhân/người đại diện của tổ chức có liên quan trực tiếp đến vụ việc không ký biên bản>

Lý do ông (bà) (6) (Ghi họ và tên của cá nhân/người đại diện của tổ chức có liên quan trực tiếp đến vụ việc.   là <    cá nhân/người đại diện của tổ chức>(*) có liên quan trực tiếp đến vụ việc không ký biên bản: (7)

Ghi cụ thể lý do theo từng trường hợp: Cá nhân/người đại diện của tổ chức có liên quan không có mặt/cố tình trốn tránh hoặc vì lý do khách quan khác…

CÁ NHÂN/NGƯỜI ĐẠI DIỆN

CỦA TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN VỤ VIỆC

(Ký, ghi rõ họ và tên)

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN
(Ký, ghi rõ chức vụ, họ và tên)
CÁ NHÂN/NGƯỜI ĐẠI DIỆN

TỔ CHỨC BỊ THIỆT HẠI
(Ký, ghi rõ họ và tên)

NGƯỜI CHỨNG KIẾN

(Ký, ghi rõ họ và tên)

<In ở mặt sau>(**) Biên bản đã giao trực tiếp cho <cá nhân/người đại diện của tổ chức>(*) có liên quan trực tiếp đến vụ việc vào hồi …. giờ …. phút, ngày …./…./……..

NGƯỜI NHẬN BIÊN BẢN
(Ký, ghi rõ họ và tên)

Biên bản ghi nhận sự việc

Bên cạnh mẫu biên bản làm việc theo Nghị định 118/2021/NĐ-CP thì còn có mẫu biên bản ghi nhận sự việc được Bộ Quốc phòng ban hành tại Thông tư số 79/2022/TT-BQP ngày 04 tháng 11 năm 2022, dùng để ghi nhận vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc tin báo có dấu hiệu vi phạm pháp luật nhưng chưa xác định cụ thể hành vi, đối tượng vi phạm, cần xác minh để làm căn cứ lập biên bản vi phạm hành chính, xử lý theo quy định của pháp luật

CƠ QUAN CHỦ QUẢN
CƠ QUAN LẬP BIÊN BẢN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: /BB-GNVV

BIÊN BẢN

Ghi nhận vụ việc… (1) …..*

Hôm nay, vào hồi…. giờ , ngày……. tháng …….năm ……., tại (2)………………………….

…………………….…………………….…………………….…………………….………………

Chúng tôi gồm:

1. Họ tên: …………………….………………; Cấp bậc:…………………….………………….;

Chức vụ: …………………….…………………….…………………….…………………………;

Đơn vị: …………………….…………………….…………………….……………………………;

2. Họ tên: …………………….………………; Cấp bậc:…………………….………………….;

Chức vụ: …………………….…………………….…………………….…………………………;

Đơn vị: …………………….…………………….…………………….……………………………;

Có sự chứng kiến (tham gia) của:

1. <Họ và tên> (3) …………………………………………; Giới tính:……………………………

Ngày, tháng, năm sinh: ……./ ……../ ……….; Quốc tịch:……………………………………..

Nghề nghiệp: …….…………………….…………………….…………………….………………

Nơi ở hiện tại: ….…………………….………….…………………….………….……………….

Số định danh cá nhân/CMND/CCCD/Hộ chiếu:….…………………….…………………….. ;

Ngày cấp: ……./ ……../ ……….; Nơi cấp: ….……………………….…………………………

2. <Họ và tên> (3) …………………………………………; Giới tính:……………………………

Ngày, tháng, năm sinh: ……./ ……../ ……….; Quốc tịch:……………………………………..

Nghề nghiệp: …….…………………….…………………….…………………….………………

Nơi ở hiện tại: ….…………………….………….…………………….………….……………….

Số định danh cá nhân/CMND/CCCD/Hộ chiếu:….…………………….…………………….. ;

Ngày cấp: ……./ ……../ ……….; Nơi cấp: ….……………………….…………………………

2.<Tên tổ chức(3) ….……………………….….……………………….….……………………

Địa chỉ trụ sở chính: ….……………………….….……………………….….…………………..

Mã số doanh nghiệp: ….……………………….….……………………………………………..

Số GCN đăng ký đầu tư/doanh nghiệp hoặc GP thành lập/đăng ký hoạt động: ….……………………….….……………………….….……………………….….………………

Ngày cấp: ……./ ……../ ……….; Nơi cấp: ….……………………….…………………………

Người đại diện theo pháp luật: ………………………..; Giới tính:…………………………….

Chức danh: …………………………………………………………………………………………

Tiến hành lập biên bản với nội dung như sau:(4)

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Biên bản kết thúc hồi…….. giờ ………..cùng ngày, đã đọc lại cho những người có tên trên cùng nghe, xác nhận là đúng và cùng ký tên dưới đây./.

NGƯỜI CHỨNG KIẾN
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN
(Ký, ghi rõ cấp bậc, họ tên)

NGƯỜI THAM GIA
(Ký, ghi rõ họ tên)

___________________

* Mẫu biên bản này dùng để ghi nhận vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc tin báo có dấu hiệu vi phạm pháp luật nhưng chưa xác định cụ thể hành vi, đối tượng vi phạm, cần xác minh để làm căn cứ lập biên bản vi phạm hành chính, xử lý theo quy định của pháp luật. Biên bản này chỉ lưu tại Hồ sơ của cơ quan có thẩm quyền lập biên bản.

(1) Ghi rõ tên nội dung vụ việc.

(2) Ghi rõ địa điểm tiếp nhận hoặc kiểm tra vụ việc. Đối với vụ việc xảy ra trên biển ghi rõ tọa độ và thuộc vùng biển nào của Việt Nam (nội thủy, lãnh hải, tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế hoặc khu vực Vịnh Bắc bộ, vùng nước lịch sử, vùng biển giáp ranh).

(3) Ghi thông tin cá nhân hoặc tổ chức phù hợp với thực tiễn vụ việc.

(4) Mô tả vụ việc: Thời gian, địa điểm xảy ra và diễn biến vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Đối với vụ việc trên biển cần ghi rõ tên tàu, công suất máy chính, tổng dung tích/trọng tải toàn phần, hành vi cá nhân, tổ chức./.

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *