Bài giảng Nghị định 33/2023/NĐ-CP về CBCC cấp xã và người hoạt động không chuyên trách

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc slide bài giảng tuyên truyền  Nghị định 33/2023/NĐ-CP quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, có hiệu lực từ ngày 01/8/2023, để phục vụ cho việc tìm hiểu, học tập, tuyên truyền cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân.

Slide bài giảng tuyên truyền bài giảng tuyên truyền  Nghị định 33/2023/NĐ-CP được biên soạn dựa trên Nghị định 33/2023/NĐ-CP, Nghị định 144/2003/NĐ-CP, Nghị định 112/2011/NĐ-CP, Nghị định 92/2009/NĐ-CP, Nghị định 34/2019/NĐ-CP, Thông tư 13/2019/TT-BNV quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, tổ dân phố.

Điểm mới của Nghị định 33/2023/NĐ-CP về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách
Bài giảng Nghị định 33/2023/NĐ-CP về CBCC cấp xã và người hoạt động không chuyên trách

Nội dung bài giảng tập trung vào các vấn đề sau:

– Nguyên tắc quản lý cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố

– Chức vụ, chức danh, số lượng cán bộ, công chức, viên chức

– Tiêu chuẩn, nhiệm vụ của cán bộ, công chức cấp xã

– Chế độ tiền lương và một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã

– Đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức cấp xã

Số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố

Chế độ phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố

Tiêu chuẩn, nhiệm vụ, bầu cử, tuyển chọn, tiếp nhận, sử dụng, quản lý, đánh giá, xếp loại, khen thưởng, kỷ luật và bãi nhiệm, miễn nhiệm, thôi việc đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã

Liên hệ mail: kesitinh355@gmail.com hoặc trangtinphapluat2019@gmail.com hoặc zalo 0935634572 để tải slide bài giảng tuyên truyền  Nghị định 33/2023/NĐ-CP quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *