Bản sao từ sổ gốc chứng thực có được không?

“Cấp bản sao từ sổ gốc” là việc cơ quan, tổ chức đang quản lý sổ gốc, căn cứ vào sổ gốc để cấp bản sao. Bản sao từ sổ gốc có nội dung đầy đủ, chính xác như nội dung ghi trong sổ gốc, quy định trên được nêu tại Khoản 1 Điều 2 Nghị định 23/2015/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch.

Bản sao từ sổ gốc được dùng để chứng thực?

Hiện nay có quan điểm cho rằng bản sao từ sổ gốc được  dùng làm bản chính để chứng thực bản sao từ bản chính, bởi lẽ:

bản sao từ sổ gốc

Bản sao từ sổ gốc có đầy đủ nội dung như bản gốc nên về bản chất có thể xem như bản gốc. Trong nhiều trường hợp công dân đi làm ăn xa nên để tạo điều kiện thì việc chứng thực bản sao từ bản sao từ sổ gốc là không sai. Quan điểm này được một số địa phương ở Tỉnh Thừa Thiên Huế đang áp dụng.

Chỉ bản chính mới được chứng thực bản sao

Quan điểm của người viết không đồng tình với cách hiểu trên, bởi vì:

– Theo Nghi định 23/2015/NĐ-CP về  cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch, thì bản sao từ sổ gốc là BẢN SAO (Bản sao” là bản chụp từ bản chính hoặc bản đánh máy có nội dung đầy đủ, chính xác như nội dung ghi trong sổ gốc.”

Phân biệt sao y bản chính, chứng thực bản sao từ bản chính
Quy định về Chứng thực bản sao

– Đề chứng thực bản sao thì phải có BẢN CHÍNH. Bản chính theo Khoản 5 Điều 2 Nghị định 23 là: những giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp lần đầu, cấp lại, cấp khi đăng ký lại; những giấy tờ, văn bản do cá nhân tự lập có xác nhận và đóng dấu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

(Chứng thực bản sao từ bản chính: Chứng toàn bộ hay một phần văn bản?)

Đối chiếu vào trên thì bản sao từ sổ gốc có nội dung giống sổ gốc nhưng không phải là BẢN CHÍNH nên không thể chứng thực bản sao được.

Hãy chia sẻ Ý kiến của bạn về vấn đề này ?

Để lại ý kiến ở phần bình luận. Cảm ơn.

Quốc Huy

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *