So sánh Luật Thi đua khen thưởng năm 2022 và Luật Thi đua khen thưởng 2003 (phần 2)

Ngày 15 tháng 6 năm 2022, tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV đã thông qua Luật Thi đua khen thưởng sửa đổi năm 2022. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2024. Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc những điểm mới của Luật Thi đua khen thưởng năm 2002 và Luật Thi đua khen thương 2003 được sửa đổi bổ sung 2005, 2009 và 2013 – phần 2.

1. Quy định rõ tiêu chuẩn tặng Huân chương Hồ Chí Minh

+ Đối với cá nhân: Luật Thi đua khen thưởng năm 2022 bên cạnh việc kế thừa các quy định về tiêu chuẩn tặng Huân chương Hồ Chí Minh cũng đã bổ sung, làm rõ thêm tiêu chí, cụ thể: nêu rõ: Có công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.

+ Đối với tập thể: Luật Thi đua khen thưởng cũ chỉ quy định chung tiêu chuẩn để tặng Huân chương Hồ Chí Minh, không biệt các cơ quan thuộc bộ ngành, các quân khu, quân đoàn….

Luật năm 2022   quy định rõ  “Huân chương Hồ Chí Minh”  để tặng cho Bộ, ban, ngành, tỉnh, cơ quan của Quốc hội, tặng cho quân khu, quân đoàn, quân chủng, binh chủng, tổng cục và tương đương thuộc Bộ Quốc phòng, hệ lực lượng trong Công an nhân dân, tổng cục và tương đương thuộc Bộ, ban, ngành…

Ngoài ra, Luật Thi đua khen thưởng năm 2022, còn bổ sung quy định “Huân chương Hồ Chí Minh” để tặng cho người nước ngoài có công lao to lớn đối với nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được Bộ, ban, ngành công nhận và đề nghị.

Những điểm mới của Luật Thi đua khen thưởng năm 2022
Những điểm mới của Luật Thi đua khen thưởng năm 2022

2. Quy định rõ tiêu chuẩn tặng  “Huân chương Độc lập” hạng Nhất, hạng Nhì, hạng 3 

Cũng giống như quy định của tiêu chuẩn tặng Huân chương Hồ Chí Minh, tiêu chuẩn tặng Huân chương độc lập hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba cũng đã nêu rõ tiêu chuẩn đối với cá nhân và tập thể. Đối với tập thể thì cũng chia thành từng nhóm theo bộ ngành và các trường hợp khác.

Luật năm 2022 cũng bổ sung quy định:

+ “Huân chương Độc lập” hạng Nhất để tặng cho cá nhân, tập thể người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân, tập thể người nước ngoài tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, luật pháp, phong tục, tập quán tốt đẹp của Việt Nam và có thành tích đặc biệt xuất sắc đối với nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được Bộ, ban, ngành, tỉnh công nhận và đề nghị.

+ “Huân chương Độc lập” hạng Nhì để tặng cho cá nhân, tập thể người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân, tập thể người nước ngoài tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, luật pháp, phong tục, tập quán tốt đẹp của Việt Nam và có nhiều thành tích xuất sắc đối với nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được Bộ, ban, ngành, tỉnh công nhận và đề nghị.

+ “Huân chương Độc lập” hạng Ba để tặng cho cá nhân, tập thể người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân, tập thể người nước ngoài tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, luật phápphong tục, tập quán tốt đẹp của Việt Nam và có thành tích xuất sắc đối với nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được Bộ, ban, ngành, tỉnh công nhận và đề nghị.

3. Về kỷ niệm chương

Luật Thi đua khen thưởng năm 2022 bổ sung quy định:  Kỷ niệm chương của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để tặng cho cá nhân có đóng góp vào quá trình phát triển của Quốc hội. Tên kỷ niệm chương, đối tượng, tiêu chuẩn tặng kỷ niệm chương do Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định.

Đồng thời mở rộng đối tượng cá nhân được tặng kỷ niệm chương, ngoài trường hợptặng cho cá nhân có đóng góp vào quá trình phát triển của bộ, ban, ngành, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội theo Luật Thi đua khen thưởng 2003 thì Luật mới bổ sung Kỷ niệm chương để tặng cho cá nhân có đóng góp vào quá trình phát triển của tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp có tổ chức đảng đoàn hoặc có tổ chức đảng thuộc Đảng bộ khối các cơ quan trung ương.

4. Về bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Luật năm 2022 bổ sung quy định không chỉ tặng mà còn truy tặng, cụ thể “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ” để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước …

Luật năm 2022 cũng bổ sung, mở rộng đối tượng đượng tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ như:

+ “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ” để tặng hoặc truy tặng cho công nhân, nông dân, người lao động chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước 

+ “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ” để tặng hoặc truy tặng cho doanh nhân, trí thức, nhà khoa học chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, có thành tích đóng góp vào sự phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh của đất nước được Bộ, ban, ngành, tỉnh công nhận

“Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ” để tặng cho hộ gia đình gương mu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, có đóng góp lớn về công sức, đất đai và tài sản cho địa phương, xã hội.

+  “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ” để tặng cho cá nhân, tập thể người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân, tập thể người nước ngoài tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, luật pháp và phong tục, tập quán tốt đẹp của Việt Nam và có thành tích đóng góp vào sự phát triển kinh tế – xã hội của Việt Nam được Bộ, ban, ngành, tỉnh công nhận.

5. Bổ sung quy định bằng khen của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội ở cấp tỉnh

Luật Thi đua khen thưởng năm 2022 bổ sung quy định về tặng bằng khen của tổ chức chính trị – xã hội cấp tỉnh, của quân khu, của đại học quốc gia như sau:

+ Việc khen thưởng bằng hình thức bằng khen của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội ở cấp tỉnh, giấy khen của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội do cơ quan trung ương của các tổ chức này quy định.

+Việc khen thưởng bằng hình thức bằng khen của quân khu, quân đoàn, quân chủng, binh chủng, tổng cục và tương đương thuộc Bộ Quốc phòng, Ban Cơ yếu Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định.

+ Việc khen thưởng bằng hình thức bằng khen của đại học quốc gia do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

 Theo Luật cũ thì các trường hợp trên chỉ có Giấy khen.

Rubi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *