Bộ câu hỏi thi thử Tin học kỳ thi công chức, viên chức

Trangtinphapluat.com giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi thi thử Tin học kỳ thi công chức, viên chức năm 2021, gồm 30 câu theo 6 modul quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông về Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

Phần mềm thi thử công chức, viên chức
Phần mềm Thi thử tin học kỳ thi công chức, viên chức

1.  Để di chuyển một thư mục sang vị trí mới, ta thao tác như thế nào?

 
 
 
 

2.  Trong MS Word, công dụng của tổ hợp phím Shift + Home là gì?

 
 
 
 

3.  Để khởi động lại máy tính ta thao tác như thế nào?

 
 
 
 

4.  Trong MS Word, để tạo ngắt trang, ta sử dụng tổ hợp phím nào sau đây?

 
 
 
 

5.  Tổ hợp phím Alt +F4 là để thực hiện hành động gì?

 
 
 
 

6.  Muốn khởi động lại hệ điều hành Windows, bạn thực hiện những thao tác nào sau đây?

 
 
 
 

7.   Trong MS Word, để xóa ô trong bảng ta chọn lệnh nào sau đây?

 
 
 
 

8.  Phần cứng máy tính (Hardware) gồm?

 
 
 
 

9.  Mạng cục bộ LAN?

 
 
 
 

10.   Phát biểu nào dưới đây là SAI về phần mềm Microsoft Excel?

 
 
 
 

11.   Khi xóa một tệp trên ổ đĩa cứng, tệp bị xóa đi đâu?

 
 
 
 

12.   Chức năng chính của phần mềm Microsoft Word là gì?

 
 
 
 

13.   Sao chép đối tượng vào bộ nhớ đệm?

 
 
 
 

14.  Để khởi động lại máy tính đúng quy cách trong Windows ta chọn?

 
 
 
 

15.   Phần mở rộng của tệp do MS PowerPoint tạo ra có dạng?

 
 
 
 

16.  Hãy cho biết cấu trúc của địa chỉ tương đối là gì?

 
 
 
 

17.  Trong MS Word, công dụng của tổ hợp phím Ctrl + S là gì?

 
 
 
 

18.   Khi đang soạn thảo văn bản ta nhấn tổ hợp phím Ctrl + P nhằm mục đích gì?

 
 
 
 

19.  Muốn xoá thư mục, ta thao tác thế nào?

 
 
 
 

20.   Đổi tên bảng tính ta thực hiện lệnh gì?

 
 
 
 

21.   Nên dùng phần mềm nào để soạn thảo văn bản?

 
 
 
 

22.   Phần mềm ứng dụng?

 
 
 
 

23.   Trong MS Word, để chèn thêm một cột vào bên phải cột con trỏ đang đứng, ta chọn lệnh nào sau đây?

 
 
 
 

24.   Để đặt máy tính ở chế độ nghỉ đúng quy cách trong Windows ta chọn?

 
 
 
 

25.  Để xem thông tin hệ thống của máy tính?

 
 
 
 

26.  Microsoft Excel là thuộc dạng phần mềm nào sau đây?

 
 
 
 

27.  Trong MS Word, để in một văn bản, ta thực hiện những cách nào sau đây?

 
 
 
 

28.  Trong các cách sắp xếp trình tự công việc dưới đây, trình tự nào là hợp lí nhất khi soạn thảo một văn bản?

 
 
 
 

29.   Để chuyển bảng tính đang mở này sang bảng tính đang mở khác ta thực hiện lệnh?

 
 
 
 

30.  Các thiết bị vào (Input device) là

 
 
 
 

Liên hệ mail kesitinh355@gmai.com hoặc Zalo: 0935634572 để tải toàn văn Bộ câu hỏi  trắc nghiệm tin học  (900 câu hỏi và đáp án – word 2010, excel 2010, powerpoint 2010),  ôn thi công chức , viên chức, thi nâng ngạch. 

Liên hệ mail kesitinh355@gmai.com hoặc Zalo: 0935634572 để Tải bộ câu hỏi trắc nghiệm tin học 6 modul ôn thi công chức, viên chức: Window 10, word 2007, excel 2007, powerpoint 2007 gồm 272 câu hỏi và đáp án.

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *