Bài giảng Luật Viên chức 2010 được sửa đổi, bổ sung 2019

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc slide bài giảng Luật viên chức năm 2010, được sửa đổi, bổ sung năm 2019 (sửa bởi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020).

Slide bài giảng được thiết kế theo từng chương, giới thiệu những quy định của Luật Viên chức năm 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật Viên chức 2019 như: Thế nào là viên chức; nguyên tắc  hoạt động nghề nghiệp của viên chức; quy định về tuyển dụng viên chức; quy định về đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ hoàn toàn và đơn vị sự nghiệp tự chủ một phần; quyền và nghĩa vụ của viên chức; về đào tạo, bồi dưỡng viên chức; khen thưởng, kỷ luật viên chức….

Diem moi cua Luat vien chuc 2019
Slide Bài giảng Luật Viên chức 2010 được sửa đổi, bổ sung 2019

Bên cạnh các nội dung trong Luật Viên chức thì trangtinphapluat.com còn lồng ghép giới thiệu các nội dung liên quan đến viên chức trong  các Nghị định hướng dẫn thi hành như: Nghị định 112/2020/NĐ-CP của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ về đánh giá cán bộ, công chức; Nghị định 115/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;Bộ luật Lao động năm 2019 quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, tiền lương làm thêm giờ, tuổi nghỉ hưu…

Slide tuyên truyền Luật viên chức năm 2010, được sửa đổi, bổ sung năm 2019 phù hợp cho các bạn có nhu cầu tìm hiểu, tuyên truyền,  phổ biến Luật Viên chức, cũng như ôn thi viên chức, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.

Để tải slide bài giảng Luật Viên chức năm 2010 sửa đổi, bổ sung năm 2019, bạn đọc vui lòng liên hệ gmail kesitinh355@gmail.com hoặc zalo 0935634572 để tải.

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *