Slide bài giảng Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức sửa đổi 2019

Ngày 25/11/2019, tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa 14 thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức, có hiệu lực từ 01/7/2020.

Trangtinphapluat.com biên soạn slide bài giảng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức. Slide gồm các nội dung chính sau:

1. Sự cần thiết ban hành Luật Cán bộ, công chức, Luật VIên chức sửa đổi

Phần này giới thiệu những hạn chế, bất cập của 10 năm thi hành Luật Cán bộ, công chức; Luật Viên chức:

diem moi cua luat CBCCVC 2019
Bài giảng Luật Cán bộ, công chức; Luật Viên chức 2019

– Luật CBCC quy định công chức bao gồm cả những người làm việc trong bộ máy lãnh đạo, quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập . Quy định này trên thực tế đã phát sinh một số vướng mắc trong quá trình thực hiện, đặc biệt là sự không thống nhất trong việc thực hiện chế độ, chính sách và áp dụng cơ chế quản lý đối với đối tượng làm việc trong cùng một đơn vị.

– Các quy định về  tuyển dụng công chức hiện nay vẫn chưa gắn thẩm quyền của người trực tiếp sử dụng với thẩm quyền quyết định tuyển dụng.

– Luật CBCC và Luật Viên chức hiện hành quy định thời hiệu xử lý kỷ luật là 24 tháng kể từ thời điểm có hành vi vi phạm đến khi phát hiện hành vi vi phạm kỷ luật. Quy định thời hiệu như vậy là quá ngắn, không bảo đảm tính nghiêm khắc đối với việc xử lý cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm….

2. Những điểm mới của Luật CBCC, Luật Viên chức sửa đổi

– Về đối tượng là công chức; chính sách thu hút đối với người có tài năng; đánh giá cán bộ, công chức; nâng ngạch công chức; tuyển dụng công chức; thời hạn, thời hiệu xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức….

Để tải toàn văn slide, bạn đọc vui lòng liên hệ gmail: kesitinh355@gmail.com hoặc zalo 0935634572.

Rubi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *