Tài liệu ôn thi thăng hạng viên chức Ngành Y tế TP Hà Nội năm 2020

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức Ngành Y tế thành phố Hà Nội năm 2020 (từ hạng III lên hạng II), gồm 434 câu.

Bộ câu hỏi kiến thức chung thi thăng hạng viên chức Y tế Hà Nội được biên soạn theo Quyết định 84/QĐ-HĐTTH ngày 25/01/2021 của Hội đồng thi thăng hạng thành phố Hà Nội, tập trung vào các chuyên đề sau:

– Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành trung ương Đảng khóa XII về tăng cường Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân trong tình hình mới.

– Luật Khám, chữa bệnh năm 2009

Tài liệu ôn thi thăng hạng viên chức Ngành Y tế TP Hà Nội năm 2020
Tài liệu ôn thi thăng hạng viên chức Ngành Y tế TP Hà Nội năm 2020

– Luật Dược 2016

Luật Viên chức 2010, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019

Nghị định 90/2020/NĐ-CP về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

– Nghị định 112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức

Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/92020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

– Tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của các chức danh nghề nghiệp viên chức ngành y tế dự thi thăng hạng:

+ Thông tư liên tịch 10/2015/TTLT-BYT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ do Bộ trưởng Bộ Y tế – Bộ Nội vụ ban hành;

+ Thông tư liên tịch 27/2015/TTLT-BYT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dược do Bộ trưởng Bộ Y tế – Bộ Nội vụ ban hành.

– Quyết định 2813/QĐ-UBND ngày 21/6/2012 của UBND thành phố Hà Nội về phê duyệt quy hoạch phát triển hệ thống y tế thành phố Hà Nội năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Dưới đây là một số câu trong Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức Ngành Y tế thành phố Hà Nội năm 2020 (từ hạng III lên hạng II).

Câu 1.  Xây dựng hệ thống y tế công bằng, chất lượng, hiệu quả và hội nhập theo phương châm:

a) phòng bệnh hơn chữa bệnh; y tế dự phòng là nền tảng, y tế cơ sở là then chốt; y tế chuyên sâu đồng bộ và cân đối với y tế cộng đồng; gắn kết y học cổ truyền với y học hiện đại, quân y và dân y

b) phòng bệnh hơn chữa bệnh; y tế dự phòng là then chốt, y tế cơ sở là nền tảng; y tế chuyên sâu đồng bộ và cân đối với y tế cộng đồng; gắn kết y học cổ truyền với y học hiện đại, quân y và dân y

c) phòng bệnh hơn chữa bệnh; y tế dự phòng là then chốt, y tế cơ sở là nền tảng; y tế chuyên sâu đồng bộ và cân đối với y tế cộng đồng; gắn kết y học cổ truyền với y học hiện đại

Đáp án B

Câu 2. Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh là?

a) văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho người có đủ điều kiện hành nghề theo quy định của Luật này

b) văn bản do cơ quan   có thẩm quyền cấp cho người có đủ điều kiện hành nghề theo quy định của Luật này

c) là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho người có đủ điều kiện hành nghề.

Đáp án A

Câu 3. Căn cứ vào nội dung đánh giá, viên chức được phân loại thành

A.Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Hoàn thành tốt nhiệm vụ,. Hoàn thành nhiệm vụ; Không hoàn thành nhiệm vụ.

B.Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Hoàn thành tốt nhiệm vụ,. Hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực; Không hoàn thành nhiệm vụ.

C.Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Hoàn thành tốt nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực,. Hoàn thành nhiệm vụ; Không hoàn thành nhiệm vụ.

Đáp án A

Câu 4. Viên chức không giữ chức vụ quản lý có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa theo đánh giá của cấp có thẩm quyền, thì xếp loại chất lượng ở mức nào ?

a) Hoàn hành tốt nhiệm vụ

b) Hoàn thành nhiệm vụ

c) Không hoàn thành nhiệm vụ

Đáp án C

Câu 5. Viên chức không giữ chức vụ quản lý đã bị xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo thì bị áp dụng hình thức kỷ luật nào?

a) Khiển trách.    b) Cảnh cáo.   c) Cách chức.   d) Buộc thôi việc.

Đáp án D

Câu 6. Theo Luật Dược 2016 thì  Biệt dược gốc là?

a) là thuốc có chứa dược chất mới, dược liệu lần đầu tiên được sử dụng làm thuốc tại Việt Nam; thuốc có sự kết hợp mới của các dược chất đã lưu hành hoặc các dược liệu đã từng sử dụng làm thuốc tại Việt Nam.

b) là thuốc có cùng dược chất, hàm lượng, dạng bào chế với biệt dược gốc và thường được sử dụng thay thế biệt dược gốc

c) là thuốc đầu tiên được cấp phép lưu hành trên cơ sở có đầy đủ dữ liệu về chất lượng, an toàn, hiệu quả.

d) Tất cả đáp án trên

Đáp án C

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức Ngành Y tế thành phố Hà Nội năm 2020 (từ hạng III lên hạng II), gồm 434 câu trắc nghiệm có đáp án.

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Thi thử kiến thức chung viên chức hành chính tại đây

Tải tài liệu tiếng Anh trình độ A2 thi công chức, viên chức tại đây

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi thi thử tiếng Anh 2021 và tiếng Anh năm 2020 của Hà Nội.

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

18 Bình luận

  1. Bạn ơi, cho mình xin Bộ câu hỏi trắc nghiệm thi thăng hạng viên chức Ngành Y tế thành phố Hà Nội năm 2020 (từ hạng III lên hạng II). Xin cám ơn!

  2. Bạn ơi, cho mình xin Bộ câu hỏi trắc nghiệm thi thăng hạng viên chức Ngành Y tế thành phố Hà Nội năm 2020 (từ hạng III lên hạng II). Xin cám ơn!

  3. Nguyen Van Doai

    Anh ơi, cho em xin Bộ câu hỏi trắc nghiệm thi thăng hạng viên chức Ngành Y tế thành phố Hà Nội năm 2020 (từ hạng III lên hạng II). Xin cám ơn!

  4. Bạn ơi, cho mình xin Bộ câu hỏi trắc nghiệm thi thăng hạng viên chức Ngành Y tế thành phố Hà Nội năm 2020 (từ hạng III lên hạng II). Xin cám ơn!

  5. Bạn ơi cho mình xin bộ câu hỏi thi nâng ngạch BS hạnh III lên hạng II ngành y tế của bộ nội vụ ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *