Bộ câu hỏi trắc nghiệm Nghị định 115 về tuyển dụng, sử dụng viên chức

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc bộ câu hỏi trắc nghiệm Nghị định 115/2020/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý đối với viên chức và Nghị định 85/2023/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 115.

Bộ câu hỏi trắc nghiệm phù hợp cho việc tìm hiểu, học tập, ôn thi viên chức, thi thăng hạng viên chức.

Câu 1. Nghị định 115/2020/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý đối với viên chức không áp dụng với đối tượng nào dưới đây?

a) đơn vị sự nghiệp công lập do cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội ở Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện thành lập theo quy định của pháp luật.

b) tổ chức cơ yếu

c) đơn vị sự nghiệp công lập do cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội ở cấp huyện thành lập theo quy định của pháp luật.

Đáp án B

Tuyển dụng công chức thuế 2020
Bộ câu hỏi trắc nghiệm Nghị định 115/2020/NĐ-CP về tuyển dụng công chức

Câu 2. Theo chức trách, nhiệm vụ, viên chức được phân loại như thế nào?

a) Viên chức lãnh đạo quản lý, viên chức

b) Viên chức lãnh đạo quản lý, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo quản lý

c) Viên chức quản lý, viên chức không giữ chức vụ quản lý

Đáp án C

Câu 3.  Theo trình độ đào tạo, viên chức được phân loại như thế nào?

a) Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp có yêu cầu trình độ đào tạo giáo sự; tiến sĩ; thạc sĩ, đại học, cao đẳng, trung cấp

b) Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp có yêu cầu trình độ đào tạo tiến sĩ; thạc sĩ, đại học, cao đẳng, trung cấp

c) Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp có yêu cầu trình độ đào tạo tiến sĩ; thạc sĩ, đại học, cao đẳng

Đáp án B

Câu 4.  Việc tuyển dụng viên chức phải căn cứ vào đâu?

a) nhu cầu công việc, vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và quỹ tiền lương của đơn vị sự nghiệp công lập.

b) vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và quỹ tiền lương của đơn vị sự nghiệp công lập.

c) nhu cầu công việc, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và quỹ tiền lương của đơn vị sự nghiệp công lập.

Đáp án A

Câu 5.   Người đăng ký dự tuyển vào vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao có thể thấp hơn bao nhiêu tuổi?

a) có thể thấp hơn 18 tuổi nhưng phải từ đủ 15 tuổi trở lên và được sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật.

b) có thể thấp hơn 18 tuổi nhưng phải từ đủ 14 tuổi trở lên và được sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật.

c) có thể thấp hơn 18 tuổi nhưng phải từ đủ 13 tuổi trở lên và được sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật.

Đáp án A

Câu 6. Thẩm quyền tuyển dụng Đối với đơn vị sự nghiệp công lập bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư và đơn vị sự nghiệp công lập bảo đảm chi thường xuyên như thế nào?

a) người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện việc tuyển dụng viên chức

b) cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện việc tuyển dụng viên chức

c) cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện việc tuyển dụng viên chức hoặc phân cấp cho người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện.

Đáp án A

Câu 7. . Thẩm quyền tuyển dụng  Đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên như thế nào?

a) người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện việc tuyển dụng viên chức

b) cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện việc tuyển dụng viên chức

c) cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện việc tuyển dụng viên chức hoặc phân cấp cho người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện.

Đáp án C

(Điểm mới của Nghị định 115/2020/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức)

Câu 8.  Thời gian tập sự đối với viên chức thuộc trường hợp tuyển dụng vào chức danh nghề nghiệp có yêu cầu tiêu chuẩn trình độ đào tạo đại học là bao lâu?

a) 6 tháng  b) 9 tháng   c) 12 tháng   d) 18 tháng

Đáp án C

Câu 9.  Thời gian tập sự đối với viên chức thuộc trường hợp tuyển dụng vào chức danh nghề nghiệp có yêu cầu tiêu chuẩn trình độ đào tạo đại học đối với chức danh nghề nghiệp bác sĩ  là bao lâu?

a) 6 tháng  b) 9 tháng   c) 12 tháng  d) 18 tháng

Đáp án B

Câu 10.  Thời gian tập sự đối với viên chức thuộc  trường hợp tuyển dụng vào chức danh nghề nghiệp có yêu cầu tiêu chuẩn trình độ đào tạo cao đẳng là bao lâu?

a) 6 tháng     b) 9 tháng    c) 12 tháng   d) 18 tháng

Đáp án B

Câu 11. Hội đồng thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp làm việc theo nguyên tắc nào?

a) nguyên tắc tập thể, quyết định theo đa số; trường hợp biểu quyết ngang nhau thì thực hiện theo ý kiến mà Chủ tịch Hội đồng đã biểu quyết

b) nguyên tắc tập trung dân chủ; trường hợp biểu quyết ngang nhau thì thực hiện theo ý kiến mà Chủ tịch Hội đồng đã biểu quyết

c) Cả A và B đều đúng

d) Cả A và B đều sai

Đáp án A

Câu 12. Miễn thi môn ngoại ngữ đối với   trường hợp nào dưới đây?

a) Viên chức tính đến tháng đủ tuổi nghỉ hưu còn dưới 02 năm công tác;

b) Viên chức tính đến tháng đủ tuổi nghỉ hưu còn dưới 03 năm công tác;

c) Viên chức tính đến tháng đủ tuổi nghỉ hưu còn dưới 04 năm công tác;

d) Viên chức tính đến tháng đủ tuổi nghỉ hưu còn dưới 05 năm công tác;

Đáp án D

Câu 13. Theo Nghị định 115/2020/NĐ-CP thì Đối tượng nào dưới đây được cộng 7,5 điểm vào vòng 2 kỳ thi tuyển hoặc xét tuyển viên chức?

a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B

b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động

c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong

d) Cán bộ công đoàn trưởng thành từ cơ sở, trong phong trào công nhân

Đáp án A

Câu 14. Theo Nghị định 115/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 85/2023/NĐ-CP thì thí sinh dự thi viên chức được đăng ký tối đa bao nhiêu nguyện vọng?

a) 01 nguyện vọng

b) 02 nguyện vọng

c) 03 nguyện vọng

d) 04 nguyện vọng

Đáp án B

Liên hệ kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo: 0935634572 để tải toàn văn Bộ câu hỏi trắc nghiệm  Nghị định 115/2020/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý đối với viên chức và Nghị định 85/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 115 gồm  94 câu.

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

61 Bình luận

 1. Nhờ bạn gửi cho mình bộ câu hỏi trắc nghiệm về nghị định 112/2020 và nghị định 115/2020.
  Cám ơn bạn rất nhiều ah

 2. Nhờ bạn gửi cho mình bộ câu hỏi trắc nghiệm về nghị định 112/2020 và nghị định 115/2020.
  Cám ơn bạn rất nhiều ah

 3. Anh làm ơn gửi em xin bộ câu hỏi trắc nghiệm về nghị định 112/2020 và nghị định 115/2020 qua mail với ạ. em cảm ơn nhiều ạ

 4. Cho mình xin bộ trắc nghiệm nghị định 115

 5. bạn gửi giúp mình bộ câu hỏi trắc nghiệm nghị đinh 115/2020 ,112/2020

 6. Nhờ bạn gửi cho mình bộ câu hỏi trắc nghiệm về nghị định 112/2020 và nghị định 115/2020.
  cám ơn bạn nhiều

 7. Trần Thị Thúy Hiền

  Cho mình xin bộ đề trắc nghiệm nghị định 115, nghị định 90 nhé

 8. Nhờ bạn gửi cho mk nghi định 115 và 112,101 năm 2020

 9. Cho e xin câu hỏi Trắc nghiệm về nghị định 115 ạ, e cảm ơn ạ

 10. cho mình xin bộ trắc nghiệm câu hỏi nghị định 115/2020/nđ-cp với a, mình cảm ơn ạ! mình cần ngay.

 11. Nguyễn Thị Kiều Trang

  cho em xin bộ câu hỏi trắc nghiệm về nghị định 115 với ạ. em cảm ơn ạ

 12. Cho em xin bộ trắc nghiệm nghị định 115 về tuyển dụng, sử dụng viên chức với ạ. E cảm ơn ạ

 13. Nguyên thị hậu

  Cho e xin bô trắc nghiệm nghị đinh 115 về tuyên dụng và sử dụng viên chức ạ

 14. Cho em xin bộ trắc nghiệm nghị định 115 về tuyển dụng, sử dụng viên chức với ạ. E cảm ơn ạ

 15. xin bộ câu hỏi trắc nghiệm về nghị định 112/2020 và nghị định 115/2020

 16. nguyễn huyền trang

  anh ơi cho em xin bộ câu hỏi trắc nghiệm về nghị định 115 về tuyển dụng, sử dụng viên chức với ạ, em cảm ơn anh ạ..

 17. Chào anh ạ, a cho e xin bộ câu hỏi trắc nghiệm NDD115/2020 và NĐ 112/2020 với ạ, e cảm ơn

 18. Đào thị ngọc ánh

  nho ban gui giup m nhe. cam on b

 19. Em chào anh, em muốn xin bộ câu hỏi trắc nghiệm theo nghị định 115/2020, 15/2019 và 106/2020. Anh có thể chuyển giúp em được không ạ. em cảm ơn nhiều ạ.

 20. Anh gửi em bộ trắc nghiệm nhé ạ, em cảm ơn anh nhiều ak

 21. Nhờ bạn gửi mình bộ đề trắc nghiệm NĐ 115 và NĐ 112 ạ

 22. Chủ bài viết có thể cho mình xin bộ trắc nghiệm nghị định số 115 đượic không ạ. Mình cảm ơn rất nhiều

 23. Nhờ bạn gửi mình bộ đề trắc nghiệm NĐ 115 và NĐ 112 ạ

 24. Đặng Thị Kim Tặng

  Nhờ bạn gửi cho mình bộ câu hỏi thi trắc nghiệm viên chức nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/09/2020

 25. Nhờ ad gửi giúp em vào mail bộ câu hỏi trắc nghiệm nghị định 112/2020 và 115/2020. Cảm ơn rất nhiều ạ

 26. Cho em xin bộ trắc nghiệm nghị định 115 về tuyển dụng, sử dụng viên chức với ạ. E cảm ơn ạ

 27. Hoàng Thị Nga

  Anh cho e xin bộ câu hỏi trắc nghiệm nghị định 115…112.. thông tư 32 với ạ…e cảm ơn a..

 28. Trần Thị Hoan

  Có thể gửi cho e xin bộ đề trắc nghiệm theo nghị định 115/2020 được ko ạ. E xin cảm ơn.

 29. Có thể gửi cho e xin bộ đề trắc nghiệm theo nghị định 115/2020 được ko ạ. E xin cảm ơn.

 30. Cho mình xin bộ đề trắc nghiệm nghị định 115, nghị định 90 nhé

 31. Cho em xin bộ đề trắc nghiệm theo nghị định 115/2020 được không ạ? Em cảm ơn nhiều ạ!

 32. Cho mình xin bộ câu hỏi trắc nghiệm 115 đi ạ

 33. Cho em xin bộ đề trắc nghiệm theo nghị định 115/2020 được không ạ? Em cảm ơn nhiều ạ!

 34. cho em xin bộ đề trắc nghiệm theo nghị định 115/2020 được không ạ

 35. Ch em xin bộ trắc nghiệm theo nghị định 115/2020 được không ạ

 36. – Cho em xin bộ trắc nghiệm luật viên chức 58/2010/QH12 và luật sửa đổi bổ sung 52/2019/QH 12 (phần viên chức)
  – Bộ trắc nghiệm Nghị định 115/2020/NĐ-CP
  – Bộ trắc nghiệm Nghị định 112/2020/NĐ-CP
  – Bộ trắc nghiệm Nghị định 90/2020/NĐ-CP
  – Bộ trắc nghiệm Nghị định 106/2020/NĐ-CP
  Em cảm ơn ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *