Bộ câu hỏi thi thử công chức hành chính năm 2021

Trangtinphapluat.com giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi thi thử kiến thức chung kỳ thi công chức hành chính cấp huyện, tỉnh, Bộ, ngành, gồm 20 câu tập trung vào các văn bản Luật Cán bộ, công chức năm 2008 sửa đổi, bổ sung 2019; Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015 sửa đổi, bổ sung 2019; Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định 112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức,viên chức; Nghị định 90/2020/NĐ-CP về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức…

Phần mềm thi thử công chức, viên chức
Thi thử trắc nghiệm kiến thức chung công chức, viên chức

1.   Chủ tịch UBND không giữ chức vụ

 
 
 

2.  Cán bộ, công chức, viên chức có thời gian công tác trong năm chưa đủ 06 tháng thì đánh giá như thế nào?

 
 
 

3.   Chủ tịch UBND được bầu

 
 
 

4.    Thẩm quyền quyết định danh mục nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định chi tiết luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết định của Chủ tịch nước?

 
 
 
 

5.  Thế nào là tham nhũng?

 
 
 
 

6. Các chức năng cơ bản của bộ máy hành chính nhà nước

 
 
 

7.  Văn bản quy phạm pháp luật là ?

 
 
 

8.   Luật Phòng chống tham nhũng quy định việc nhận quà tặng của cơ quan, tổ chức, đơn vị, người có chức vụ, quyền hạn như thế nào?

 
 
 
 

9.  Đâu không phải là nguyên tắc trong thi hành công vụ?

 
 
 
 

10.  Nghị định 112 không áp dụng đối với đối tượng nào dưới đây?

 
 
 
 

11.  Người đứng đầu đơn vị soạn thảo văn bản phải kiểm tra và chịu trách nhiệm trước người đứng đầu cơ quan, tổ chức và trước pháp luật về?

 
 
 

12.  Đâu không phải là Nghĩa vụ của cán bộ, công chức đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân

 
 
 
 

13. Nội dung nào dưới đây là một trong các mục tiêu của Chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 theo Nghị quyết số 30c/NQ-CP, ngày 08/11/2011?

 
 
 
 

14.  Cán bộ, công chức, viên chức nghỉ không tham gia công tác theo quy định của pháp luật trong năm từ 03 tháng đến dưới 06 tháng thì đánh giá như thế nào?

 
 
 

15.  Ủy viên UBND cấp tỉnh, cấp huyện là

 
 
 

16.  Khi xem xét xử lý kỷ luật phải căn cứ vào?

 
 
 

17.   Việc tuyển dụng công chức phải căn cứ vào ?

 
 
 
 

18.  Các hình thức kỷ luật đối với cán bộ gồm

 
 
 

19.  Thủ tướng Chính phủ có quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật nào dưới đây?

 
 
 
 

20. Đảng Cộng sản Việt Nam là ?

 
 
 

21.  Trong trường hợp đặc biệt, người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thể?

 
 
 

22.   Đánh giá tác động của chính sách khi xây dựng văn bản QPPL gồm những nội dung nào?

 
 
 

23. Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước 10 năm được chia thành những giai đoạn nào?

 
 
 
 

24.  Thời gian nghỉ sinh con theo chế độ bảo hiểm xã hội, thời gian nghỉ ốm đau từ 14 ngày trở lên, thời gian nghỉ không hưởng lương, thời gian bị tạm giam, tạm giữ, tạm đình chỉ công tác theo quy định của pháp luật ?

 
 
 

25.   Những trường hợp nào không áp dụng thời hiệu xử lý kỷ luật? (Luật mới)

 
 
 

26.  Theo Hiến pháp 2013 thì đối tượng nào dưới đây có quyền bất khả xâm phạm về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và bí mật gia đình; có quyền bảo vệ danh dự, uy tín của mình?

 
 
 
 

27. Quyền lực nhà nước trong xã hội hiện đại bao gồm 3 nhánh chủ yếu là

 
 
 

28.   Cơ quan nào dưới đây không phải là cơ quan quản lý công chức?

 
 
 
 

29.   Chủ tịch UBND các cấp do ai bầu?

 
 
 
 

30.   Hệ thống chính trị nước CHXHCN Việt Nam vận hành theo cơ chế nào?

 
 
 
 

31. 5 tổ chức chính trị – xã hội, hoạt động dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, gồm

 
 
 

32.   Xã (hoặc thị trấn)  miền núi, vùng cao và hải đảo có từ ba nghìn dân đến bốn nghìn dân được bầu bao nhiêu đại biểu HĐND?

 
 
 
 

33.   Đâu là Những việc cán bộ, công chức không được làm liên quan đến bí mật nhà nước

 
 
 
 

34.   Đâu không phải là nguyên tắc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức?

 
 
 

35.  Đâu không phải là nguyên tắc trong quản lý cán bộ, công chức

 
 
 
 

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi  công chức của các tỉnh, thành phố, bộ, ngành trung ương.

Tải tài liệu tiếng Anh trình độ A2 thi công chức, viên chức tại đây

Tải tài liệu ôn thi tin học văn phòng theo 6 modul tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

9 Bình luận

  1. Cảm ơn bạn về bài test. Tôi có thể xin đáp án của bài thi thử được không ạ?

  2. hoàng kim ánh

    không thể tải về được ạ??

  3. Cho em xin bộ câu hỏi thi kiến thức chung thăng hạng kế tón của tỉnh Bắc giang năm 2021 ạ

  4. Câu 9 sao đáp án D là là sai ạ( dấu × đỏ)?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *