Slide bài giảng Luật cán bộ, công chức năm 2008, sửa đổi 2019

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc slide bài giảng Luật Cán bộ, công chức năm 2018 được sửa đổi, bổ sung năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Cán bộ, công chức.

Slide bài giảng giới thiệu toàn văn Luật Cán bộ, công chức 2009, sửa đổi 2019, trong đó tập trung vào những nội dung quan trọng liên quan đến cán bộ, công chức như: quyền nghĩa vụ cán bộ, công chức; tuyển dụng công chức, đánh giá cán bộ, công chức, những điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức năm 2019 và các nội dung liên quan ở các Nghị định 06/2010NĐ-CP về xác định những người là công chức, Nghị định 112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định 90/2020/NĐ-CP về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, Bộ luật Lao động năm 2019,  Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ…

Slide bài giảng Luật Cán bộ, công chức phù hợp cho việc tìm hiểu, học tập và ôn thi cán bộ, công chức, thi nâng ngạch cán bộ, công chức.

Liên hệ email: kesitinh355@gmail.com hoặc zalo 0935634572 để tải toàn văn slide bài giảng Luật Cán bộ, công chức năm 2018, sửa đổi, bổ sung năm 2019.

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *