Bộ câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu Luật Khiếu nại năm 2011

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn độc Bộ câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu Luật Khiếu nại năm 2011 để các bạn tham khảo trong quá trình tìm hiểu, học tập, ôn thi công chức, viên chức…

Câu 1. Theo Luật Khiếu nại 2011 thì Đối tượng được khiếu nại gồm?

a) Công dân, cá nhân người nước ngoài, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức

b) Công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức

c) Cá nhân người nước ngoài, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức

tìm hiểu Luật khiếu nại 2011
Bộ câu hỏi trắc nghiệm Luật Khiếu nại năm 2011

d) Công dân, cá nhân người nước ngoài, cơ quan, tổ chức

Đáp án A

Câu 2. Theo Luật Khiếu nại 2011 thì  Hình thức khiếu nại đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính gồm?

a) Đơn khiếu nại

b) Khiếu nại trực tiếp

c)Đơn khiếu nại hoặc khiếu nại trực tiếp

d)Đơn khiếu nại hoặc hình thức khác

Đáp án C

Câu 3. Thời hiệu khiếu nại là bao lâu?

a) 90 ngày kể từ ngày nhận được quyết định hành chính hoặc biết được quyết định hành chính, hành vi hành chính

b) 60 ngày kể từ ngày nhận được quyết định hành chính hoặc biết được quyết định hành chính, hành vi hành chính

c)30 ngày kể từ ngày nhận được quyết định hành chính hoặc biết được quyết định hành chính, hành vi hành chính

d)15 ngày kể từ ngày nhận được quyết định hành chính hoặc biết được quyết định hành chính, hành vi hành chính

Đáp án A

Câu 4. Người khiếu nại có quyền rút đơn khiếu nại hay không?

a)Có   b) Không

c) Chỉ được rút trong một số trường hợp   d) Tùy trường hợp

Đáp án A

Câu 5. Người khiếu nại chỉ được ủy quyền cho?

a)Cha, mẹ, vợ, chồng, anh, chị, em ruột

b)Cha, mẹ, vợ, chống, anh, chị, em ruột, con đã thành niên

c)Cha, mẹ, vợ, chống, anh, chị, em ruột, con đã thành niên hoặc người khác có năng lực hành vi dân sư đầy đủ

d) Con đã thành niên hoặc người khác có năng lực hành vi dân sư đầy đủ

Đáp án C

Câu 6. Khi thực hiện khiếu nại, người khiếu nại phải khiếu nại đến:

a) Đúng người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại

b) Đúng người có thẩm quyền

c_ Bất kỳ cơ quan nào

d) Bất kỳ ai

Đáp án A

Câu 7. Thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu là bao nhiêu ngày?

a) Không quá 30 ngày

b) Không quá 60 ngày

c) Không quá 30 ngày kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì có thể kéo dài hơn nhưng không quá 45 ngày.

d) Không quá 40 ngày kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì có thể kéo dài hơn nhưng không quá 45 ngày.

Đáp án C

Câu 8. Trong thời hạn bao nhiêu ngày người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu phải thụ lý giải quyết; thông báo bằng văn bản cho người khiếu nại, cơ quan, tổ chức, cá nhân?

a) Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được khiếu nại thuộc thẩm quyền

b)Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được khiếu nại thuộc thẩm quyền

c) Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được khiếu nại thuộc thẩm quyềnC. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được khiếu nại thuộc thẩm quyền

d) Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được khiếu nại thuộc thẩm quyền

Đáp ánB

Câu 9. Người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu thì có quyền?

a) Khiếu nại đến người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai

b) Hoặc khởi kiện ra Tòa án theo quy định của Luật Tổ tụng hành chính

c)Chỉ được khiếu nại hai lần không được khởi kiện

d) Cả A và B

Đáp án D

Câu 10. Thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, Thủ trưởng cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện đã giải quyết lần đầu nhưng còn khiếu nại hoặc khiếu nại lần đầu đã hết thời hạn nhưng chưa được giải quyết?

a) Chủ tịch UBND cấp xã

b_ Chủ tịch UBND cấp huyện

c) Giám đốc sở và cấp tương đương

d) Cả A và B

Đáp án B

Liên hệ kesitinh355@gmail.com hoặc zalo 0935634572 để tải toàn văn Bộ câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu Luật Khiếu nại năm 2011, gồm 50 câu trắc nghiệm có đáp án.

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *