Tài liệu ôn thi kiến thức chung thi công chức tỉnh Tiền Giang 2020

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi công chức năm 2020 của tỉnh Tiền Giang, gồm 270 câu hỏi và đáp án.

Bộ câu hỏi ôn thi kiến thức chung thi công chức tỉnh Tiền Giang năm 2020 được biên soạn theo giới hạn của Sở Nội vụ tỉnh Tiền Giang, tập trung vào các chuyên đề sau:

Nội dung 1. Nhà nước trong hệ thống chính trị

I. Tổng quan về hệ thống chính trị

1. Quyền lực và quyền lực chính trị

Tài liệu ôn thi kiến thức chung thi công chức tỉnh Tiền Giang 2020
Tài liệu ôn thi kiến thức chung thi công chức tỉnh Tiền Giang 2020

2.Hệ thống chính trị và các yếu tố cấu thành hệ thống chính trị

3. Hệ thống chính trị nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

II. Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

1.Bản chất nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

2. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

3. Bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

(Phần mềm  thi thử trắc nghiệm kiến thức chung công chức hành chính năm 2021 tại đây)

III. Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

1.Khái quát về nhà nước pháp quyền

2. Đặc trưng của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

3. Những định hướng cơ bản trong xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay.

Nội dung 2. Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước

1. Khái niệm bộ máy hành chính nhà nước

2. Các chức năng cơ bản của bộ máy hành chính nhà nước

3. Cơ cấu tổ chức bộ máy hành chính nhà nước

4. Các nguyên tắc trong tổ chức và hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Nội dung 3. Hiến pháp năm 2013

Nội dung 4. Luật Tổ chức chính quyền địa phương 

Nội dung 5. Luật Cán bộ, công chức năm 2008

Nội dung 6. Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức sửa đổi năm 2019

Nội dung 7. Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Nội dung 8. Luật Phòng, chống tham nhũng

Nội dung 9. Cải cách hành chính nhà nước

1.Khái niệm cải cách hành chính nhà nước

2. Mục đích và vai trò của cải cách hành chính nhà nước

3. Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước ở Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020 và những năm tiếp theo.

Dưới đây là một số câu hỏi trong Bộ câu hỏi ôn thi công chức tỉnh Tiền Giang 2020:

Câu 1. Mục đích của Đảng cộng sản Việt Nam là?

a) xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, không còn người bóc lột người, thực hiện thành công chủ nghĩa xã hội và cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản.

b) xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh, không còn người bóc lột người, thực hiện thành công chủ nghĩa xã hội và cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản.

c) xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh, không còn người bóc lột người, thực hiện thành công chủ nghĩa cộng sản.

Đáp án B

Câu 2 . Ở nước ta, quyền lực nhà nước được tổ chức và thực hiện theo nguyên tắc?

a) Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân chia, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp

b) Quyền lực nhà nước là tam quyền phân lập, có sự phân chia, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp

c) Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp

Đáp án C

Câu 3. Quốc hội quyết định họp kín trong trường hợp nào?

a) Trong trường hợp cần thiết, theo đề nghị của Chủ tịch nước, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ hoặc của ít nhất một phần hai tổng số đại biểu Quốc hội

b) Trong trường hợp cần thiết, theo đề nghị của Chủ tịch nước, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ hoặc của ít nhất hai phần ba tổng số đại biểu Quốc hội

c) Trong trường hợp cần thiết, theo đề nghị của Chủ tịch nước, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ hoặc của ít nhất một phần ba tổng số đại biểu Quốc hội

                Đáp án C

Câu 4. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam thực hiện mục tiêu?

a) dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh, mọi người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện.

b) dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, mọi người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện.

c) dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, công dân có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện.

Đáp án B

Câu 5. Theo Hiến pháp 2013 thì tổ chức nào dưới đây là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội?

a) Đảng cộng sản Việt Nam

b) Quốc hội

c) Chính phủ

d) Chủ tịch nước

Đáp án A

(Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi công chức tỉnh Tiền Giang năm 2020, gồm 270 câu trắc nghiệm, có đáp án. Tải tài liệu tiếng Anh trình độ A2 thi công chức, viên chức tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

2 Bình luận

  1. Cho e xin bộ tài liệu ôn tập với ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *